Previous

187 results for

Matsuo, Yoichi

Next
Previous

187 results for

Matsuo, Yoichi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Saito, Kenta ; Matsuo, Yoichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Okubo, Tomotaka ; Maeda, Yuzo ; Sato, Takafumi ; Shamoto, Tomoya ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Takahashi, Hiroki ; Ishiguro, Hideyuki ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2018, Vol.109 (1), p.132-140

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yanagita, Takeshi ; Hara, Masayasu ; Osaga, Satoshi ; Nakai, Nozomu ; Maeda, Yuzo ; Shiga, Kazuyoshi ; Hirokawa, Takahisa ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Hiroki ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Surgical endoscopy, 2021, Vol.35 (5), p.2373-2385

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Asano, Go ; Miyabe, Katsuyuki ; Kato, Hiroyuki ; Yoshida, Michihiro ; Sawada, Takeshi ; Okamoto, Yasuyuki ; Sahashi, Hidenori ; Atsuta, Naoki ; Kachi, Kenta ; Kato, Akihisa ; Jinno, Naruomi ; Natsume, Makoto ; Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Satoru ; Suzuki, Hiromu ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.419-419

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kishimoto, Takumi ; Fujimoto, Nobukazu ; Ebara, Takeshi ; Omori, Toyonori ; Oguri, Tetsuya ; Niimi, Akio ; Yokoyama, Takako ; Kato, Munehiro ; Usami, Ikuji ; Nishio, Masayuki ; Yoshikawa, Kosho ; Tokuyama, Takeshi ; Tamura, Mouka ; Yokoyama, Yoshifumi ; Tsuboi, Ken ; Matsuo, Yoichi ; Xu, Jiegou ; Takahashi, Satoru ; Abdelgied, Mohamed ; Alexander, William T ; Alexander, David B ; Tsuda, Hiroyuki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2019, Vol.19 (1), p.1204-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nakaya, Seiichi ; Ogawa, Ryo ; Hayakawa, Shunsuke ; Fujihata, Shiro ; Okubo, Tomotaka ; Sagawa, Hiroyuki ; Tanaka, Tatsuya ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:World journal of surgical oncology, 2021, Vol.19 (1), p.1-217

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Aoyama, Yoshinaga ; Naiki-Ito, Aya ; Xiaochen, Kuang ; Komura, Masayuki ; Kato, Hiroyuki ; Nagayasu, Yuko ; Inaguma, Shingo ; Tsuda, Hiroyuki ; Tomita, Mamoru ; Matsuo, Yoichi ; Takiguchi, Shuji ; Takahashi, Satoru
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Nutrients, 2021, Vol.14 (1), p.42

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Watanabe, Kaori ; Shiga, Kazuyoshi ; Maeda, Anri ; Harata, Shinnosuke ; Yanagita, Takeshi ; Suzuki, Takuya ; Ushigome, Hajime ; Maeda, Yuzo ; Hirokawa, Takahisa ; Ogawa, Ryo ; Hara, Masayasu ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Athens: Spandidos Publications
  Journal title:International journal of oncology, 2022, Vol.60 (1), p.1
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Tomokatsu ; Matsuo, Yoichi ; Ueda, Goro ; Murase, Hiromichi ; Aoyama, Yoshinaga ; Omi, Kan ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Saito, Kenta ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Greece: Spandidos Publications
  Journal title:Oncology reports, 2022, Vol.47 (4), p.1
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Okubo, Tomotaka ; Ogawa, Ryo ; Ueno, Shuhei ; Ito, Sunao ; Hayakawa, Shunsuke ; Sagawa, Hiroyuki ; Tanaka, Tatsuya ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Shimura, Takaya ; Kataoka, Hiromi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC research notes, 2022, Vol.15 (1), p.33-33

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hayakawa, Shunsuke ; Tanaka, Tatsuya ; Ogawa, Ryo ; Ito, Sunao ; Ueno, Shuhei ; Koyama, Hiroyuki ; Tomotaka, Okubo ; Sagawa, Hiroyuki ; Tanaka, Tomohiro ; Iwakura, Hiroshi ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Takahashi, Satoru ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:International journal of endocrinology, 2022, Vol.2022, p.1-10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujihata, Shiro ; Ogawa, Ryo ; Ito, Sunao ; Hayakawa, Shunsuke ; Nakaya, Seiichi ; Okubo, Tomotaka ; Sagawa, Hiroyuki ; Tanaka, Tatsuya ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Esophagus : official journal of the Japan Esophageal Society, 2021, Vol.18 (3), p.704-709

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sawai, Hirozumi ; Kiriyama, Yuka ; Kuzuya, Hiromasa ; Fujii, Yoshiaki ; Ueno, Shuhei ; Koide, Shuji ; Kurimoto, Masaaki ; Yamao, Kenji ; Matsuo, Yoichi ; Morimoto, Mamoru ; Koide, Hajime ; Kamiya, Atsushi
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of medical case reports, 2023, Vol.17 (1), p.72-72

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sagawa, Hiroyuki ; Saito, Masaki ; Ito, Sunao ; Hayakawa, Shunsuke ; Ueno, Shohei ; Okubo, Tomotaka ; Tanaka, Tatsuya ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC surgery, 2022, Vol.22 (1), p.174-174

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Omi, Kan ; Matsuo, Yoichi ; Ueda, Goro ; Aoyama, Yoshinaga ; Kato, Tomokatsu ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Saito, Kenta ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Greece: Spandidos Publications UK Ltd
  Journal title:Oncology reports, 2021, Vol.45 (5)
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Harata, Shinnosuke ; Suzuki, Takuya ; Takahashi, Hiroki ; Hirokawa, Takahisa ; Kato, Akira ; Watanabe, Kaori ; Yanagita, Takeshi ; Ushigome, Hajime ; Shiga, Kazuyoshi ; Ogawa, Ryo ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Matsuo, Yoichi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Greece: D.A. Spandidos
  Journal title:Oncology reports, 2023, Vol.49 (3)
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Morimoto, Mamoru ; Matsuo, Yoichi ; Koide, Shuji ; Tsuboi, Ken ; Shamoto, Tomoya ; Sato, Takafumi ; Saito, Kenta ; Takahashi, Hiroki ; Takeyama, Hiromitsu
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2016, Vol.16 (308), p.305

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Takuya ; Hirokawa, Takahisa ; Maeda, Anri ; Harata, Shinnosuke ; Watanabe, Kaori ; Yanagita, Takeshi ; Ushigome, Hajime ; Nakai, Nozomi ; Maeda, Yuzo ; Shiga, Kazuyoshi ; Ogawa, Ryo ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Hiroki ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Greece: Spandidos Publications
  Journal title:Oncology reports, 2022, Vol.47 (4), p.1
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujihata, Shiro ; Ogawa, Ryo ; Nakaya, Seiichi ; Hayakawa, Shunsuke ; Okubo, Tomotaka ; Sagawa, Hiroyuki ; Tanaka, Tatsuya ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Esophagus : official journal of the Japan Esophageal Society, 2021, Vol.18 (2), p.258-266

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ueda, Goro ; Matsuo, Yoichi ; Murase, Hiromichi ; Aoyama, Yoshinaga ; Kato, Tomokatsu ; Omi, Kan ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Saito, Kenta ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Greece: Spandidos Publications UK Ltd
  Journal title:Oncology reports, 2022, Vol.47 (3)
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shimasaki, Takeo ; Yamamoto, Satoko ; Omura, Risa ; Ito, Kagenori ; Nishide, Yumiko ; Yamada, Hideki ; Ohtomo, Kazumi ; Ishisaka, Tomo ; Okano, Keiichiro ; Ogawa, Takenori ; Tsuji, Hiroyuki ; Matsuo, Yoichi ; Minamoto, Toshinari ; Tomosugi, Naohisa ; Ferain, Etienne ; Ochiya, Takahiro
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Micromachines (Basel), 2021, Vol.12 (11), p.1431

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next