Previous

185 results for

Matsuo, Yoichi

Next
Previous

185 results for

Matsuo, Yoichi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujihata, Shiro ; Ogawa, Ryo ; Ito, Sunao ; Hayakawa, Shunsuke ; Nakaya, Seiichi ; Okubo, Tomotaka ; Sagawa, Hiroyuki ; Tanaka, Tatsuya ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Esophagus : official journal of the Japan Esophageal Society, 2021, Vol.18 (3), p.704-709

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sagawa, Hiroyuki ; Saito, Masaki ; Ito, Sunao ; Hayakawa, Shunsuke ; Ueno, Shohei ; Okubo, Tomotaka ; Tanaka, Tatsuya ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC surgery, 2022, Vol.22 (1), p.174-174

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Harata, Shinnosuke ; Suzuki, Takuya ; Takahashi, Hiroki ; Hirokawa, Takahisa ; Kato, Akira ; Watanabe, Kaori ; Yanagita, Takeshi ; Ushigome, Hajime ; Shiga, Kazuyoshi ; Ogawa, Ryo ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Matsuo, Yoichi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Greece: D.A. Spandidos
  Journal title:Oncology reports, 2023, Vol.49 (3)
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Morimoto, Mamoru ; Matsuo, Yoichi ; Koide, Shuji ; Tsuboi, Ken ; Shamoto, Tomoya ; Sato, Takafumi ; Saito, Kenta ; Takahashi, Hiroki ; Takeyama, Hiromitsu
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2016, Vol.16 (308), p.305

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Omi, Kan ; Matsuo, Yoichi ; Ueda, Goro ; Aoyama, Yoshinaga ; Kato, Tomokatsu ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Saito, Kenta ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Greece: Spandidos Publications UK Ltd
  Journal title:Oncology reports, 2021, Vol.45 (5)
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Takuya ; Hirokawa, Takahisa ; Maeda, Anri ; Harata, Shinnosuke ; Watanabe, Kaori ; Yanagita, Takeshi ; Ushigome, Hajime ; Nakai, Nozomi ; Maeda, Yuzo ; Shiga, Kazuyoshi ; Ogawa, Ryo ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Hiroki ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Greece: Spandidos Publications
  Journal title:Oncology reports, 2022, Vol.47 (4), p.1
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujihata, Shiro ; Ogawa, Ryo ; Nakaya, Seiichi ; Hayakawa, Shunsuke ; Okubo, Tomotaka ; Sagawa, Hiroyuki ; Tanaka, Tatsuya ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Esophagus : official journal of the Japan Esophageal Society, 2021, Vol.18 (2), p.258-266

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ueda, Goro ; Matsuo, Yoichi ; Murase, Hiromichi ; Aoyama, Yoshinaga ; Kato, Tomokatsu ; Omi, Kan ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Saito, Kenta ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Mitsui, Akira ; Kimura, Masahiro ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Greece: Spandidos Publications UK Ltd
  Journal title:Oncology reports, 2022, Vol.47 (3)
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Saito, Kenta ; Matsuo, Yoichi ; Ueda, Goro ; Omi, Kan ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Kataoka, Hiromi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC surgery, 2021, Vol.21 (1), p.91-91

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sawai, Hirozumi ; Yasuda, Akira ; Ochi, Nobuo ; Ma, Jiachi ; Matsuo, Yoichi ; Wakasugi, Takehiro ; Takahashi, Hiroki ; Funahashi, Hitoshi ; Sato, Mikinori ; Takeyama, Hiromitsu
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC gastroenterology, 2008, Vol.8 (1), p.56-56

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shimasaki, Takeo ; Yamamoto, Satoko ; Omura, Risa ; Ito, Kagenori ; Nishide, Yumiko ; Yamada, Hideki ; Ohtomo, Kazumi ; Ishisaka, Tomo ; Okano, Keiichiro ; Ogawa, Takenori ; Tsuji, Hiroyuki ; Matsuo, Yoichi ; Minamoto, Toshinari ; Tomosugi, Naohisa ; Ferain, Etienne ; Ochiya, Takahiro
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Micromachines (Basel), 2021, Vol.12 (11), p.1431

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Tomokatsu ; Matsuo, Yoichi ; Ueda, Goro ; Aoyama, Yoshinaga ; Omi, Kan ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Saito, Kenta ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Kato, Hiroyuki ; Yoshida, Michihiro ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Takahashi, Satoru ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC surgery, 2020, Vol.20 (1), p.263-263

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hayakawa, Shunsuke ; Ogawa, Ryo ; Ito, Sunao ; Nakaya, Seiichi ; Okubo, Tomotaka ; Sagawa, Hiroyuki ; Tanaka, Tatsuya ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:Los Angeles, CA: SAGE Publications
  Journal title:JIM - high impact case reports, 2021, Vol.9, p.23247096211014683-23247096211014683

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shikino, Kiyoshi ; Kuriyama, Akira ; Sadohara, Michito ; Matsuo, Takahiro ; Nagasaki, Kazuya ; Nishimura, Yoshito ; Nonaka, Saori ; Izumiya, Masashi ; Moriya, Mitsuru ; Ohtake, Yoichi ; Makiishi, Tetsuya
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Journal of general and family medicine, 2022, Vol.23 (5), p.327-335

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sawai, Hirozumi ; Kiriyama, Yuka ; Kuzuya, Hiromasa ; Fujii, Yoshiaki ; Ueno, Shuhei ; Koide, Shuji ; Kurimoto, Masaaki ; Yamao, Kenji ; Matsuo, Yoichi ; Morimoto, Mamoru ; Koide, Hajime ; Kamiya, Atsushi
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of medical case reports, 2023, Vol.17 (1), p.72-72

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sawai, Hirozumi ; Okada, Yuji ; Funahashi, Hitoshi ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Hiroki ; Takeyama, Hiromitsu ; Manabe, Tadao
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Molecular cancer, 2005, Vol.4 (1), p.37-37

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Pati, Shibani ; Khakoo, Aarif Y. ; Zhao, Jing ; Jimenez, Fernando ; Gerber, Michael H. ; Harting, Matthew ; Redell, John B. ; Grill, Raymond ; Matsuo, Yoichi ; Guha, Sushovan ; Cox, Charles S. ; Reitz, Marvin S. ; Holcomb, John B. ; Dash, Pramod K.
  Publisher:United States: Mary Ann Liebert, Inc
  Journal title:Stem cells and development, 2011, Vol.20 (1), p.89-101

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Morimoto, Mamoru ; Kitagami, Hidehiko ; Hayakawa, Tetsushi ; Tanaka, Moritsugu ; Matsuo, Yoichi ; Takeyama, Hiromitsu
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:World journal of surgical oncology, 2014, Vol.12 (1), p.392-392

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yasuda, Akira ; Sawai, Hirozumi ; Takahashi, Hiroki ; Ochi, Nobuo ; Matsuo, Yoichi ; Funahashi, Hitoshi ; Sato, Mikinori ; Okada, Yuji ; Takeyama, Hiromitsu ; Manabe, Tadao
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Molecular cancer, 2006, Vol.5 (1), p.46-46

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Izumo, Tsuyoshi ; Fujimoto, Takashi ; Morofuji, Yoichi ; Tateishi, Yohei ; Matsuo, Takayuki
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in neurology, 2021, Vol.12

  Peer Reviewed

  Online