Previous

31 results for

Meng, Xiangmin

Next
Previous

31 results for

Meng, Xiangmin

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Meng, Xiangmin ; Huang, Wenjun
  Publisher:Oxford: Hindawi Limited
  Journal title:Wireless communications and mobile computing, 2022, Vol.2022

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Meng, Xiangmin ; Zhang, Jie ; Ren, Guoyan
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:Journal of environmental and public health, 2022, Vol.2022, p.1-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ge, Jiechao ; Lan, Minhuan ; Zhou, Bingjiang ; Liu, Weimin ; Guo, Liang ; Wang, Hui ; Jia, Qingyan ; Niu, Guangle ; Huang, Xing ; Zhou, Hangyue ; Meng, Xiangmin ; Wang, Pengfei ; Lee, Chun-Sing ; Zhang, Wenjun ; Han, Xiaodong
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2014, Vol.5 (1), p.4596

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Yiming ; Meng, Xiangmin ; Zhang, Zhongchao ; Song, Guiqiu
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2020, Vol.20 (23), p.6975

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Meng, Xiangmin ; Zhang, Jie ; Sun, Min
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:Computational intelligence and neuroscience, 2022, Vol.2022, p.8015681-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Bei, Yihua ; Pan, Li Long ; Zhou, Qiulian ; Zhao, Cuimei ; Xie, Yuan ; Wu, Chengfei ; Meng, Xiangmin ; Gu, Huanyu ; Xu, Jiahong ; Zhou, Lei ; Sluijter, Joost P.G ; Das, Saumya ; Agerberth, Birgitta ; Sun, Jia ; Xiao, Junjie
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC medicine, 2019, Vol.17 (1), p.42-42

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Bin ; He, Bin ; Peng, Hui‐Qing ; Zhao, Yufei ; Cheng, Junye ; Xia, Jing ; Shen, Jianhua ; Ng, Tsz‐Wai ; Meng, Xiangmin ; Lee, Chun‐Sing ; Zhang, Wenjun
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2018, Vol.5 (8), p.1800406-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ma, Hongcai ; Meng, Xiangmin ; Wu, Hanfang ; Deng, Aiping
  Publisher:Belgrade: Society of Thermal Engineers of Serbia
  Journal title:Thermal science, 2019, Vol.23 (4), p.2307-2313

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shuang, Shuang ; Yang, Fengxia ; Li, Zhiwei ; Li, Jiangtao ; Meng, Xiangmin
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:Advances in materials science and engineering, 2021, Vol.2021, p.1-6

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ma, Hongcai ; Meng, Xiangmin ; Wu, Hanfang ; Deng, Aiping
  Publisher:Belgrade: Society of Thermal Engineers of Serbia
  Journal title:Thermal science, 2019, Vol.23 (4), p.2205-2210

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Xue ; Lee, Chun-Sing ; Meng, Xiangmin ; Zhang, Wenjun
  Publisher:Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:Journal of nanomaterials, 2011, Vol.2011, p.1-8

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Yiman ; Sun, Huimin ; Sun, Jiaxue ; Meng, Xiangmin ; Jiang, Yanji ; Wang, Nong
  Publisher:Abingdon: Taylor & Francis
  Journal title:Environmental pollutants & bioavailability, 2021, Vol.33 (1), p.113-121

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zou, Xiaoping ; Liu, Yan ; Wei, Cuiliu ; Huang, Zongbo ; Meng, Xiangmin
  Publisher:Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:Journal of chemistry, 2014, Vol.2014, p.1-5

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zou, Xiaoping ; Liu, Yan ; Wei, Cuiliu ; Huang, Zongbo ; Meng, Xiangmin
  Publisher:New York: Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:International journal of photoenergy, 2014, Vol.2014

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shuang, Shuang ; Yang, Fengxia ; Li, Zhiwei ; Li, Jiangtao ; Meng, Xiangmin
  Publisher:Hindawi Limited
  Journal title:Advances in materials science and engineering, 2021, Vol.2021

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Yifan ; Xia, Jing ; Li, Xuanze ; Ru, Fan ; Chen, Xue ; Hua, Ze ; Shao, Ruiwen ; Wang, Xuecong ; Zhang, Wenjun ; Lee, Chun-Sing ; Meng, Xiangmin
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2022, Vol.15 (6), p.5402-5409

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zou, Xiaoping ; Liu, Yan ; Wei, Cuiliu ; Huang, Zongbo ; Meng, Xiangmin
  Journal title:International journal of photoenergy, 2014, Vol.2014, p.1-6

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Meng ; Zhang, Ling ; Yang, Bo ; Gao, Mingxia ; Zhang, Xiangmin
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Analytical and bioanalytical chemistry, 2018, Vol.410 (8), p.2203-2210

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:Athena Information Solutions Pvt. Ltd
  Journal title:China Business News, 2021
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:SUN, Chengcheng ; ZHOU, Limin ; ZHENG Xiangmin ; NIU Rui ; MENG Qinghao ; WANG, Lin ; DU Dandan ; XU Hongyang ; WANG, Zhen ; CHU, Huimin
  Publisher:Beijing: Marine Geology and Quaternary Geology
  Journal title:Haiyang Dizhi yu Disiji Dizhi = Marine Geology & Quaternary Geology, 2016, Vol.36 (5), p.149

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next