Previous

5,477 results for

Microfibers

Next
Previous

5,477 results for

Microfibers

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yu, Yunru ; Shang, Luoran ; Guo, Jiahui ; Wang, Jie ; Zhao, Yuanjin
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature protocols, 2018, Vol.13 (11), p.2557-2579

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tian, Ye ; Zhu, Pingan ; Tang, Xin ; Zhou, Chunmei ; Wang, Jianmei ; Kong, Tiantian ; Xu, Min ; Wang, Liqiu
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2017, Vol.8 (1), p.1080-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamada, Ayaka ; Mittal, Nitesh ; Söderberg, L Daniel ; Ingverud, Tobias ; Ohm, Wiebke ; Roth, Stephan V ; Lundell, Fredrik ; Lendel, Christofer
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2017, Vol.114 (6), p.1232-1237

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lou, Jingyi ; Wang, Yipei ; Tong, Limin
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2014, Vol.14 (4), p.5823-5844

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Snoeck, D. ; De Belie, N.
  Publisher:Elsevier Ltd
  Journal title:Construction & building materials, 2015, Vol.95, p.774-787

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Rostamitabar, M. ; Ghahramani, A. ; Seide, G. ; Jockenhoevel, S. ; Ghazanfari, S.
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Cellulose (London), 2022, Vol.29 (11), p.6261-6281

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Jing ; Yi, Jun ; Huang, Bo ; Wang, Gang
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Metals (Basel ), 2022, Vol.12 (9), p.1463

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Xiaoqin ; Tong, Limin
  Publisher:Science Wise Publishing & De Gruyter
  Journal title:Nanophotonics (Berlin, Germany), 2013, Vol.2 (5), p.407-428

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Lingling ; Chernick, Melissa ; Lewis, Anna M ; Ferguson, P Lee ; Hinton, David E
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (3), p.e0229962-e0229962

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ren, Liyong ; Xu, Yiping ; Ma, Chengju ; Wang, Yingli ; Kong, Xudong ; Liang, Jian ; Ju, Haijuan ; Ren, Kaili ; Lin, Xiao
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:Journal of physics. Conference series, 2016, Vol.680 (1), p.12032

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kundrat, Vojtech ; Rosentsveig, Rita ; Brontvein, Olga ; Tenne, Reshef ; Pinkas, Jiri
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of materials science, 2021, Vol.56 (18), p.10834-10846

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Khan, Ziyauddin ; Park, Seungyoung ; Hwang, Soo Min ; Yang, Juchan ; Lee, Youngsu ; Song, Hyun-Kon ; Kim, Youngsik ; Ko, Hyunhyub
  Journal title:NPG Asia materials, 2016, Vol.8 (7), p.e294-e294

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yanilmaz, Meltem ; Asiri, Abdullah M. ; Zhang, Xiangwu
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of materials science, 2020, Vol.55 (8), p.3538-3548

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Jianli ; Yang, Yunfei ; Ding, Jiannan ; Zhu, Bo ; Gao, Weidong
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2019, Vol.26 (28), p.29497-29501

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kumar, Pawan ; Gore, Prakash M. ; Magisetty, RaviPrakash ; Kandasubramanian, Balasubramanian ; Shunmugam, Raja
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Journal of polymer research, 2020, Vol.27 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Mármol, Gonzalo ; Gauss, Christian ; Fangueiro, Raul
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Molecules (Basel, Switzerland), 2020, Vol.25 (20), p.4653

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ahmed, M. K. ; Mansour, S. F. ; Al-Wafi, Reem ; El-dek, S. I. ; Uskoković, V.
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of materials science, 2019, Vol.54 (23), p.14524-14544

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Perazzo, Antonio ; Nunes, Janine K ; Guido, Stefano ; Stone, Howard A
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2017, Vol.114 (41), p.E8557-E8564

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Yu ; Yao, Baicheng ; Yu, Caibin ; Rao, Yunjiang
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2018, Vol.18 (4), p.941

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Birgin, Hasan Borke ; D'Alessandro, Antonella ; Laflamme, Simon ; Ubertini, Filippo
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2021, Vol.21 (2), p.518

  Peer Reviewed

  Online