Previous

159 results for

Mizutani, Tetsuya

Next
Previous

159 results for

Mizutani, Tetsuya

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lo, Chieh-Wen ; Borjigin, Liushiqi ; Saito, Susumu ; Fukunaga, Koya ; Saitou, Etsuko ; Okazaki, Katsunori ; Mizutani, Tetsuya ; Wada, Satoshi ; Takeshima, Shin-Nosuke ; Aida, Yoko
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Viruses, 2020, Vol.12 (3), p.352

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Furuya, Tetsuya ; Sassa, Yukiko ; Omatsu, Tsutomu ; Nagai, Makoto ; Fukushima, Ryuji ; Shibutani, Makoto ; Yamaguchi, Tomohiro ; Uematsu, Yosuke ; Shirota, Kinji ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:Vienna: Springer-Verlag
  Journal title:Archives of virology, 2014, Vol.159 (2), p.371-373

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nagai, Makoto ; Omatsu, Tsutomu ; Aoki, Hiroshi ; Otomaru, Konosuke ; Uto, Takehiko ; Koizumi, Motoya ; Minami-Fukuda, Fujiko ; Takai, Hikaru ; Murakami, Toshiaki ; Masuda, Tsuneyuki ; Yamasato, Hiroshi ; Shiokawa, Mai ; Tsuchiaka, Shinobu ; Naoi, Yuki ; Sano, Kaori ; Okazaki, Sachiko ; Katayama, Yukie ; Oba, Mami ; Furuya, Tetsuya ; Shirai, Junsuke ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:Vienna: Springer Vienna
  Journal title:Archives of virology, 2015, Vol.160 (10), p.2491-2501

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Tian-Cheng ; Iwasaki, Kenji ; Katano, Harutaka ; Kataoka, Michiyo ; Nagata, Noriyo ; Kobayashi, Kazumi ; Mizutani, Tetsuya ; Takeda, Naokazu ; Wakita, Takaji ; Suzuki, Tetsuro
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (2), p.e0115646-e0115646

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Aoki, Hiroshi ; Sunaga, Fujiko ; Ochiai, Hideharu ; Masuda, Tsuneyuki ; Ito, Mika ; Akagami, Masataka ; Naoi, Yuki ; Sano, Kaori ; Katayama, Yukie ; Omatsu, Tsutomu ; Oba, Mami ; Sakaguchi, Shoichi ; Furuya, Tetsuya ; Ouchi, Yoshinao ; Shirai, Junsuke ; Mizutani, Tetsuya ; Oka, Tomoichiro ; Nagai, Makoto
  Publisher:Vienna: Springer Vienna
  Journal title:Archives of virology, 2019, Vol.164 (8), p.2147-2151

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sunaga, Fujiko ; Masuda, Tsuneyuki ; Ito, Mika ; Akagami, Masataka ; Naoi, Yuki ; Sano, Kaori ; Katayama, Yukie ; Omatsu, Tsutomu ; Oba, Mami ; Sakaguchi, Shoichi ; Furuya, Tetsuya ; Yamasato, Hiroshi ; Ouchi, Yoshinao ; Shirai, Junsuke ; Mizutani, Tetsuya ; Nagai, Makoto
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Virus genes, 2019, Vol.55 (2), p.198-208

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Miyamoto, Junki ; Igarashi, Miki ; Watanabe, Keita ; Karaki, Shin-Ichiro ; Mukouyama, Hiromi ; Kishino, Shigenobu ; Li, Xuan ; Ichimura, Atsuhiko ; Irie, Junichiro ; Sugimoto, Yukihiko ; Mizutani, Tetsuya ; Sugawara, Tatsuya ; Miki, Takashi ; Ogawa, Jun ; Drucker, Daniel J ; Arita, Makoto ; Itoh, Hiroshi ; Kimura, Ikuo
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2019, Vol.10 (1), p.4007-15

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kawasaki, Kiyonori ; Ohya, Kenji ; Omatsu, Tsutomu ; Katayama, Yukie ; Takashima, Yasuhiro ; Kinoshita, Tsuyoshi ; Odoi, Justice Opare ; Sawai, Kotaro ; Fukushi, Hideto ; Ogawa, Hirohito ; Inoue-Murayama, Miho ; Mizutani, Tetsuya ; Adenyo, Christopher ; Matsumoto, Yoshiki ; Kayang, Boniface
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Microorganisms (Basel), 2020, Vol.8 (2), p.265

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ando, Shiho ; Matsuzawa, Yuki ; Tsurui, Hiromichi ; Mizutani, Tetsuya ; Hall, Damien ; Kuroda, Yutaka
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.6856-6856

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Ryosuke ; Terakawa, Jumpei ; Omatsu, Tsutomu ; Hengjan, Yupadee ; Mizutani, Tetsuya ; Ohmori, Yasushige ; Hondo, Eiichi
  Publisher:Iran: Office for Scientific Journals
  Journal title:Journal of reproduction & infertility, 2017, Vol.18 (2), p.231-241

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kikuchi, Kimiyo ; Yasuoka, Junko ; Nanishi, Keiko ; Ahmed, Ashir ; Nohara, Yasunobu ; Nishikitani, Mariko ; Yokota, Fumihiko ; Mizutani, Tetsuya ; Nakashima, Naoki
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2018, Vol.13 (6), p.e0198829-e0198829

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Shunsuke ; Harrison, Robert L ; Arai, Hiroshi ; Katayama, Yukie ; Mizutani, Tetsuya ; Inoue, Maki N ; Miles, Joel ; Marshall, Sean D G ; Kitalong, Christopher ; Nakai, Madoka
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.18820-18820

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naoi Yuki ; Okazaki Sachiko ; Katayama Yukie ; Omatsu Tsutomu ; Ono Shin-ichi ; Mizutani Tetsuya
  Publisher:Washington: American Society for Microbiology
  Journal title:Genome announcements (Washington, DC), 2015, Vol.3 (6)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Omatsu, Tsutomu ; Tsuchiaka, Shinobu ; Hirata, Teppei ; Shiroma, Yasushi ; Okazaki, Sachiko ; Katayama, Yukie ; Oba, Mami ; Nishiura, Naomi ; Sassa, Yukiko ; Furuya, Tetsuya ; Nagai, Makoto ; Ochiai, Hideharu ; Tamaki, Shirou ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:Boston: Springer-Verlag
  Journal title:Virus genes, 2014, Vol.48 (3), p.550-552

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Brindha, Subbaian ; Yoshizue, Takahiro ; Wongnak, Rawiwan ; Takemae, Hitoshi ; Oba, Mami ; Mizutani, Tetsuya ; Kuroda, Yutaka
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2022, Vol.23 (24), p.15744

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakamura, Shota ; Yang, Cheng-Song ; Sakon, Naomi ; Ueda, Mayo ; Tougan, Takahiro ; Yamashita, Akifumi ; Goto, Naohisa ; Takahashi, Kazuo ; Yasunaga, Teruo ; Ikuta, Kazuyoshi ; Mizutani, Tetsuya ; Okamoto, Yoshiko ; Tagami, Michihira ; Morita, Ryoji ; Maeda, Norihiro ; Kawai, Jun ; Hayashizaki, Yoshihide ; Nagai, Yoshiyuki ; Horii, Toshihiro ; Iida, Tetsuya ; Nakaya, Takaaki
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2009, Vol.4 (1), p.e4219-e4219

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Saito, Susumu ; Hosomichi, Kazuyoshi ; Yamanaka, Meripet Polat ; Mizutani, Tetsuya ; Takeshima, Shin-nosuke ; Aida, Yoko
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:Retrovirology, 2022, Vol.19 (1), p.1-24

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yasuoka, Junko ; Nanishi, Keiko ; Kikuchi, Kimiyo ; Suzuki, Sumihiro ; Ly, Po ; Thavrin, Boukheng ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2018, Vol.13 (3), p.e0194103-e0194103

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sassa, Yukiko ; Bui, Vuong Nghia ; Saitoh, Keisuke ; Watanabe, Yukiko ; Koyama, Satoshi ; Endoh, Daiji ; Horie, Masayuki ; Tomonaga, Keizo ; Furuya, Tetsuya ; Nagai, Makoto ; Omatsu, Tsutomu ; Imai, Kunitoshi ; Ogawa, Haruko ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Virus genes, 2015, Vol.51 (2), p.234-243

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sassa, Yukiko ; Horie, Masayuki ; Fujino, Kan ; Nishiura, Naomi ; Okazaki, Sachiko ; Furuya, Tetsuya ; Nagai, Makoto ; Omatsu, Tsutomu ; Kojima, Atsushi ; Mizugami, Masaya ; Ueda, Kengo ; Iki, Haruko ; Ebisawa, Kazumasa ; Tomonaga, Keizo ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:Boston: Springer-Verlag
  Journal title:Virus genes, 2013, Vol.47 (1), p.173-177

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next