Previous

1,726 results for

Mori, Takashi

Next
Previous

1,726 results for

Mori, Takashi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ishii, Takashi ; Kuwahara, Tomotaka ; Mori, Takashi ; Hatano, Naomichi
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2018

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kanda, Yasukazu ; Nishizawa, Yoko ; Kamakura, Takashi ; Mori, Masaki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2020, Vol.21 (15), p.5397

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ishii, Takashi ; Mori, Takashi
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2019

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Kaori ; Shono, Chika ; Mori, Takuya ; Kitazawa, Hidefumi ; Ota, Noriyasu ; Kurebayashi, Yuki ; Suzuki, Takashi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.6636-6636

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takagi, Hiroshi Hiroshi ; Ishiga, Yasuhiro Yasuhiro ; Watanabe, Shunsuke Shunsuke ; Konishi, Tomokazu Tomokazu ; Egusa, Mayumi Mayumi ; Akiyoshi, Nobuhiro Nobuhiro ; Matsuura, Takakazu Takakazu ; Mori, Izumi C Izumi C ; Hirayama, Takashi Takashi ; Kaminaka, Hironori Hironori ; Shimada, Hiroshi Hiroshi ; Sakamoto, Atsushi Atsushi
  Publisher:UK: Oxford University Press
  Journal title:Journal of experimental botany, 2016, Vol.68 (17), p.5011-5011

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mori, Takashi ; Miyashita, Seiji
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2008

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mori, Terutaka ; Saitoh, Takashi
  Publisher:United States: Ecological Society of America
  Journal title:Ecology (Durham), 2014, Vol.95 (1), p.132-141

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mori, Takashi ; Koyama, Naoki ; Guillot-Sestier, Marie-Victoire ; Tan, Jun ; Town, Terrence
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (2), p.e55774-e55774

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takahashi, Junko ; Murakami, Mami ; Mori, Takashi ; Iwahashi, Hitoshi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.2728-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Mamoru ; Kataoka, Hiromi ; Yano, Shigenobu ; Ohi, Hiromi ; Kawamoto, Keisuke ; Shibahara, Takashi ; Mizoshita, Tsutomu ; Mori, Yoshinori ; Tanida, Satoshi ; Kamiya, Takeshi ; Joh, Takashi
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2013, Vol.13 (1), p.237-237

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Miyazaki, Atsuko ; Okuyama, Takashi ; Mori, Hayato ; Sato, Kazuhisa ; Kumamoto, Keigo ; Hiyama, Atsushi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of environmental research and public health, 2022, Vol.19 (10), p.6202

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Akiyoshi, Takashi ; Gotoh, Osamu ; Tanaka, Norio ; Kiyotani, Kazuma ; Yamamoto, Noriko ; Ueno, Masashi ; Fukunaga, Yosuke ; Mori, Seiichi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Cancer Immunology, Immunotherapy, 2021, Vol.70 (2), p.509-518

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shiraishi, Naoto ; Mori, Takashi
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2017

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sidiq, Yasir ; Nakano, Masataka ; Mori, Yumi ; Yaeno, Takashi ; Kimura, Makoto ; Nishiuchi, Takumi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (6), p.2968

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Mori, Mayako ; Kido, Takashi ; Sakamoto, Noriho ; Ozasa, Mutsumi ; Kido, Kumiko ; Noguchi, Yasuko ; Tokito, Takatomo ; Okuno, Daisuke ; Yura, Hirokazu ; Hara, Atsuko ; Ishimoto, Hiroshi ; Suematsu, Takashi ; Obase, Yasushi ; Tanaka, Yoshimasa ; Izumikawa, Koichi ; Takeuchi, Kazuhiko ; Mukae, Hiroshi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Journal of clinical medicine, 2022, Vol.12 (1), p.317

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyazaki, Ryoji ; Yura, Takashi ; Suzuki, Takehiro ; Dohmae, Naoshi ; Mori, Hiroyuki ; Akiyama, Yoshinori
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.24147-24147

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Sakurai, Masashi ; Nishikawa, Shimpei ; Umata, Koji ; Nemoto, Yuki ; Haraguchi, Tomoya ; Itamoto, Kazuhito ; Mizuno, Takuya ; Noguchi, Shunsuke ; Mori, Takashi ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Yamawaki, Hideyuki ; Ohama, Takashi ; Sato, Koichi
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (12), p.2383-2392

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kuroki, Hiroshi ; Nakagawa, Yasuaki ; Mori, Koji ; Kobayashi, Masahiko ; Yasura, Ko ; Okamoto, Yukihiro ; Suzuki, Takashi ; Nishitani, Kohei ; Nakamura, Takashi
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Arthritis research & therapy, 2008, Vol.10 (4), p.R78-R78

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yoshimura, Takaaki ; Nishioka, Kentaro ; Hashimoto, Takayuki ; Mori, Takashi ; Kogame, Shoki ; Seki, Kazuya ; Sugimori, Hiroyuki ; Yamashina, Hiroko ; Nomura, Yusuke ; Kato, Fumi ; Kudo, Kohsuke ; Shimizu, Shinichi ; Aoyama, Hidefumi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2023, Vol.18 (1), p.e0280076-e0280076

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Fujiki, Michiya ; Koe, Julian R ; Mori, Takashi ; Kimura, Yoshihiro
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Molecules (Basel, Switzerland), 2018, Vol.23 (10), p.2606

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next