Previous

91 results for

Nagata, Toshi

Next
Previous

91 results for

Nagata, Toshi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nagata, Toshi ; Yamada, Yosuke ; Fukuda, Hideki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Gels, 2021, Vol.7 (3), p.75

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamada, Yosuke ; Tomaru, Yuji ; Fukuda, Hideki ; Nagata, Toshi
  Publisher:Lausanne: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in Marine Science, 2018

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamada, Yosuke ; Fukuda, Hideki ; Umezawa, Yu ; Nagata, Toshi
  Publisher:Lausanne: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in Marine Science, 2021

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ishikawa, Naoto F ; Ogawa, Nanako O ; Chikaraishi, Yoshito ; Yamaguchi, Moto-omi ; Fujikura, Katsunori ; Miyairi, Yosuke ; Yokoyama, Yusuke ; Nagata, Toshi ; Ohkouchi, Naohiko
  Publisher:Lausanne: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in Marine Science, 2021

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Uchimiya, Mario ; Ogawa, Hiroshi ; Nagata, Toshi
  Publisher:Tokyo: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of oceanography, 2016, Vol.72 (3), p.419

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kaneko, Ryo ; Nagata, Toshi ; Suzuki, Shotaro ; Hamasaki, Koji
  Publisher:Tokyo: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of oceanography, 2016, Vol.72 (3), p.427

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Uchimiya, Mario ; Motegi, Chiaki ; Nishino, Shigeto ; Kawaguchi, Yusuke ; Inoue, Jun ; Ogawa, Hiroshi ; Nagata, Toshi
  Publisher:Lausanne: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in Marine Science, 2016

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yokokawa, Taichi ; Nagata, Toshi
  Publisher:Tokyo: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of oceanography, 2010, Vol.66 (1), p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Seto, Shintaro ; Nakamura, Hajime ; Guo, Tz-Chun ; Hikichi, Haruka ; Wakabayashi, Keiko ; Miyabayashi, Akiko ; Nagata, Toshi ; Hijikata, Minako ; Keicho, Naoto
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in cellular and infection microbiology, 2022, Vol.12, p.968543-968543

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamada, Yosuke ; Yokokawa, Taichi ; Uchimiya, Mario ; Nishino, Shigeto ; Fukuda, Hideki ; Ogawa, Hiroshi ; Nagata, Toshi
  Publisher:Inter-Research
  Journal title:Marine ecology. Progress series (Halstenbek), 2017, Vol.583, p.81-93

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Seto, Shintaro ; Sugaya, Keiko ; Tsujimura, Kunio ; Nagata, Toshi ; Horii, Toshinobu ; Koide, Yukio
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (12), p.e83324-e83324

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Motegi, Chiaki ; Nagata, Toshi ; Miki, Takeshi ; Weinbauer, Markus G ; Legendre, Louis ; Rassoulzadegan, Fereidoun
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (11), p.e76800-e76800

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Honda, Makio C ; Wakita, Masahide ; Matsumoto, Kazuhiko ; Fujiki, Tetsuichi ; Siswanto, Eko ; Sasaoka, Kosei ; Kawakami, Hajime ; Mino, Yoshihisa ; Sukigara, Chiho ; Kitamura, Minoru ; Sasai, Yoshikazu ; Smith, Sherwood L ; Hashioka, Taketo ; Yoshikawa, Chisato ; Kimoto, Katsunori ; Watanabe, Shuichi ; Kobari, Toru ; Nagata, Toshi ; Hamasaki, Koji ; Kaneko, Ryo ; Uchimiya, Mario ; Fukuda, Hideki ; Abe, Osamu ; Saino, Toshiro
  Publisher:Tokyo: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of oceanography, 2017, Vol.73 (5), p.647

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wyatt, Alex S J ; Leichter, James J ; Toth, Lauren T ; Miyajima, Toshihiro ; Aronson, Richard B ; Nagata, Toshi
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature geoscience, 2020, Vol.13 (1), p.28-34

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ikeda, Masaki ; Enomoto, Noriyuki ; Hashimoto, Dai ; Fujisawa, Tomoyuki ; Inui, Naoki ; Nakamura, Yutaro ; Suda, Takafumi ; Nagata, Toshi
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC microbiology, 2015, Vol.15 (265), p.263-263

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shiozaki, Takuhei ; Fujiwara, Amane ; Ijichi, Minoru ; Harada, Naomi ; Nishino, Shigeto ; Nishi, Shinro ; Nagata, Toshi ; Hamasaki, Koji
  Publisher:John Wiley and Sons, Inc
  Journal title:Limnology and oceanography, 2018, Vol.63 (5), p.2191-2205

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wyatt, Alex S.J. ; Matsumoto, Rui ; Chikaraishi, Yoshito ; Miyairi, Yosuke ; Yokoyama, Yusuke ; Sato, Keiichi ; Ohkouchi, Nao ; Nagata, Toshi
  Publisher:Durham: Ecological Society of America
  Journal title:Ecological monographs, 2019, Vol.89 (1), p.e01339-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fukuda, Rumi ; Sohrin, Yoshiki ; Saotome, Nobue ; Fukuda, Hideki ; Nagata, Toshi ; Koike, Isao
  Publisher:Waco, TX: American Society of Limnology and Oceanography
  Journal title:Limnology and oceanography, 2000, Vol.45 (4), p.930-939

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nagata, Toshi ; Fukuda, Rumi ; Fukuda, Hideki ; Koike, Isao
  Publisher:Tokyo: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of oceanography, 2001, Vol.57 (3), p.301

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miki, Takeshi ; Yokokawa, Taichi ; Nagata, Toshi ; Yamamura, Norio
  Publisher:Inter-Research
  Journal title:Marine ecology. Progress series (Halstenbek), 2008, Vol.366, p.1-14

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next