Previous

45 results for

Naitoh, Itaru

Next
Previous

45 results for

Naitoh, Itaru

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Nakazawa, Takahiro
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Journal of medical ultrasonics (2001), 2021, Vol.48 (4), p.573-580

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Natsume, Makoto ; Yoshida, Michihiro ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.19708-19708

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Isayama, Hiroyuki ; Tazuma, Susumu ; Kokudo, Norihiro ; Tanaka, Atsushi ; Tsuyuguchi, Toshio ; Nakazawa, Takahiro ; Notohara, Kenji ; Mizuno, Suguru ; Akamatsu, Nobuhisa ; Serikawa, Masahiro ; Naitoh, Itaru ; Hirooka, Yoshiki ; Wakai, Toshifumi ; Itoi, Takao ; Ebata, Tomoki ; Okaniwa, Shinji ; Kamisawa, Terumi ; Kawashima, Hiroki ; Kanno, Atsushi ; Kubota, Keiichi ; Tabata, Masami ; Unno, Michiaki ; Takikawa, Hajime
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2018, Vol.53 (9), p.1006-1034

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Asano, Go ; Miyabe, Katsuyuki ; Kato, Hiroyuki ; Yoshida, Michihiro ; Sawada, Takeshi ; Okamoto, Yasuyuki ; Sahashi, Hidenori ; Atsuta, Naoki ; Kachi, Kenta ; Kato, Akihisa ; Jinno, Naruomi ; Natsume, Makoto ; Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Satoru ; Suzuki, Hiromu ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.419-419

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Michihiro ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Hori, Yasuki ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Sahashi, Hidenori ; Toyohara, Tadashi ; Kuno, Kayoko ; Kito, Yusuke ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2023, Vol.18 (2), p.e0281605-e0281605

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jinno, Naruomi ; Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Natsume, Makoto ; Kato, Akihisa ; Asano, Go ; Sano, Hitoshi ; Hayashi, Kazuki
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2019, Vol.14 (8), p.e0221468-e0221468

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Ichino, Yuka ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Yoshida, Michihiro ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Atsuta, Naoki ; Sahashi, Hidenori ; Kataoka, Hiromi ; Ohara, Hirotaka
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.8285-8285

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jinno, Naruomi ; Yoshida, Michihiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Atsuta, Naoki ; Sahashi, Hidenori ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2021, Vol.112 (2), p.668-678

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kachi, Kenta ; Kato, Hiroyuki ; Naiki-Ito, Aya ; Komura, Masayuki ; Nagano-Matsuo, Aya ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Kataoka, Hiromi ; Inaguma, Shingo ; Takahashi, Satoru
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (14), p.7444

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sahashi, Hidenori ; Kato, Akihisa ; Yoshida, Michihiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Toyohara, Tadashi ; Kito, Yusuke ; Ammanamanchi, Sudhakar ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in oncology, 2022, Vol.12, p.963314-963314

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Akihisa ; Kato, Hiroyuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Yoshida, Michihiro ; Hori, Yasuki ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Sahashi, Hidenori ; Toyohara, Tadashi ; Kuno, Kayoko ; Kito, Yusuke ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2022, Vol.14 (17), p.4147

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakazawa, Takahiro ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Okumura, Fumihiro ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Yamashita, Hiroaki ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2012, Vol.47 (1), p.79-87

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Michihiro ; Yukawa, Hiroshi ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Sahashi, Hidenori ; Toyohara, Tadashi ; Kuno, Kayoko ; Kito, Yusuke ; Kondo, Hiromu ; Hirano, Atsuyuki ; Okumura, Fumihiro ; Anbe, Kaiki ; Baba, Yoshinobu ; Kataoka, Hiromi ; Tanaka, Yasuhito
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2023, Vol.114 (1), p.295-305

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Saito, Kenta ; Matsuo, Yoichi ; Ueda, Goro ; Omi, Kan ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Kataoka, Hiromi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC surgery, 2021, Vol.21 (1), p.91-91

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Nakazawa, Takahiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Shimizu, Shuya ; Kondo, Hiromu ; Nishi, Yuji ; Umemura, Shuichiro ; Kato, Akihisa ; Ohara, Hirotaka ; Inagaki, Hiroshi ; Joh, Takashi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (3), p.e0118829-e0118829

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Inoue, Tadahisa ; Yoshida, Michihiro ; Suzuki, Yuta ; Kitano, Rena ; Okumura, Fumihiro ; Naitoh, Itaru
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Journal of clinical medicine, 2021, Vol.10 (21), p.4842

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Tomokatsu ; Matsuo, Yoichi ; Ueda, Goro ; Aoyama, Yoshinaga ; Omi, Kan ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Saito, Kenta ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Kato, Hiroyuki ; Yoshida, Michihiro ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Takahashi, Satoru ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC surgery, 2020, Vol.20 (1), p.263-263

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Notohara, Kenji ; Kamisawa, Terumi ; Furukawa, Toru ; Fukushima, Noriyoshi ; Uehara, Takeshi ; Kasashima, Satomi ; Iwasaki, Eisuke ; Kanno, Atsushi ; Kawashima, Atsuhiro ; Kubota, Kensuke ; Kuraishi, Yasuhiro ; Motoya, Masayo ; Naitoh, Itaru ; Nishino, Takayoshi ; Sakagami, Junichi ; Shimizu, Kyoko ; Tomono, Teruko ; Aishima, Shinichi ; Fukumura, Yuki ; Hirabayashi, Kenichi ; Kojima, Motohiro ; Mitsuhashi, Tomoko ; Naito, Yoshiki ; Ohike, Nobuyuki ; Tajiri, Takuma ; Yamaguchi, Hiroshi ; Fujiwara, Hideyo ; Ibuki, Emi ; Kobayashi, Shota ; Miyaoka, Masashi ; Nagase, Mamiko ; Nakashima, Junko ; Nakayama, Masamichi ; Oda, Shinsuke ; Taniyama, Daiki ; Tsuyama, Sho ; Watanabe, Syunsuke ; Ikeura, Tsukasa ; Kawa, Shigeyuki ; Okazaki, Kazuichi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Virchows Archiv : an international journal of pathology, 2022, Vol.480 (3), p.565-575

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Zen, Yoh ; Nakazawa, Takahiro ; Ando, Tomoaki ; Hayashi, Kazuki ; Okumura, Fumihiro ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Nojiri, Shunsuke ; Kanematsu, Takayoshi ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
  Publisher:Japan: Japan : Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2011, Vol.46 (2), p.269-276

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyabe, Katsuyuki ; Notohara, Kenji ; Nakazawa, Takahiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Okumura, Fumihiro ; Shimizu, Shuya ; Yoshida, Michihiro ; Yamashita, Hiroaki ; Takahashi, Satoru ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2014, Vol.49 (4), p.715-726

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next