Previous

45 results for

Naitoh, Itaru

Next
Previous

45 results for

Naitoh, Itaru

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Akihisa ; Kato, Hiroyuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Yoshida, Michihiro ; Hori, Yasuki ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Sahashi, Hidenori ; Toyohara, Tadashi ; Kuno, Kayoko ; Kito, Yusuke ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2022, Vol.14 (17), p.4147

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakazawa, Takahiro ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Okumura, Fumihiro ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Yamashita, Hiroaki ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2012, Vol.47 (1), p.79-87

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Michihiro ; Yukawa, Hiroshi ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Sahashi, Hidenori ; Toyohara, Tadashi ; Kuno, Kayoko ; Kito, Yusuke ; Kondo, Hiromu ; Hirano, Atsuyuki ; Okumura, Fumihiro ; Anbe, Kaiki ; Baba, Yoshinobu ; Kataoka, Hiromi ; Tanaka, Yasuhito
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2023, Vol.114 (1), p.295-305

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Saito, Kenta ; Matsuo, Yoichi ; Ueda, Goro ; Omi, Kan ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Kataoka, Hiromi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC surgery, 2021, Vol.21 (1), p.91-91

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Nakazawa, Takahiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Shimizu, Shuya ; Kondo, Hiromu ; Nishi, Yuji ; Umemura, Shuichiro ; Kato, Akihisa ; Ohara, Hirotaka ; Inagaki, Hiroshi ; Joh, Takashi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (3), p.e0118829-e0118829

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Inoue, Tadahisa ; Yoshida, Michihiro ; Suzuki, Yuta ; Kitano, Rena ; Okumura, Fumihiro ; Naitoh, Itaru
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Journal of clinical medicine, 2021, Vol.10 (21), p.4842

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Tomokatsu ; Matsuo, Yoichi ; Ueda, Goro ; Aoyama, Yoshinaga ; Omi, Kan ; Hayashi, Yuichi ; Imafuji, Hiroyuki ; Saito, Kenta ; Tsuboi, Ken ; Morimoto, Mamoru ; Ogawa, Ryo ; Takahashi, Hiroki ; Kato, Hiroyuki ; Yoshida, Michihiro ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Takahashi, Satoru ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC surgery, 2020, Vol.20 (1), p.263-263

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Notohara, Kenji ; Kamisawa, Terumi ; Furukawa, Toru ; Fukushima, Noriyoshi ; Uehara, Takeshi ; Kasashima, Satomi ; Iwasaki, Eisuke ; Kanno, Atsushi ; Kawashima, Atsuhiro ; Kubota, Kensuke ; Kuraishi, Yasuhiro ; Motoya, Masayo ; Naitoh, Itaru ; Nishino, Takayoshi ; Sakagami, Junichi ; Shimizu, Kyoko ; Tomono, Teruko ; Aishima, Shinichi ; Fukumura, Yuki ; Hirabayashi, Kenichi ; Kojima, Motohiro ; Mitsuhashi, Tomoko ; Naito, Yoshiki ; Ohike, Nobuyuki ; Tajiri, Takuma ; Yamaguchi, Hiroshi ; Fujiwara, Hideyo ; Ibuki, Emi ; Kobayashi, Shota ; Miyaoka, Masashi ; Nagase, Mamiko ; Nakashima, Junko ; Nakayama, Masamichi ; Oda, Shinsuke ; Taniyama, Daiki ; Tsuyama, Sho ; Watanabe, Syunsuke ; Ikeura, Tsukasa ; Kawa, Shigeyuki ; Okazaki, Kazuichi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Virchows Archiv : an international journal of pathology, 2022, Vol.480 (3), p.565-575

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Zen, Yoh ; Nakazawa, Takahiro ; Ando, Tomoaki ; Hayashi, Kazuki ; Okumura, Fumihiro ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Nojiri, Shunsuke ; Kanematsu, Takayoshi ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
  Publisher:Japan: Japan : Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2011, Vol.46 (2), p.269-276

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyabe, Katsuyuki ; Notohara, Kenji ; Nakazawa, Takahiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Okumura, Fumihiro ; Shimizu, Shuya ; Yoshida, Michihiro ; Yamashita, Hiroaki ; Takahashi, Satoru ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2014, Vol.49 (4), p.715-726

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Hori, Yasuki
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Digestive diseases and sciences, 2018, Vol.63 (11), p.2826-2828

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyabe, Katsuyuki ; Notohara, Kenji ; Nakazawa, Takahiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Shimizu, Shuya ; Kondo, Hiromu ; Yoshida, Michihiro ; Yamashita, Hiroaki ; Umemura, Shuichiro ; Hori, Yasuki ; Kato, Akihisa ; Takahashi, Satoru ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2015, Vol.50 (4), p.455-466

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Nakazawa, Takahiro ; Okumura, Fumihiro ; Miyabe, Katsuyuki ; Shimizu, Shuya ; Yoshida, Michihiro ; Yamashita, Hiroaki ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
  Publisher:Boston: Springer US
  Journal title:Digestive diseases and sciences, 2012, Vol.57 (12), p.3279-3285

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Nakazawa, Takahiro ; Ohara, Hirotaka ; Ando, Tomoaki ; Hayashi, Kazuki ; Tanaka, Hajime ; Okumura, Fumihiro ; Takahashi, Satoru ; Joh, Takashi
  Publisher:Japan: Japan : Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2009, Vol.44 (11), p.1147-1155

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoon, Won ; Park, Do ; Choi, Jun ; Jang, Sunguk ; Samarasena, Jason ; Lee, Tae ; Paik, Woo ; Oh, Dongwook ; Song, Tae ; Choi, Joon ; Hara, Kazuo ; Iwashita, Takuji ; Perez-Miranda, Manuel ; Lee, John ; Vazquez-Sequeiros, Enrique ; Naitoh, Itaru ; Vila, Juan ; Brugge, William ; Takenaka, Mamoru ; Lee, Sang ; Seo, Dong-Wan ; Lee, Sung ; Kim, Myung-Hwan
  Publisher:India: Wolters Kluwer India Pvt. Ltd
  Journal title:Endoscopic ultrasound, 2019, Vol.8 (3), p.188-193

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:KATO, AKIHISA ; HAYASHI, KAZUKI ; NAITOH, ITARU ; SENO, KYOJI ; OKADA, YUKIKO ; BAN, TESSHIN ; KONDO, HIROMU ; NISHI, YUJI ; UMEMURA, SHUICHIRO ; HORI, YASUKI ; NATSUME, MAKOTO ; JOH, TAKASHI
  Publisher:England: D.A. Spandidos
  Journal title:Molecular and clinical oncology, 2016, Vol.5 (1), p.113-116

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Nakazawa, Takahiro ; Ohara, Hirotaka ; Ando, Tomoaki ; Hayashi, Kazuki ; Tanaka, Hajime ; Okumura, Fumihiro ; Sano, Hitoshi ; Joh, Takashi
  Publisher:Cases Network Ltd
  Journal title:Cases journal, 2009, Vol.2 (1), p.7029

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Ban, Tesshin ; Natsume, Makoto ; Okumura, Fumihiro ; Nakazawa, Takahiro ; Takada, Hiroki ; Hirano, Atsuyuki ; Jinno, Naruomi ; Togawa, Shozo ; Ando, Tomoaki ; Kataoka, Hiromi ; Joh, Takashi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Surgical endoscopy, 2017, Vol.31 (10), p.4165-4173

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Kato, Hiroyuki ; Nomura, Tatsuma ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Jinno, Naruomi ; Natsume, Makoto ; Kato, Akihisa ; Asano, Go ; Takiguchi, Shuji ; Nakajima, Kiyokazu
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Surgical endoscopy, 2019, Vol.33 (12), p.4026-4031

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Masamune, Atsushi ; Kikuta, Kazuhiro ; Hamada, Shin ; Tsuji, Ichiro ; Takeyama, Yoshifumi ; Shimosegawa, Tooru ; Okazaki, Kazuichi
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2020, Vol.55 (4), p.462-470

  Peer Reviewed

  Online