Previous

472 results for

Nakagawa, Takayuki

Next
Previous

472 results for

Nakagawa, Takayuki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nagashima, Takuya ; Shirakawa, Hisashi ; Nakagawa, Takayuki ; Kaneko, Shuji
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6, p.26375

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Taniguchi, Mirei ; Yamamoto, Norio ; Nakagawa, Takayuki ; Ogino, Eriko ; Ito, Juichi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (10), p.e48544-e48544

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Taura, Akiko ; Ohnishi, Hiroe ; Ochi, Shohei ; Ebisu, Fumi ; Nakagawa, Takayuki ; Ito, Juichi
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC neuroscience, 2014, Vol.15 (1), p.121-121

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakagawa, So ; Miyazawa, Takayuki
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:Inflammation and regeneration, 2020, Vol.40, p.17-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Endo, Hiroyuki ; Shiroki, Takeharu ; Nakagawa, Takayuki ; Yokoyama, Misa ; Tamai, Keiichi ; Yamanami, Hideaki ; Fujiya, Tsuneaki ; Sato, Ikuro ; Yamaguchi, Kazunori ; Tanaka, Nobuyuki ; Iijima, Katsunori ; Shimosegawa, Tooru ; Sugamura, Kazuo ; Satoh, Kennichi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (10), p.e77070

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Eto Shotaro ; Yanai Hideyuki ; Hangai Sho ; Kato Daiki ; Nishimura Ryohei ; Nakagawa Takayuki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Imai, Satoshi ; Koyanagi, Madoka ; Azimi, Ziauddin ; Nakazato, Yui ; Matsumoto, Mayuna ; Ogihara, Takashi ; Yonezawa, Atsushi ; Omura, Tomohiro ; Nakagawa, Shunsaku ; Wakatsuki, Shuji ; Araki, Toshiyuki ; Kaneko, Shuji ; Nakagawa, Takayuki ; Matsubara, Kazuo
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7, p.1-14

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Daiki ; Yaguchi, Tomonori ; Iwata, Takashi ; Katoh, Yuki ; Morii, Kenji ; Tsubota, Kinya ; Takise, Yoshiaki ; Tamiya, Masaki ; Kamada, Haruhiko ; Akiba, Hiroki ; Tsumoto, Kouhei ; Serada, Satoshi ; Naka, Tetsuji ; Nishimura, Ryohei ; Nakagawa, Takayuki ; Kawakami, Yutaka
  Publisher:England: eLife Sciences Publications Ltd
  Journal title:eLife, 2020, Vol.9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Matsugo Hiromichi ; Kitamura-Kobayashi Tomoya ; Kamiki Haruhiko ; Ishida Hiroho ; Sekine Wataru ; Takenaka-Uema Akiko ; Nakagawa Takayuki ; Murakami, Shin ; Horimoto Taisuke
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Meng ; Isami, Kouichi ; Nakamura, Saki ; Shirakawa, Hisashi ; Nakagawa, Takayuki ; Kaneko, Shuji
  Publisher:Los Angeles, CA: SAGE Publications
  Journal title:Molecular pain, 2012, Vol.8 (1), p.55-55

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kada, Shinpei ; Nakagawa, Takayuki ; Ito, Juichi
  Publisher:New York: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of the Association for Research in Otolaryngology, 2009, Vol.10 (2), p.161

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Inaoka, Takatoshi ; Shintaku, Hirofumi ; Nakagawa, Takayuki ; Kawano, Satoyuki ; Ogita, Hideaki ; Sakamoto, Tatsunori ; Hamanishi, Shinji ; Wada, Hiroshi ; Ito, Juichi
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2011, Vol.108 (45), p.18390-18395

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyake, Takahito ; Nakamura, Saki ; Zhao, Meng ; So, Kanako ; Inoue, Keisuke ; Numata, Tomohiro ; Takahashi, Nobuaki ; Shirakawa, Hisashi ; Mori, Yasuo ; Nakagawa, Takayuki ; Kaneko, Shuji
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2016, Vol.7, p.12840

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Eto, Shotaro ; Saeki, Kohei ; Yoshitake, Ryohei ; Yoshimoto, Sho ; Shinada, Masahiro ; Ikeda, Namiko ; Kamoto, Satoshi ; Tanaka, Yuiko ; Kato, Daiki ; Maeda, Shingo ; Tsuboi, Masaya ; Chambers, James ; Uchida, Kazuyuki ; Nishimura, Ryohei ; Nakagawa, Takayuki
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2019, Vol.14 (6), p.e0218382-e0218382

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Matsunaga, Mami ; Kita, Tomoko ; Yamamoto, Ryosuke ; Yamamoto, Norio ; Okano, Takayuki ; Omori, Koichi ; Sakamoto, Satoko ; Nakagawa, Takayuki
  Publisher:Lausanne: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in cellular neuroscience, 2020, Vol.14, p.583994-583994

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Maekawa, Naoya ; Konnai, Satoru ; Asano, Yumie ; Otsuka, Takumi ; Aoki, Eri ; Takeuchi, Hiroto ; Kato, Yukinari ; Kaneko, Mika K ; Yamada, Shinji ; Kagawa, Yumiko ; Nishimura, Maki ; Takagi, Satoshi ; Deguchi, Tatsuya ; Ohta, Hiroshi ; Nakagawa, Takayuki ; Suzuki, Yasuhiko ; Okagawa, Tomohiro ; Murata, Shiro ; Ohashi, Kazuhiko
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2023, Vol.18 (1), p.e0281143-e0281143

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Murata, Takahisa ; Aritake, Kosuke ; Tsubosaka, Yoshiki ; Maruyama, Toshihiko ; Nakagawa, Takayuki ; Hori, Masatoshi ; Hirai, Hiroyuki ; Nakamura, Masataka ; Narumiya, Shuh ; Urade, Yoshihiro ; Ozaki, Hiroshi
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2013, Vol.110 (13), p.5205-5210

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakae, Kazuto ; Masui, Sho ; Yonezawa, Atsushi ; Hashimoto, Motomu ; Watanabe, Ryu ; Murata, Koichi ; Murakami, Kosaku ; Tanaka, Masao ; Ito, Hiromu ; Yokoyama, Kotoko ; Iwamoto, Noriko ; Shimada, Takashi ; Nakamura, Miyuki ; Denda, Masaya ; Itohara, Kotaro ; Nakagawa, Shunsaku ; Ikemi, Yasuaki ; Imai, Satoshi ; Nakagawa, Takayuki ; Hayakari, Makoto ; Matsubara, Kazuo
  Publisher:San Francisco: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2021, Vol.16 (10), p.e0258601-e0258601

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nishitani, Naoya ; Nagayasu, Kazuki ; Asaoka, Nozomi ; Yamashiro, Mayumi ; Andoh, Chihiro ; Nagai, Yuma ; Kinoshita, Haruko ; Kawai, Hiroyuki ; Shibui, Norihiro ; Liu, Beihui ; Hewinson, James ; Shirakawa, Hisashi ; Nakagawa, Takayuki ; Hashimoto, Hitoshi ; Kasparov, Sergey ; Kaneko, Shuji
  Publisher:New York: Nature Publishing Group
  Journal title:Neuropsychopharmacology (New York, N.Y.), 2019, Vol.44 (4), p.721-732

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshitake, R ; Saeki, K ; Eto, S ; Shinada, M ; Nakano, R ; Sugiya, H ; Endo, Y ; Fujita, N ; Nishimura, R ; Nakagawa, T
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1)

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next