Previous

7 results for

Nakazono, Kazuyuki

Next
Previous

7 results for

Nakazono, Kazuyuki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Matsuo, Toshihiko ; Chaomulige ; Miyaji, Mary ; Hosoya, Osamu ; Saito, Akira ; Nakazono, Kazuyuki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2022, Vol.23 (15), p.8626

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Endo, Chihiro ; Johnson, Todd A ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Tsunemi, Yuichiro ; Kamatani, Naoyuki ; Kawashima, Makoto
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8974-22

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hirata, Tetsuya ; Koga, Kaori ; Johnson, Todd A ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Fujii, Tomoyuki ; Kamatani, Naoyuki ; Osuga, Yutaka
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8502-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Khor, Seik-Soon ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Kamatani, Naoyuki ; Tokunaga, Katsushi ; Johnson, Todd A
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.1069-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamitsuji, Shigeo ; Matsuda, Takashi ; Nishimura, Koichi ; Endo, Seiko ; Wada, Chisa ; Watanabe, Kenji ; Hasegawa, Koichi ; Hishigaki, Haretsugu ; Masuda, Masatoshi ; Kuwahara, Yusuke ; Tsuritani, Katsuki ; Sugiura, Kenkichi ; Kubota, Tomoko ; Miyoshi, Shinji ; Okada, Kinya ; Nakazono, Kazuyuki ; Sugaya, Yuki ; Yang, Woosung ; Sawamoto, Taiji ; Uchida, Wataru ; Shinagawa, Akira ; Fujiwara, Tsutomu ; Yamada, Hisaharu ; Suematsu, Koji ; Tsutsui, Naohisa ; Kamatani, Naoyuki ; Liou, Shyh-Yuh
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2015, Vol.60 (6), p.319-326

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ohtsubo, Hiroyuki ; Yamauchi, Kazuyuki ; Nakazono, Tohru ; Yamane, Koji ; Kawasaki, Kiyoshi
  Publisher:SAE International
  Journal title:SAE transactions, 2007, Vol.116, p.396-404
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sasaki, Kota S ; Kimura, Rui ; Ninomiya, Taihei ; Tabuchi, Yuka ; Tanaka, Hiroki ; Fukui, Masayuki ; Asada, Yusuke C ; Arai, Toshiya ; Inagaki, Mikio ; Nakazono, Takayuki ; Baba, Mika ; Kato, Daisuke ; Nishimoto, Shinji ; Sanada, Takahisa M ; Tani, Toshiki ; Imamura, Kazuyuki ; Tanaka, Shigeru ; Ohzawa, Izumi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2015, Vol.5 (1), p.16712-16712

  Peer Reviewed

  Online