Previous

2,080 results for

Nanoalloys

Next
Previous

2,080 results for

Nanoalloys

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ferrando, Riccardo
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Journal of nanoparticle research : an interdisciplinary forum for nanoscale science and technology, 2018, Vol.20 (7), p.1-13
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shan, Aixian ; Huang, Shuoyuan ; Zhao, Haofei ; Jiang, Wengui ; Teng, Xueai ; Huang, Yingchun ; Chen, Chinping ; Wang, Rongming ; Lau, Woon-Ming
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2020, Vol.13 (11), p.3088-3097

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yatsugi, Kenichi ; Ishizaki, Toshitaka ; Akedo, Kunio ; Yamauchi, Miho
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Journal of nanoparticle research : an interdisciplinary forum for nanoscale science and technology, 2019, Vol.21 (3), p.1-7
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Qin, Juan ; Zhang, Yafeng ; Leng, Deying ; Yin, Feng
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.14837-14837

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Bingwa, Ndzondelelo ; Antonels, Nathan C. ; Williams, Marc B. ; Haumann, Marco ; Meijboom, Reinout
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Catalysis letters, 2018, Vol.148 (10), p.2957-2966

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, Xiaojuan ; Guo, Qishui ; Sun, Yafei ; Chen, Shangjun ; Wang, Jian-Qiang ; Wu, Mengmeng ; Fu, Wenzhao ; Tang, Yanqiang ; Duan, Xuezhi ; Chen, De ; Wan, Ying
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2019, Vol.10 (1), p.1428-1428

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Malouche, Abdelmalek ; Oumellal, Yassine ; Ghimbeu, Camelia Matei ; de Yuso, Alicia Martínez ; Zlotea, Claudia
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Journal of nanoparticle research : an interdisciplinary forum for nanoscale science and technology, 2017, Vol.19 (8), p.1
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Swain, Priyadarsini Priyadarsini ; Srivastava, Suneel K. Suneel K. ; Srivastava, Sanjeev K. Sanjeev K.
  Publisher:London: Nature Publishing Group UK
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Schrinner, Marc ; Ballauff, Matthias ; Talmon, Yeshayahu ; Kauffmann, Yaron ; Thun, Jürgen ; Möller, Michael ; Breu, Josef
  Publisher:United States: American Association for the Advancement of Science
  Journal title:Science (American Association for the Advancement of Science), 2009, Vol.323 (5914), p.617-620

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Jianbo ; Yuan, Haifeng ; Yang, Guang ; Liu, Yingfan ; Qin, Xiaomei ; Chen, Zheng ; Weng-Chon, Cheong ; Zhou, Liming ; Fang, Shaoming
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2022, Vol.15 (3), p.1796-1802

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Yue ; Tian, Lin ; Fan, Yuqing ; Zhang, Minsheng ; Wang, Xiuhai
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of materials science, 2021, Vol.56 (23), p.13066-13082

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Sheng ; Kang, Peng ; Bakir, Mohammed ; Lapides, Alexander M. ; Dares, Christopher J. ; Meyer, Thomas J.
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2015, Vol.112 (52), p.15809-15814

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Rossi, K ; Pártay, L B ; Csányi, G ; Baletto, F
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.11956-1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cui, Mingjin ; Lu, Haiming ; Jiang, Haiping ; Cao, Zhenhua ; Meng, Xiangkang
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.41990-41990

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Aquil Ahmad ; Mitra, Srimanta ; Srivastava, S K ; Das, A K
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2021

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Johny, Jacob ; Prymak, Oleg ; Kamp, Marius ; Calvo, Florent ; Kim, Se-Ho ; Tymoczko, Anna ; El-Zoka, Ayman ; Rehbock, Christoph ; Schürmann, Ulrich ; Gault, Baptiste ; Kienle, Lorenz ; Barcikowski, Stephan
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2022, Vol.15 (1), p.581-592

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Palagin, Dennis ; Doye, Jonathan P K
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2015

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Swiatkowska-Warkocka, Zaneta ; Pyatenko, Alexander ; Krok, Franciszek ; Jany, Benedykt R ; Marszalek, Marta
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2015, Vol.5 (1), p.9849-9849

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Logan, Natasha ; McVey, Claire ; Elliott, Christopher ; Cao, Cuong
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2020, Vol.13 (4), p.989-998

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tang, Jianfeng ; Yang, Jianyu
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Journal of nanoparticle research : an interdisciplinary forum for nanoscale science and technology, 2015, Vol.17 (7), p.1-12