Previous

67 results for

Natsume, Makoto

Next
Previous

67 results for

Natsume, Makoto

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Michihiro ; Yukawa, Hiroshi ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Sahashi, Hidenori ; Toyohara, Tadashi ; Kuno, Kayoko ; Kito, Yusuke ; Kondo, Hiromu ; Hirano, Atsuyuki ; Okumura, Fumihiro ; Anbe, Kaiki ; Baba, Yoshinobu ; Kataoka, Hiromi ; Tanaka, Yasuhito
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2023, Vol.114 (1), p.295-305

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okuda, Yusuke ; Shimura, Takaya ; Kato, Hiroyuki ; Yamada, Tomonori ; Hirata, Yoshikazu ; Natsume, Makoto ; Iwasaki, Hiroyasu ; Yamaguchi, Ryuzo ; Sakamoto, Eiji ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Surgical endoscopy, 2020, Vol.34 (9), p.4019-4019

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Natsume, Makoto ; Shimura, Takaya ; Iwasaki, Hiroyasu ; Okuda, Yusuke ; Kitagawa, Mika ; Okamoto, Yasuyuki ; Hayashi, Kazuki ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Cancer chemotherapy and pharmacology, 2019, Vol.83 (6), p.1037-1046

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Kato, Hiroyuki ; Nomura, Tatsuma ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Jinno, Naruomi ; Natsume, Makoto ; Kato, Akihisa ; Asano, Go ; Takiguchi, Shuji ; Nakajima, Kiyokazu
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Surgical endoscopy, 2019, Vol.33 (12), p.4026-4031

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Michihiro ; Yukawa, Hiroshi ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Sahashi, Hidenori ; Toyohara, Tadashi ; Kuno, Kayoko ; Kito, Yusuke ; Kondo, Hiromu ; Hirano, Atsuyuki ; Okumura, Fumihiro ; Anbe, Kaiki ; Baba, Yoshinobu ; Kataoka, Hiromi ; Tanaka, Yasuhito
  Publisher:John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2023, Vol.114 (1), p.295

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Ban, Tesshin ; Natsume, Makoto ; Okumura, Fumihiro ; Nakazawa, Takahiro ; Takada, Hiroki ; Hirano, Atsuyuki ; Jinno, Naruomi ; Togawa, Shozo ; Ando, Tomoaki ; Kataoka, Hiromi ; Joh, Takashi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Surgical endoscopy, 2017, Vol.31 (10), p.4165-4173

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Akihisa ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Hayashi, Kazuki ; Yoshida, Michihiro ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Asano, Go ; Kato, Hiroyuki ; Kuno, Toshiya ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Digestive diseases and sciences, 2018, Vol.63 (12), p.3376-3381

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:KATO, AKIHISA ; HAYASHI, KAZUKI ; NAITOH, ITARU ; SENO, KYOJI ; OKADA, YUKIKO ; BAN, TESSHIN ; KONDO, HIROMU ; NISHI, YUJI ; UMEMURA, SHUICHIRO ; HORI, YASUKI ; NATSUME, MAKOTO ; JOH, TAKASHI
  Publisher:England: D.A. Spandidos
  Journal title:Molecular and clinical oncology, 2016, Vol.5 (1), p.113-116

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Fujita, Yasuaki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kato, Akihisa ; Nakazawa, Takahiro ; Shimizu, Shuya ; Hirano, Atsuyuki ; Okumura, Fumihiro ; Ando, Tomoaki ; Sano, Hitoshi ; Takada, Hiroki ; Togawa, Shozo ; Joh, Takashi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Supportive care in cancer, 2018, Vol.26 (10), p.3587-3592

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kataoka, Hiromi ; Mori, Yoshinori ; Shimura, Takaya ; Nishie, Hirotada ; Natsume, Makoto ; Mochizuki, Hisato ; Hirata, Yoshikazu ; Sobue, Satoshi ; Mizushima, Takashi ; Sano, Hitoshi ; Mizuno, Yusuke ; Nakamura, Makoto ; Hirano, Atsuyuki ; Tsuchida, Kenji ; Adachi, Kazunori ; Seno, Kyoji ; Kitagawa, Mika ; Kawai, Takashi ; Joh, Takashi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Cancer chemotherapy and pharmacology, 2016, Vol.77 (5), p.957-962

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Ying ; Natsume, Yuuki ; Sawaguchi, Naoya ; Sasaki, Makoto
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:IOP conference series. Materials Science and Engineering, 2011, Vol.18 (9), p.092066

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fukasawa, Yoko ; Sasaki, Kazuya ; Natsume, Maika ; Nakashima, Makoto ; Ota, Shuji ; Watanabe, Kiyotaka ; Takahashi, Yoshihisa ; Kondo, Fukuo ; Kozuma, Ken ; Seki, Nobuhiko
  Publisher:Basel, Switzerland: S. Karger AG
  Journal title:Case reports in oncology, 2017, Vol.10 (3), p.809-812

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Umezawa, Fumiko ; Natsume, Makoto ; Fukusada, Shigeki ; Nakajima, Kazuki ; Yamasaki, Fumiya ; Kawashima, Hiroto ; Chu-Wei, Kuo ; Kay-Hooi Khoo ; Shimura, Takaya ; Yagi, Hirokazu ; Kato, Koichi
  Publisher:Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press
  Journal title:bioRxiv, 2022
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Ying ; Natsume, Yuuki ; Sawaguchi, Naoya ; Sasaki, Makoto
  Journal title:IOP conference series. Materials Science and Engineering, 2011, Vol.18, p.1-4

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Ying ; Natsume, Yuuki ; Sawaguchi, Naoya ; Sasaki, Makoto
  Journal title:IOP conference series. Materials Science and Engineering, 2011, Vol.18 (9), p.92066

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newspaper Articles

  Publisher:Tokyo: JIJI Press America, Ltd
  Journal title:Jiji, 2012
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newspaper Articles

  Publisher:Tokyo: JIJI Press America, Ltd
  Journal title:Jiji, 2012
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okuyama, Tsuyoshi ; Sugiyama, Taiyo ; Tahashi, Masahiro ; Goto, Hideo ; Natsume, Tomoaki ; Takahashi, Makoto
  Publisher:Hoboken: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Electronics and communications in Japan, 2019, Vol.102 (1), p.3-9
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakahashi, Masumi ; Sato, Noriko ; Yagishita, Akira ; Ota, Miho ; Saito, Yoshiaki ; Sugai, Kenji ; Sasaki, Masayuki ; Natsume, Jun ; Tsushima, Yoshito ; Amanuma, Makoto ; Endo, Keigo
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag
  Journal title:Neuroradiology, 2009, Vol.51 (12), p.821-830

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newspaper Articles

  Publisher:Tokyo: JIJI Press America, Ltd
  Journal title:Jiji, 2012