Previous

5 results for

Niu, Guangle

Next
Previous

5 results for

Niu, Guangle

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ge, Jiechao ; Lan, Minhuan ; Zhou, Bingjiang ; Liu, Weimin ; Guo, Liang ; Wang, Hui ; Jia, Qingyan ; Niu, Guangle ; Huang, Xing ; Zhou, Hangyue ; Meng, Xiangmin ; Wang, Pengfei ; Lee, Chun-Sing ; Zhang, Wenjun ; Han, Xiaodong
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2014, Vol.5 (1), p.4596

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Yuan ; Niu, Guangle ; Zhai, Shaodong ; Zhang, Wenjia ; Xing, Da
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2020, Vol.13 (3), p.719-728

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Liang ; Niu, Guangle ; Zheng, Xiuli ; Ge, Jiechao ; Liu, Weimin ; Jia, Qingyan ; Zhang, Panpan ; Zhang, Hongyan ; Wang, Pengfei
  Publisher:Germany: John Wiley and Sons Inc
  Journal title:Advanced science, 2017, Vol.4 (10), p.1700085-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lan, Minhuan ; Zhao, Shaojing ; Zhang, Zhenyu ; Yan, Li ; Guo, Liang ; Niu, Guangle ; Zhang, Jinfeng ; Zhao, Junfang ; Zhang, Hongyan ; Wang, Pengfei ; Zhu, Guangyu ; Lee, Chun-Sing ; Zhang, Wenjun
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2017, Vol.10 (9), p.3113-3123

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Minhuan Lan;Shaojing Zhao;Zhenyu Zhang;Li Yan;Liang Guo;Guangle Niu;Jinfeng Zhang;Junfang Zhao;Hongyan Zhang;Pengfei Wang;Guangyu Zhu;Chun-Sing Lee;Wenjun Zhang
  Journal title:Nano research, 2017, Vol.10 (9), p.3113-3123

  Peer Reviewed

  Online