Previous

69 results for

Noguchi, Shunsuke

Next
Previous

69 results for

Noguchi, Shunsuke

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Noguchi Asuka ; Nakakura Shunsuke ; Noguchi Santaro
  Publisher:Palo Alto: Cureus Inc
  Journal title:Curēus (Palo Alto, CA), 2022, Vol.14 (11)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Igase Masaya ; Nemoto Yuki ; Itamoto Kazuhito ; Tani Kenji ; Nakaichi Munekazu ; Sakurai Masashi ; Sakai Yusuke ; Noguchi Shunsuke ; Kato Masahiro ; Tsukui Toshihiro ; Mizuno Takuya
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Akao, Yukihiro ; Iio, Akio ; Itoh, Tomohiro ; Noguchi, Shunsuke ; Itoh, Yuko ; Ohtsuki, Yoshinori ; Naoe, Tomoki
  Publisher:Milwaukee: Elsevier Limited
  Journal title:Molecular therapy, 2011, Vol.19 (2), p.395

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Noguchi, Shunsuke ; Ogusu, Ryo ; Wada, Yusuke ; Matsuyama, Satoshi ; Mori, Takashi
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2019, Vol.20 (18)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Noguchi, Yoshihiro ; Yoshizawa, Shunsuke ; Aoyama, Keisuke ; Kubo, Satoaki ; Tachi, Tomoya ; Teramachi, Hitomi
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Pharmaceutics, 2021, Vol.13 (10), p.1531

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Sakurai, Masashi ; Nishikawa, Shimpei ; Umata, Koji ; Nemoto, Yuki ; Haraguchi, Tomoya ; Itamoto, Kazuhito ; Mizuno, Takuya ; Noguchi, Shunsuke ; Mori, Takashi ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Yamawaki, Hideyuki ; Ohama, Takashi ; Sato, Koichi
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (12), p.2383-2392

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Noguchi, Shunsuke ; Yagi, Kohei ; Okamoto, Nanako ; Wada, Yusuke ; Tanaka, Toshiyuki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Veterinary sciences, 2023, Vol.10 (1), p.4

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsugita, Masanori ; Yamada, Nami ; Noguchi, Shunsuke ; Yamada, Kazunari ; Moritake, Hiroshi ; Shimizu, Katsuji ; Akao, Yukihiro ; Ohno, Takatoshi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (10), p.e77416-e77416

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Toshiyuki ; Noguchi, Shunsuke ; Wada, Yusuke ; Yamazaki, Hiroki ; Nishida, Hidetaka ; Akiyoshi, Hideo
  Publisher:Nottingham: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Veterinary medicine and science, 2022, Vol.8 (6), p.2337-2344

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Noguchi, Shunsuke ; Iwasaki, Junya ; Kumazaki, Minami ; Mori, Takashi ; Maruo, Kohji ; Sakai, Hiroki ; Yamada, Nami ; Shimada, Kazuyuki ; Naoe, Tomoki ; Kitade, Yukio ; Akao, Yukihiro
  Publisher:Milwaukee: Elsevier Limited
  Journal title:Molecular therapy, 2013, Vol.21 (6), p.1204

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hitchcock, Peter ; Shepherd, Theodore G ; Taguchi, Masakazu ; Yoden, Shigeo ; Noguchi, Shunsuke
  Publisher:Boston: American Meteorological Society
  Journal title:Journal of the atmospheric sciences, 2013, Vol.70 (5), p.1391

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Igase, Masaya ; Shibutani, Shusaku ; Kurogouchi, Yosuke ; Fujiki, Noriyuki ; Chung Chew Hwang ; Coffey, Matt ; Noguchi, Shunsuke ; Nemoto, Yuki ; Mizuno, Takuya
  Publisher:Milwaukee: Elsevier Limited
  Journal title:Molecular therapy. Oncolytics, 2019, Vol.15, p.49

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Itoi, Shiro ; Odaka, Junpei ; Noguchi, Shunsuke ; Noda, Tsutomu ; Yuasa, Kohei ; Muraki, Toshihiko ; Tanabe, Taichi ; Takai, Noriyuki ; Yoshihara, Kiyoshi ; Sugita, Haruo
  Publisher:Tokyo: Springer Nature B.V
  Journal title:Fisheries science, 2011, Vol.77 (6), p.975

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Noguchi, Shunsuke ; Kumazaki, Minami ; Yasui, Yuki ; Mori, Takashi ; Yamada, Nami ; Akao, Yukihiro
  Publisher:London
  Journal title:Journal of investigative dermatology, 2014, Vol.134 (2), p.461

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Scaife, Adam A ; Baldwin, Mark P ; Butler, Amy H ; Charlton-Perez, Andrew J ; Domeisen, Daniela I. V ; Garfinkel, Chaim I ; Hardiman, Steven C ; Haynes, Peter ; Karpechko, Alexey Yu ; Lim, Eun-Pa ; Noguchi, Shunsuke ; Perlwitz, Judith ; Polvani, Lorenzo ; Richter, Jadwiga H ; Scinocca, John ; Sigmond, Michael ; Shepherd, Theodore G ; Son, Seok-Woo ; Thompson, David W. J
  Publisher:Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH
  Journal title:Atmospheric chemistry and physics, 2022, Vol.22 (4), p.2601-2623

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Noguchi, Shunsuke ; Komiya, Tohru ; Eguchi, Hiroshi ; Shirahata, Akira ; Nikawa, Jun-ichi ; Kawamura, Masaru
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:The Journal of membrane biology, 2007, Vol.215 (2-3), p.105

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ono, Shunsuke ; Yuktadatta, Pattaphol ; Taniguchi, Takafumi ; Iitsuka, Tomoe ; Noguchi, Masafumi ; Tanaka, Sawa ; Ito, Haruka ; Nakamura, Kousei ; Yasuhara, Nanako ; Miyawaki, Chihiro ; Mikura, Katsumi ; Kadoya, Yoshihiko
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2021, Vol.13 (8), p.4189

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Shunsuke ; Goto, Koji ; Ohchi, Yoshifumi ; Yasuda, Norihisa ; Shingu, Chihiro ; Noguchi, Takayuki
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:Journal of anesthesia, 2010, Vol.24 (1), p.107-109

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyakawa, Hiroshi ; Koga, Hironori ; Yamamoto, Shunsuke ; Kudo, Kyousuke ; Kira, Shinichiro ; Noguchi, Takayuki
  Publisher:Philadelphia: Elsevier Limited
  Journal title:Journal of clinical anesthesia, 2006, Vol.18 (7), p.554

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next