Previous

20,069 results for

Nucleoproteins

Next
Previous

20,069 results for

Nucleoproteins

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  Author / Creator:Busch, Harris.
  Publisher:New York : Academic, 1965.
  Date:1965.
  Call Numbers:T0262718

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  Author / Creator:Allen, Frank Worthington.
  Publisher:Amsterdam : Elsevier, 1962.
  Date:1962.
  Call Numbers:T0270256

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugita, Yukihiko ; Matsunami, Hideyuki ; Kawaoka, Yoshihiro ; Noda, Takeshi ; Wolf, Matthias
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature (London), 2018, Vol.563 (7729), p.137-140

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Reference Entries

  Publisher:Oxford University Press
  Journal title:A Dictionary of Nursing, 2021
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hastie, Kathryn M ; Liu, Tong ; Li, Sheng ; King, Liam B ; Ngo, Nhi ; Zandonatti, Michelle A ; Woods, Virgil L., Jr ; de la Torre, Juan Carlos ; Saphire, Erica Ollmann
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2011, Vol.108 (48), p.19365-19370

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hastie, Kathryn M ; Kimberlin, Christopher R ; Zandonatti, Michelle A ; MacRae, Ian J ; Saphire, Erica Ollmann
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2011, Vol.108 (6), p.2396-2401

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Reference Entries

  Publisher:Oxford University Press
  Journal title:A Dictionary of Zoology, 2020
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Alayyoubi, Maher ; Leser, George P ; Kors, Christopher A ; Lamb, Robert A
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2015, Vol.112 (14), p.E1792-E1799

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Donchet, Amélie ; Vassal-Stermann, Emilie ; Gérard, Francine C A ; Ruigrok, Rob W H ; Crépin, Thibaut
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Viruses, 2020, Vol.12 (8), p.834

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Reference Entries

  Publisher:Oxford University Press
  Journal title:Concise Medical Dictionary, 2020
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Fujita-Fujiharu, Yoko ; Sugita, Yukihiko ; Takamatsu, Yuki ; Houri, Kazuya ; Igarashi, Manabu ; Muramoto, Yukiko ; Nakano, Masahiro ; Tsunoda, Yugo ; Taniguchi, Ichiro ; Becker, Stephan ; Noda, Takeshi
  Publisher:England: Nature Publishing Group UK
  Journal title:Nature communications, 2022, Vol.13 (1), p.1191-1191

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ly, Hinh ; Liang, Yuying ; Dong, Changjiang ; Qi, Xiaoxuan ; Lan, Shuiyun ; Wang, Wenjian ; Schelde, Lisa McLay ; Dong, Haohao ; Wallat, Gregor D
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature (London), 2010, Vol.468 (7325), p.779-783

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Reference Entries

  Publisher:Oxford University Press
  Journal title:A Dictionary of Biology, 2019
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Reference Entries

  Publisher:Oxford University Press
  Journal title:A Dictionary of Plant Sciences, 2019
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chenavas, Sylvie ; Estrozi, Leandro F ; Slama-Schwok, Anny ; Delmas, Bernard ; Di Primo, Carmelo ; Baudin, Florence ; Li, Xinping ; Crépin, Thibaut ; Ruigrok, Rob W H
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS pathogens, 2013, Vol.9 (3), p.e1003275-e1003275

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sherwood, Laura J ; Hayhurst, Andrew
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Viruses, 2019, Vol.11 (4), p.364

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lombe, Boniface Pongombo ; Miyamoto, Hiroko ; Saito, Takeshi ; Yoshida, Reiko ; Manzoor, Rashid ; Kajihara, Masahiro ; Shimojima, Masayuki ; Fukushi, Shuetsu ; Morikawa, Shigeru ; Yoshikawa, Tomoki ; Kurosu, Takeshi ; Saijo, Masayuki ; Tang, Qing ; Masumu, Justin ; Hawman, David ; Feldmann, Heinz ; Takada, Ayato
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.2324-2324

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Donchet, Amélie ; Oliva, Justine ; Labaronne, Alice ; Tengo, Laura ; Miloudi, Myriam ; C.A. Gerard, Francine ; Mas, Caroline ; Schoehn, Guy ; W.H. Ruigrok, Rob ; Ducatez, Mariette ; Crépin, Thibaut
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2019, Vol.9 (1), p.600-600

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kao, Richard Y ; Yuen, Kwok-Yung ; Yang, Dan ; Lau, Lai-Shan ; Tsui, Wayne H W ; Hu, Lihong ; Dai, Jun ; Chan, Mei-Po ; Chan, Che-Man ; Wang, Pui ; Zheng, Bo-Jian ; Sun, Jian ; Huang, Jian-Dong ; Madar, Jason ; Chen, Guanhua ; Chen, Honglin ; Guan, Yi
  Publisher:New York, NY: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature biotechnology, 2010, Vol.28 (6), p.600-605

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Reference Entries

  Publisher:Oxford University Press
  Journal title:A Dictionary of Food and Nutrition, 2014