Previous

151 results for

Okamoto, Yasuyuki

Next
Previous

151 results for

Okamoto, Yasuyuki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakai, Tokiko ; Okamoto, Yasuyuki
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:International journal of hematology, 2019, Vol.110 (6), p.647-647

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Okuda, Yusuke ; Shimura, Takaya ; Iwasaki, Hiroyasu ; Fukusada, Shigeki ; Nishigaki, Ruriko ; Kitagawa, Mika ; Katano, Takahito ; Okamoto, Yasuyuki ; Yamada, Tamaki ; Horike, Shin-Ichi ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.8508-8508

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kotani, Takenori ; Setiawan, Jajar ; Konno, Tasuku ; Ihara, Noriko ; Okamoto, Saki ; Saito, Yasuyuki ; Murata, Yoji ; Noda, Tetsuo ; Matozaki, Takashi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.13810-13810

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Takahashi, Hiroki ; Muroya, Takashi ; Okamoto, Yasutaka ; Tamagaki, Keisuke ; Maeshima, Kenji ; Onoe, Atsunori ; Nakamura, Fumiko ; Nakajima, Mari ; Sakuramoto, Kazuhito ; Kajino, Kentarou ; Ikegawa, Hitoshi ; Kuwagata, Yasuyuki
  Publisher:Hoboken: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Acute medicine & surgery, 2022, Vol.9 (1), p.n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Asano, Go ; Miyabe, Katsuyuki ; Kato, Hiroyuki ; Yoshida, Michihiro ; Sawada, Takeshi ; Okamoto, Yasuyuki ; Sahashi, Hidenori ; Atsuta, Naoki ; Kachi, Kenta ; Kato, Akihisa ; Jinno, Naruomi ; Natsume, Makoto ; Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Satoru ; Suzuki, Hiromu ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.419-419

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Katano, Takahito ; Shimura, Takaya ; Nishie, Hirotada ; Iwai, Tomohiro ; Itoh, Keisuke ; Ebi, Masahide ; Mizuno, Yusuke ; Togawa, Shozo ; Shibata, Shunsuke ; Yamada, Tomonori ; Mizushima, Takashi ; Inagaki, Yusuke ; Kitagawa, Mika ; Nojiri, Yu ; Tanaka, Yoshito ; Okamoto, Yasuyuki ; Sugiura, Miyuki ; Matoya, Sho ; Nagura, Yoshihito ; Inagaki, Yuki ; Koguchi, Hiroki ; Ono, Satoshi ; Ozeki, Keiji ; Hayashi, Noriyuki ; Takiguchi, Shuji ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2020, Vol.55 (9), p.858-867

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kimura, Tetsuya ; Hayashi, Yoshitaka ; Tsukamoto, Yuka ; Okamoto, Yasuyuki
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:Case reports in endocrinology, 2018, Vol.2018, p.4081769-3

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Honaga, Kaoru ; Mori, Naoki ; Akimoto, Tomonori ; Tsujikawa, Masahiro ; Kawakami, Michiyuki ; Okamoto, Tomoyuki ; Sakata, Yasuyuki ; Hamano, Hirokazu ; Takeda, Yasuhiro ; Kondo, Kunitsugu
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Nutrients, 2022, Vol.14 (3), p.685

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mizuno, Reiko ; Fujimoto, Shinichi ; Saito, Yoshihiko ; Okamoto, Yasuyuki
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Heart and vessels, 2014, Vol.29 (3), p.384-389

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kataoka, Hiromi ; Miura, Yutaka ; Kawaguchi, Makoto ; Suzuki, Shugo ; Okamoto, Yasuyuki ; Ozeki, Keiji ; Shimura, Takaya ; Mizoshita, Tsutomu ; Kubota, Eiji ; Tanida, Satoshi ; Takahashi, Satoru ; Asai, Kiyofumi ; Joh, Takashi
  Publisher:Greece: D.A. Spandidos
  Journal title:Molecular medicine reports, 2017, Vol.16 (3), p.3095-3102

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hayashi, Asako ; Takahashi, Toshiyuki ; Ueda, Yasuhiro ; Sato, Yasuyuki ; Okamoto, Takayuki
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pediatric nephrology (Berlin, West), 2021, Vol.36 (8), p.2319-2325

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mizuno, Reiko ; Fujimoto, Shinichi ; Okamoto, Yasuyuki
  Publisher:England: BMJ Publishing Group LTD
  Journal title:BMJ case reports, 2012, Vol.2012 (aug02 1), p.bcr2012006530-bcr2012006530

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Miyashita, Kazuyuki ; Yasuda, Tetsuyuki ; Kaneto, Hideaki ; Kuroda, Akio ; Kitamura, Tetsuhiro ; Otsuki, Michio ; Okamoto, Yasuyuki ; Hamada, Noboru ; Matsuhisa, Munehide ; Shimomura, Iichiro
  Publisher:United States: Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:Case reports in endocrinology, 2013, Vol.2013, p.512671-4

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Natsume, Makoto ; Shimura, Takaya ; Iwasaki, Hiroyasu ; Okuda, Yusuke ; Kitagawa, Mika ; Okamoto, Yasuyuki ; Hayashi, Kazuki ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Cancer chemotherapy and pharmacology, 2019, Vol.83 (6), p.1037-1046

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanida, Satoshi ; Kataoka, Hiromi ; Kubota, Eiji ; Mori, Yoshinori ; Sasaki, Makoto ; Ogasawara, Naotaka ; Wada, Tsuneya ; Mizoshita, Tsutomu ; Shimura, Takaya ; Murakami, Kenji ; Mizushima, Takashi ; Hirata, Yoshikazu ; Okamoto, Yasuyuki ; Mabuchi, Motoshi ; Ebi, Masahide ; Tanaka, Mamoru ; Kamiya, Takeshi ; Takahashi, Satoru ; Joh, Takashi
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2009, Vol.14 (3), p.266-269

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mizoshita, Tsutomu ; Kataoka, Hiromi ; Kubota, Eiji ; Okamoto, Yasuyuki ; Shimura, Takaya ; Mori, Yoshinori ; Wada, Tsuneya ; Ogasawara, Naotaka ; Sasaki, Makoto ; Kamiya, Takeshi ; Joh, Takashi
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2008, Vol.13 (4), p.373-376

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okamoto, Takayuki ; Sato, Yasuyuki ; Yamazaki, Takeshi ; Hayashi, Asako
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:European journal of pediatrics, 2014, Vol.173 (4), p.533-536

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okamoto, Yasuyuki ; Sawaki, Akira ; Ito, Seiji ; Nishida, Toshirou ; Takahashi, Tsuyoshi ; Toyota, Minoru ; Suzuki, Hiromu ; Shinomura, Yasuhisa ; Takeuchi, Ichiro ; Shinjo, Keiko ; An, Byonggu ; Ito, Hidemi ; Yamao, Kenji ; Fujii, Makiko ; Murakami, Hideki ; Osada, Hirotaka ; Kataoka, Hiromi ; Joh, Takashi ; Sekido, Yoshitaka ; Kondo, Yutaka
  Publisher:London: BMJ Publishing Group Ltd and British Society of Gastroenterology
  Journal title:Gut, 2012, Vol.61 (3), p.392-401

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:TAKATANI, Tsunenori ; MORITA, Keiko ; TAKAOKA, Naomi ; TATSUMI, Masatsuga ; OKUNO, Yorio ; MASUTANI, Takayuki ; MURAKAWA, Koichi ; FUKUI, Akihiro ; TSUKAGUCHI, Nobuhiko ; OKAMOTO, Yasuyuki
  Publisher:London, England: SAGE Publications
  Journal title:Annals of clinical biochemistry, 2002, Vol.39 (5), p.531-533

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nagai, Daisuke ; Isobe, Naoki ; Inoue, Tatsushi ; Okamoto, Shusuke ; Maki, Yasuyuki ; Yamanobe, Takeshi
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Gels, 2022, Vol.8 (7), p.435

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next