Previous

52 results for

Omatsu, Tsutomu

Next
Previous

52 results for

Omatsu, Tsutomu

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yasuoka, Junko ; Nanishi, Keiko ; Kikuchi, Kimiyo ; Suzuki, Sumihiro ; Ly, Po ; Thavrin, Boukheng ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2018, Vol.13 (3), p.e0194103-e0194103

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Asai, Tetsuo ; Sugiyama, Michiyo ; Omatsu, Tsutomu ; Yoshikawa, Masato ; Minamoto, Toshifumi
  Publisher:Bognor Regis: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:MicrobiologyOpen (Weinheim), 2022, Vol.11 (5)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Kato, Yuki ; Saito, Nagisa ; Hayashi, Kimika ; Abugomaa, Amira ; Kobayashi, Mio ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Mizutani, Tetsuya ; Chang-Kweng Lim ; Saijo, Masayuki ; Sasaki, Kazuaki ; Usui, Tatsuya ; Omatsu, Tsutomu
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (19), p.10763

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsuchiaka, Shinobu ; Naoi, Yuki ; Imai, Ryo ; Masuda, Tsuneyuki ; Ito, Mika ; Akagami, Masataka ; Ouchi, Yoshinao ; Ishii, Kazuo ; Sakaguchi, Shoichi ; Omatsu, Tsutomu ; Katayama, Yukie ; Oba, Mami ; Shirai, Junsuke ; Satani, Yuki ; Takashima, Yasuhiro ; Taniguchi, Yuji ; Takasu, Masaki ; Madarame, Hiroo ; Sunaga, Fujiko ; Aoki, Hiroshi ; Makino, Shinji ; Mizutani, Tetsuya ; Nagai, Makoto
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2018, Vol.13 (1), p.e0190819-e0190819

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Watanabe, Shumpei ; Masangkay, Joseph S ; Nagata, Noriyo ; Morikawa, Shigeru ; Mizutani, Tetsuya ; Fukushi, Shuetsu ; Alviola, Phillip ; Omatsu, Tsutomu ; Ueda, Naoya ; Iha, Koichiro ; Taniguchi, Satoshi ; Fujii, Hikaru ; Tsuda, Shumpei ; Endoh, Maiko ; Kato, Kentaro ; Tohya, Yukinobu ; Kyuwa, Shigeru ; Yoshikawa, Yasuhiro ; Akashi, Hiroomi
  Publisher:United States: U.S. National Center for Infectious Diseases
  Journal title:Emerging infectious diseases, 2010, Vol.16 (8), p.1217-1223

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yasuoka, Junko ; Kikuchi, Kimiyo ; Nanishi, Keiko ; Ly, Po ; Thavrin, Boukheng ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC public health, 2018, Vol.18 (1), p.1206-1206

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Guoli ; Ando, Tomomi ; Suzuki, Ryosuke ; Matsuda, Mami ; Nakashima, Kenji ; Ito, Masahiko ; Omatsu, Tsutomu ; Oba, Mami ; Ochiai, Hideharu ; Kato, Takanobu ; Mizutani, Tetsuya ; Sawasaki, Tatsuya ; Wakita, Takaji ; Suzuki, Tetsuro
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS pathogens, 2016, Vol.12 (2), p.e1005441-e1005441

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Taniguchi, Satoshi ; Watanabe, Shumpei ; Masangkay, Joseph S ; Omatsu, Tsutomu ; Ikegami, Tetsuro ; Alviola, Phillip ; Ueda, Naoya ; Iha, Koichiro ; Fujii, Hikaru ; Ishii, Yoshiyuki ; Mizutani, Tetsuya ; Fukushi, Shuetsu ; Saijo, Masayuki ; Kurane, Ichiro ; Kyuwa, Shigeru ; Akashi, Hiroomi ; Yoshikawa, Yasuhiro ; Morikawa, Shigeru
  Publisher:United States: U.S. National Center for Infectious Diseases
  Journal title:Emerging infectious diseases, 2011, Vol.17 (8), p.1559-1560

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Furihata, Shunsuke ; Matsumura, Takashi ; Hirata, Makiko ; Mizutani, Tetsuya ; Nagata, Noriyo ; Kataoka, Michiyo ; Katayama, Yukie ; Omatsu, Tsutomu ; Matsumoto, Hitoshi ; Hayakawa, Yoichi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (7), p.e0160210

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujii Yuki ; Kashima Yuki ; Sunaga Fujiko ; Aoki, Hiroshi ; Imai Ryo ; Sano Kaori ; Katayama Yukie ; Omatsu Tsutomu ; Oba Mami ; Furuya Tetsuya ; Tsuzuku Satoko ; Ouchi Yoshinao ; Shirai Junsuke ; Mizutani Tetsuya ; Oka Tomoichiro ; Nagai Makoto
  Publisher:Wien: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of virology, 2020, Vol.165 (2), p.471-477

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yossapol, Montira ; Yamamoto, Miku ; Sugiyama, Michiyo ; Odoi, Justice Opare ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Ohya, Kenji ; Asai, Tetsuo
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Antibiotics (Basel), 2021, Vol.10 (4), p.432

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsuchiaka, Shinobu ; Rahpaya, Sayed Samim ; Otomaru, Konosuke ; Aoki, Hiroshi ; Kishimoto, Mai ; Naoi, Yuki ; Omatsu, Tsutomu ; Sano, Kaori ; Okazaki-Terashima, Sachiko ; Katayama, Yukie ; Oba, Mami ; Nagai, Makoto ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC microbiology, 2017, Vol.17 (1), p.18-18

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fukano Hanako ; Yoshida Mitsunori ; Katayama Yukie ; Omatsu Tsutomu ; Mizutani Tetsuya ; Kurata Osamu ; Wada Shinpei ; Hoshino Yoshihiko
  Publisher:Washington: American Society for Microbiology
  Journal title:Genome announcements (Washington, DC), 2017, Vol.5 (33)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fukano Hanako ; Yoshida Mitsunori ; Shimizu Akane ; Iwao Hajime ; Katayama Yukie ; Omatsu Tsutomu ; Mizutani Tetsuya ; Kurata Osamu ; Wada Shinpei ; Hoshino Yoshihiko
  Publisher:Washington: American Society for Microbiology
  Journal title:Genome announcements (Washington, DC), 2018

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Ryosuke ; Terakawa, Jumpei ; Omatsu, Tsutomu ; Hengjan, Yupadee ; Mizutani, Tetsuya ; Ohmori, Yasushige ; Hondo, Eiichi
  Publisher:Tehran: Office for Scientific Journals
  Journal title:Journal of reproduction & infertility, 2017, Vol.18 (2)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naoi Yuki ; Okazaki Sachiko ; Katayama Yukie ; Omatsu Tsutomu ; Ono Shin-ichi ; Mizutani Tetsuya
  Publisher:Washington: American Society for Microbiology
  Journal title:Genome announcements (Washington, DC), 2015, Vol.3 (6)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Moi, Meng Ling ; Omatsu, Tsutomu ; Hirayama, Takanori ; Nakamura, Shinichiro ; Katakai, Yuko ; Yoshida, Tomoyuki ; Saito, Akatsuki ; Tajima, Shigeru ; Ito, Mikako ; Takasaki, Tomohiko ; Akari, Hirofumi ; Kurane, Ichiro
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Pathogens (Basel), 2013, Vol.2 (2), p.357

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hirashima, Yoshimasa ; Okada, Daisuke ; Shibata, Shoichi ; Yoshida, Shu ; Fujisono, Shoichiro ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Nagai, Makoto
  Publisher:Wien: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of virology, 2018, Vol.163 (10), p.2805-2810

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takahashi, Toru ; Maeda, Ken ; Suzuki, Tadaki ; Ishido, Aki ; Shigeoka, Toru ; Tominaga, Takayuki ; Kamei, Toshiaki ; Honda, Masahiro ; Ninomiya, Daisuke ; Sakai, Takenori ; Senba, Takanori ; Kaneyuki, Shozo ; Sakaguchi, Shota ; Satoh, Akira ; Hosokawa, Takanori ; Kawabe, Yojiro ; Kurihara, Shintaro ; Izumikawa, Koichi ; Kohno, Shigeru ; Azuma, Taichi ; Suemori, Koichiro ; Yasukawa, Masaki ; Mizutani, Tetsuya ; Omatsu, Tsutomu ; Katayama, Yukie ; Miyahara, Masaharu ; Ijuin, Masahito ; Doi, Kazuko ; Okuda, Masaru ; Umeki, Kazunori ; Saito, Tomoya ; Fukushima, Kazuko ; Nakajima, Kensuke ; Yoshikawa, Tomoki ; Tani, Hideki ; Fukushi, Shuetsu ; Fukuma, Aiko ; Ogata, Momoko ; Shimojima, Masayuki ; Nakajima, Noriko ; Nagata, Noriyo ; Katano, Harutaka ; Fukumoto, Hitomi ; Sato, Yuko ; Hasegawa, Hideki ; Yamagishi, Takuya ; Oishi, Kazunori ; Kurane, Ichiro ; Morikawa, Shigeru ; Saijo, Masayuki
  Publisher:Oxford: Oxford University Press
  Journal title:The Journal of infectious diseases, 2014, Vol.209 (6), p.816-827

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next