Previous

4,773 results for

Osteosarcoma Chemotherapy

Next
Previous

4,773 results for

Osteosarcoma Chemotherapy

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kleinerman, Eugenie
  Publisher:England: Elsevier Ltd
  Journal title:The lancet oncology, 2016, Vol.17 (10), p.1340-1342

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Xuefeng ; Wang, Sijia ; Chen, Yan ; Liu, Guifeng ; Yang, Xiaoyu
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Tumor biology, 2014, Vol.35 (6), p.6021-6028

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Jun ; Liu, Ke ; Song, Deye ; Ding, Muliang ; Wang, Junjie ; Jin, Qingping ; Ni, Jiangdong
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2016, Vol.107 (3), p.242-249

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Higuchi, Takashi ; Sugisawa, Norihiko ; Yamamoto, Jun ; Oshiro, Hiromichi ; Han, Qinghong ; Yamamoto, Norio ; Hayashi, Katsuhiro ; Kimura, Hiroaki ; Miwa, Shinji ; Igarashi, Kentaro ; Tan, Yuying ; Kuchipudi, Shreya ; Bouvet, Michael ; Singh, Shree Ram ; Tsuchiya, Hiroyuki ; Hoffman, Robert M.
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Cancer chemotherapy and pharmacology, 2020, Vol.85 (2), p.285-291

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Song, Won Seok ; Jeon, Dae-Geun ; Cho, Wan Hyeong ; Kong, Chang-Bae ; Cho, Sang Hyun ; Lee, Seung Yong ; Lee, Soo-Yong
  Publisher:Tokyo: Elsevier B.V
  Journal title:Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association, 2015, Vol.20 (1), p.174-179

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:He, Qing ; Hao, Peng ; He, Gang ; Mai, Hantao ; Liu, Wenzhou ; Zhang, Weiqiong ; Zhang, Kelin ; Zhong, Guifang ; Guo, Ruilian ; Yu, Changzhi ; Li, Yang ; Wong, Chipiu ; Chen, Qian ; Chen, Yantao
  Publisher:London: BioMed Central
  Journal title:Journal of translational medicine, 2022, Vol.20 (1), p.1-348

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ji, Feng ; Lv, Ran ; Zhao, Ting
  Publisher:Greece: D.A. Spandidos
  Journal title:Oncology letters, 2017, Vol.14 (6), p.6749-6753

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Mangelinck, Adèle ; Habel, Nadia ; Mohr, Audrey ; Gaspar, Nathalie ; Stefanovska, Bojana ; Fromigué, Olivia
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2021, Vol.13 (22), p.5869

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Zhendong ; Zhou, Chenliang ; Peng, Qing ; Wang, Suguo ; Qian, Guowei ; Tang, Lina ; Zhou, Xin ; Yang, Qingcheng ; Shen, Zan ; Huang, GaoZhong ; Wang, Yonggang ; Li, Hongtao
  Publisher:New Zealand: Dove Medical Press Limited
  Journal title:Cancer management and research, 2022, Vol.14, p.1671-1682

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Byun, Byung Hyun ; Kong, Chang-Bae ; Lim, Ilhan ; Kim, Byung Il ; Choi, Chang Woon ; Song, Won Seok ; Cho, Wan Hyeong ; Jeon, Dae-Geun ; Koh, Jae-Soo ; Lee, Soo-Yong ; Lim, Sang Moo
  Publisher:Germany: Springer
  Journal title:European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 2014, Vol.41 (8), p.1553-1562

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Byun, Byung Hyun ; Kim, Sung Hoon ; Lim, Sang Moo ; Lim, Ilhan ; Kong, Chang-Bae ; Song, Won Seok ; Cho, Wan Hyeong ; Jeon, Dae-Geun ; Lee, Soo-Yong ; Koh, Jae-Soo ; Chung, Soo Kyo
  Publisher:Germany
  Journal title:European radiology, 2015, Vol.25 (7), p.2015-2024

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miwa, Shinji ; Takeuchi, Akihiko ; Ikeda, Hiroko ; Shirai, Toshiharu ; Yamamoto, Norio ; Nishida, Hideji ; Hayashi, Katsuhiro ; Tanzawa, Yoshikazu ; Kimura, Hiroaki ; Igarashi, Kentaro ; Tsuchiya, Hiroyuki
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (8), p.e71362-e71362

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Byun, Byung Hyun ; Kim, Sung Hoon ; Lim, Sang Moo ; Lim, Ilhan ; Kong, Chang-Bae ; Song, Won Seok ; Cho, Wan Hyeong ; Jeon, Dae-Geun ; Lee, Soo-Yong ; Koh, Jae-Soo ; Chung, Soo Kyo
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:European radiology, 2015, Vol.25 (7), p.2015-2024

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ciarcia, R ; Pagnini, C ; Fiorito, F ; Pellicane, A ; Montagnaro, S ; Russo, R ; Florio, S
  Publisher:Dordrecht: Dordrecht : Springer Netherlands
  Journal title:Veterinary research communications, 2008, Vol.32 (Suppl 1), p.267-269

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Yantao ; Zhang, Kunshui ; Li, Yang ; Guo, Ruilian ; Zhang, Kelin ; Zhong, Guifang ; He, Qing
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Journal of cellular and molecular medicine, 2019, Vol.23 (3), p.2115-2124

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Iwamoto, Yukihide ; Tanaka, Kazuhiro ; Isu, Kazuo ; Kawai, Akira ; Tatezaki, Shin-Ichiro ; Ishii, Takeshi ; Kushida, Kazuyoshi ; Beppu, Yasuo ; Usui, Masamichi ; Tateishi, Akio ; Furuse, Kiyoo ; Minamizaki, Takeshi ; Kawaguchi, Noriyoshi ; Yamawaki, Shinya
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association, 2009, Vol.14 (4), p.397-404

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Caronia, Daniela ; Patiño-Garcia, Ana ; Peréz-Martínez, Antonio ; Pita, Guillermo ; Moreno, Leticia Tais ; Zalacain-Díez, Marta ; Molina, Blanca ; Colmenero, Isabel ; Sierrasesúmaga, Luis ; Benítez, Javier ; Gonzalez-Neira, Anna
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2011, Vol.6 (10), p.e26091-e26091

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Piperno-Neumann, Sophie, Dr ; Le Deley, Marie-Cécile, PhD ; Rédini, Françoise, PhD ; Pacquement, Hélène, MD ; Marec-Bérard, Perrine, MD ; Petit, Philippe, MD ; Brisse, Hervé, MD ; Lervat, Cyril, MD ; Gentet, Jean-Claude, MD ; Entz-Werlé, Natacha, Prof ; Italiano, Antoine, MD ; Corradini, Nadège, MD ; Bompas, Emmanuelle, MD ; Penel, Nicolas, MD ; Tabone, Marie-Dominique, MD ; Gomez-Brouchet, Anne, Prof ; Guinebretière, Jean-Marc, MD ; Mascard, Eric, MD ; Gouin, François, Prof ; Chevance, Aurélie, MSc ; Bonnet, Naïma, PhD ; Blay, Jean-Yves, Prof ; Brugières, Laurence, MD
  Publisher:England: Elsevier Ltd
  Journal title:The lancet oncology, 2016, Vol.17 (8), p.1070-1080

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Suoyuan ; Sun, Wei ; Wang, Hongsheng ; Zuo, Dongqing ; Hua, Yingqi ; Cai, Zhengdong
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Tumor biology, 2015, Vol.36 (3), p.1329-1338

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jeon, Dae-Geun ; Cho, Wan Hyeong ; Song, Won Seok ; Kong, Chang-Bae ; Cho, Sang Hyun ; Lee, Jung Wook ; Lee, Soo-Yong
  Publisher:Boston: Springer US
  Journal title:Annals of surgical oncology, 2014, Vol.21 (6), p.1956-1962

  Peer Reviewed

  Online