Previous

80 results for

Pan, Genxing

Next
Previous

80 results for

Pan, Genxing

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Golicz, Karolina ; Hallett, Stephen H ; Sakrabani, Ruben ; Pan, Genxing
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2019, Vol.9 (1), p.16424-10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lehmann, Johannes ; Kuzyakov, Yakov ; Pan, Genxing ; Ok, Yong Sik
  Publisher:Cham: Springer
  Journal title:Plant and soil, 2015, Vol.395 (1/2), p.1-5

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Xiaoyu ; Zhang, Afeng ; Ji, Chunying ; Joseph, Stephen ; Bian, Rongjun ; Li, Lianqing ; Pan, Genxing ; Paz-Ferreiro, Jorge
  Publisher:Dordrecht: Springer-Verlag
  Journal title:Plant and soil, 2013, Vol.373 (1-2), p.583-594

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Afeng ; Liu, Yuming ; Pan, Genxing ; Hussain, Qaiser ; Li, Lianqing ; Zheng, Jinwei ; Zhang, Xuhui
  Publisher:Dordrecht: Springer
  Journal title:Plant and soil, 2012, Vol.351 (1-2), p.263-275

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Jianqing ; Liu, Xiaoyu ; Zhang, Xuhui ; Li, Lianqing ; Lam, Shu Kee ; Pan, Genxing
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2019, Vol.9 (1), p.5424

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Smith, Pete ; Martino, Daniel ; Cai, Zucong ; Gwary, Daniel ; Janzen, Henry ; Kumar, Pushpam ; McCarl, Bruce ; Ogle, Stephen ; O'Mara, Frank ; Rice, Charles ; Scholes, Bob ; Sirotenko, Oleg ; Howden, Mark ; McAllister, Tim ; Pan, Genxing ; Romanenkov, Vladimir ; Schneider, Uwe ; Towprayoon, Sirintornthep ; Wattenbach, Martin ; Smith, Jo
  Publisher:London: The Royal Society
  Journal title:Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2007, Vol.363 (1492), p.789-813

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Guanhong ; Taherymoosavi, Sarasadat ; Cheong, Soshan ; Yin, Yao ; Akter, Rabeya ; Marjo, Christopher E ; Rich, Anne M ; Mitchell, David R G ; Fan, Xiaorong ; Chew, Jinkiat ; Pan, Genxing ; Li, Lianqing ; Bian, Rongjun ; Horvat, Joseph ; Mohammed, Mohanad ; Munroe, Paul ; Joseph, Stephen
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.159-13

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Yuan ; Liu, Yongzhuo ; Ding, Yuanjun ; Zheng, Jinwei ; Zhou, Tong ; Pan, Genxing ; Crowley, David ; Li, Lianqing ; Zheng, Jufeng ; Zhang, Xuhui ; Yu, Xinyan ; Wang, Jiafang
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (7), p.e102000

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tesfaye, Fitsum ; Liu, Xiaoyu ; Zheng, Jufeng ; Cheng, Kun ; Bian, Rongjun ; Zhang, Xuhui ; Li, Lianqing ; Drosos, Marios ; Joseph, Stephen ; Pan, Genxing
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2021, Vol.28 (26), p.34108-34120

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Changguo, Xiang ; Linhua, Song ; Pingjiu, Zhang ; Genxing, Pan
  Journal title:Acta carsologica, 2016, Vol.32 (2)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Zhiwei ; Liu, Xiuxia ; Wu, Xiulan ; Bian, Rongjun ; Liu, Xiaoyu ; Zheng, Jufeng ; Zhang, Xuhui ; Cheng, Kun ; Li, Lianqing ; Pan, Genxing
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Biology and fertility of soils, 2021, Vol.57 (5), p.673-684

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Cheng ; Sun, Baobao ; Zhang, Xuhui ; Liu, Xiaoyu ; Drosos, Marios ; Li, Lianqing ; Pan, Genxing
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of plant growth regulation, 2021, Vol.40 (4), p.1466-1476

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Yongzhuo ; Zhou, Tong ; Crowley, David ; Li, Lianqing ; Liu, Dawen ; Zheng, Jinwei ; Yu, Xinyan ; Pan, Genxing ; Hussain, Qaiser ; Zhang, Xuhui ; Zheng, Jufeng
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (6), p.e38858

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Yuan ; Liu, Yongzhuo ; Zhou, Huimin ; Li, Lianqing ; Zheng, Jinwei ; Zhang, Xuhui ; Zheng, Jufeng ; Pan, Genxing
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.19086-19086

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Jianqing ; Li, Mao ; Zhang, Xuhui ; Liu, Xiaoyu ; Li, Lianqing ; Shi, Xiuzhen ; Hu, Hang-wei ; Pan, Genxing
  Publisher:Cham: Springer Science + Business Media
  Journal title:Plant and soil, 2019, Vol.445 (1/2), p.425-437

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Korai, Punhoon Khan ; Xia, Xin ; Liu, Xiaoyu ; Bian, Rongjun ; Omondi, Morris Oduor ; Nahayo, Alphonse ; Pan, Genxing
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.802-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ding, Qishuo ; Pan, Genxing ; Ding, Weimin ; Ji, Changying
  Publisher:Madison: Soil Science Society
  Journal title:Soil Science Society of America journal, 2009, Vol.73 (4), p.1286-1290

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Zhiwei ; Zhu, Mengtao ; Wang, Jiameng ; Liu, Xiuxia ; Guo, Wenjie ; Zheng, Jufeng ; Bian, Rongjun ; Wang, Genmei ; Zhang, Xuhui ; Cheng, Kun ; Liu, Xiaoyu ; Li, Lianqing ; Pan, Genxing
  Publisher:Oxford: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Global change biology. Bioenergy, 2019, Vol.11 (12), p.1408-1420
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sui, Fengfeng ; Jiao, Min ; Kang, Yaxin ; Joseph, Stephen ; Li, Lianqing ; Bian, Rongjun ; Munroe, Paul ; Mitchell, David R. G. ; Pan, Genxing
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2021, Vol.28 (17), p.21516-21527

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Du, Youxin ; Pan, Genxing ; Li, Lianqing ; Hu, Zhongliang ; Wang, Xinzhou
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag
  Journal title:Environmental earth sciences, 2011, Vol.64 (2), p.299-309

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next