Previous

703 results for

Pancreatic Intraductal Neoplasms - diagnosis

Next
Previous

703 results for

Pancreatic Intraductal Neoplasms - diagnosis

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tag-Adeen, Mohammed ; Ozawa, Eisuke ; Ogihara, Kumi ; Iwatsu, Shinichi ; Akazawa, Yuko ; Ohnita, Ken ; Adachi, Tomohiko ; Sumida, Yorihisa ; Nakao, Kazuhiko
  Publisher:Spain: Sociedad Espanola de Patologia Digestivas
  Journal title:Revista española de enfermedades digestivas, 2018, Vol.110 (12), p.775-781

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Muraki Takashi ; Kee-Taek, Jang ; Reid, Michelle D ; Pehlivanoglu Burcin ; Bahar, Memis ; Basturk Olca ; Mittal Pardeep ; Kooby, David ; Maithel, Shishir K ; Sarmiento, Juan M ; Christians, Kathleen ; Tsai, Susan ; Evans, Douglas ; Adsay Volkan
  Publisher:Augusta: Nature Publishing Group
  Journal title:Modern pathology, 2022, Vol.35 (1), p.96-105

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Maire, Frédérique ; Voitot, Hélène ; Aubert, Alain ; Palazzo, Laurent ; O'toole, Dermot ; Couvelard, Anne ; Levy, Philippe ; Vidaud, Michel ; Sauvanet, Alain ; Ruszniewski, Philippe ; Hammel, Pascal
  Publisher:New York: Wolters Kluwer Health Medical Research, Lippincott Williams & Wilkins
  Journal title:The American journal of gastroenterology, 2008, Vol.103 (11), p.2871

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Ying ; Sun, Yufa ; Feng, Jia ; Li, Zheng ; Yu, Hanjie ; Ding, Xiang ; Yang, Fuquan ; Linghu, Enqiang
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:BioMed research international, 2019, Vol.2019, p.2871289-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Goto, Takuma ; Fujiya, Mikihiro ; Konishi, Hiroaki ; Sasajima, Junpei ; Fujibayashi, Shugo ; Hayashi, Akihiro ; Utsumi, Tatsuya ; Sato, Hiroki ; Iwama, Takuya ; Ijiri, Masami ; Sakatani, Aki ; Tanaka, Kazuyuki ; Nomura, Yoshiki ; Ueno, Nobuhiro ; Kashima, Shin ; Moriichi, Kentaro ; Mizukami, Yusuke ; Kohgo, Yutaka ; Okumura, Toshikatsu
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2018, Vol.18 (1), p.116-116

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ahls, Maria Gabriele ; Niedergethmann, Marco ; Dinter, Dietmar ; Sauer, Christian ; Lüttges, Jutta ; Post, Stefan ; Marx, Alexander ; Gaiser, Timo
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Diagnostic pathology, 2014, Vol.9 (1), p.11-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Purysko, Andrei S ; Gandhi, Namita S ; Walsh, R Mathew ; Obuchowski, Nancy A ; Veniero, Joseph C
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:European radiology, 2014, Vol.24 (12), p.3134

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hayakawa, Hiroshi ; Fukasawa, Mitsuharu ; Sato, Tadashi ; Takano, Shinichi ; Kadokura, Makoto ; Shindo, Hiroko ; Takahashi, Ei ; Hirose, Sumio ; Kawakami, Satoshi ; Fukasawa, Yoshimitsu ; Maekawa, Shinya ; Inoue, Taisuke ; Yamaguchi, Tatsuya ; Nakayama, Yasuhiro ; Kawaida, Hiromichi ; Kono, Hiroshi ; Mochizuki, Kunio ; Kondo, Tetsuo ; Ichikawa, Daisuke ; Enomoto, Nobuyuki
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2019, Vol.54 (11), p.1029-1037

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takeda, Yohei ; Matsumoto, Kazuya ; Onoyama, Takumi ; Yamashita, Taro ; Koda, Hiroki ; Hamamoto, Wataru ; Sakamoto, Yuri ; Shimosaka, Takuya ; Kawahara, Shiho ; Horie, Yasushi ; Isomoto, Hajime
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Diagnostics (Basel), 2022, Vol.12 (3), p.744

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Saito, Masato ; Hirokawa, Naoki ; Usami, Yoko ; Someya, Masanori ; Sakata, Koh-ichi
  Publisher:Seoul: Korean Society of Ultrasound in Medicine
  Journal title:Ultrasonography (Seoul, Korea), 2017, Vol.36 (3), p.260

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hong, Seung-mo ; Kelly, David ; Griffith, Margaret ; Omura, Noriyuki ; Li, Ang ; Li, Chung-pin ; Hruban, Ralph H ; Goggins, Michael
  Publisher:Augusta: Nature Publishing Group
  Journal title:Modern pathology, 2008, Vol.21 (12), p.1499

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Miyamoto, Kazuya ; Matsumoto, Kazuyuki ; Kato, Hironari ; Yoshida, Ryuichi ; Umeda, Yuzo ; Inoue, Hirohumi ; Tanaka, Takehiro ; Matsumi, Akihiro ; Saragai, Yosuke ; Fujii, Yuki ; Yamazaki, Tatsuhiro ; Uchida, Daisuke ; Tomoda, Takeshi ; Horiguchi, Shigeru ; Yagi, Takahito ; Okada, Hiroyuki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC gastroenterology, 2020, Vol.20 (1), p.319-319

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Gastroenterology Week, 2014, p.341
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hirono, Seiko ; Shimizu, Yasuhiro ; Ohtsuka, Takao ; Kin, Toshifumi ; Hara, Kazuo ; Kanno, Atsushi ; Koshita, Shinsuke ; Hanada, Keiji ; Kitano, Masayuki ; Inoue, Hiroyuki ; Itoi, Takao ; Ueki, Toshiharu ; Shimokawa, Toshio ; Hijioka, Susumu ; Yanagisawa, Akio ; Nakamura, Masafumi ; Okazaki, Kazuichi ; Yamaue, Hiroki
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2020, Vol.55 (1), p.86-99

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Fuji, Tomokazu ; Umeda, Yuzo ; Takagi, Kosei ; Yoshida, Ryuichi ; Yoshida, Kazuhiro ; Yasui, Kazuya ; Matsumoto, Kazuyuki ; Kato, Hironari ; Yagi, Takahito ; Fujiwara, Toshiyoshi
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2022, Vol.22 (1), p.588-588

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gilani, Syed M ; Adeniran, Adebowale J ; Cai, Guoping
  Publisher:US: Oxford University Press
  Journal title:American journal of clinical pathology, 2020, Vol.154 (4), p.559-570

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Carr, Rosalie A ; Kiel, Brandon A ; Roch, Alexandra M ; Ceppa, Eugene P ; House, Michael G ; Zyromski, Nicholas J ; Nakeeb, Attila ; Schmidt, C Max
  Publisher:New York: Elsevier Limited
  Journal title:The American journal of surgery, 2018, Vol.215 (3), p.522

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lim, Jenny ; Allen, Peter J.
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:Updates in surgery, 2019, Vol.71 (2), p.209-216

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chaturvedi, Aprajita ; Pol, Manjunath Maruti ; Jangra, Kirti ; Singh, Priyanka
  Publisher:London: BMJ Publishing Group LTD
  Journal title:BMJ case reports, 2020, Vol.13 (11)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shirakami, Yohei ; Iwashita, Takuji ; Uemura, Shinya ; Imai, Hisashi ; Murase, Katsutoshi ; Shimizu, Masahito
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Journal of clinical medicine, 2021, Vol.10 (11), p.2249

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next