Previous

4,474 results for

Petrogenesis

Next
Previous

4,474 results for

Petrogenesis

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Hao ; Ge, Wenchun ; Dong, Yu ; Bi, Junhui ; Wang, Zhihui ; Ji, Zheng ; Yang, H. ; Ge, W. C. ; Dong, Y. ; Bi, J. H. ; Wang, Z. H. ; Ji, Z.
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:International journal of earth sciences : Geologische Rundschau, 2017, Vol.106 (6), p.1919-1942

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Aydin, Faruk ; Schmitt, Axel K. ; Siebel, Wolfgang ; Sönmez, Mustafa ; Ersoy, Yalçın ; Lermi, Abdurrahman ; Dirik, Kadir ; Duncan, Robert
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Contributions to mineralogy and petrology, 2014, Vol.168 (5)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Phillips, Stacy E. ; Argles, Tom W. ; Warren, Clare J. ; Harris, Nigel B. W. ; Kunz, Barbara E.
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Contributions to mineralogy and petrology, 2023, Vol.178 (2), p.10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shabanian, Nahid ; Davoudian, Ali Reza ; Azizi, Hossein ; Asahara, Yoshihiro ; Neubauer, Franz ; Genser, Johan ; Dong, Yunpeng ; Lee, James K.W.
  Publisher:Cambridge, UK: Cambridge University Press
  Journal title:Geological magazine, 2020, Vol.157 (11), p.1823-1852

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Qiang ; Hao, Lulu ; Zhang, Xiuzheng ; Zhou, Jinsheng ; Wang, Jun ; Li, Qiwei ; Ma, Lin ; Zhang, Long ; Qi, Yue ; Tang, Gongjian ; Dan, Wei ; Fan, Jingjing
  Publisher:Beijing: Science China Press
  Journal title:Science China. Earth sciences, 2020, Vol.63 (12), p.1992-2016

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fan Yuxu, Fan Yuxu ; Xiao Qinghui, Xiao Qinghui ; Li Tingdong, Li Tingdong ; Cheng Yang, Cheng Yang ; Li Yan, Li Yan ; Guo Lingjun, Guo Lingjun ; Luo Pengyue, Luo Pengyue
  Publisher:1840 Woodward Drive, Suite 1, Ottawa, ON K2C 0P7: National Research Council of Canada
  Journal title:Canadian journal of earth sciences, 2022, Vol.59 (1), p.46-58

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Jie ; Liu, Wei ; Han, Zuozhen ; Zeng, Zuoxun ; Wan, Le ; Mohammed, Adil S.
  Publisher:Cambridge, UK: Cambridge University Press
  Journal title:Geological magazine, 2021, Vol.158 (7), p.1237-1252

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Marien, Chris S. ; Hoffmann, J. Elis ; Garbe-Schönberg, C.-Dieter ; Münker, Carsten
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Contributions to mineralogy and petrology, 2019, Vol.174 (4), p.1-24

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ódri, Ágnes ; Harris, Chris ; Le Roux, Petrus
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Contributions to mineralogy and petrology, 2020, Vol.175 (11)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Andersen, Allen K ; Clark, James G ; Larson, Peter B ; Neill, Owen K
  Publisher:Washington: Mineralogical Society of America
  Journal title:The American mineralogist, 2016, Vol.101 (7), p.1604-1623

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miao Xiuquan, Miao Xiuquan ; Liu Yixin, Liu Yixin ; Liu Yiwei, Liu Yiwei ; Wang Jinrong, Wang Jinrong ; Chen Jianlin, Chen Jianlin
  Publisher:Cambridge University Press
  Journal title:Geological magazine, 2021, Vol.158 (10), p.1795-1810

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu Yuan, Liu Yuan ; Jiang Sihong, Jiang Sihong ; Bagas, Leon ; Chen Chunliang, Chen Chunliang ; Han Ning, Han Ning ; Wan Yunyang, Wan Yunyang
  Publisher:Cambridge: Cambridge University Press
  Journal title:Geological magazine, 2020, Vol.157 (3), p.411-434

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xie, F. Q. ; Sun, Y. H. ; Wang, L. D. ; Cao, J. Y. ; Xiao, W. Z. ; Wu, J. H.
  Publisher:Hoboken: Taylor & Francis
  Journal title:Australian journal of earth sciences, 2021, Vol.68 (6), p.886-898

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li Xiyao, Li Xiyao ; Li Sanzhong, Li Sanzhong ; Huang Feng, Huang Feng ; Wang, Yong-Ming ; Yu Shengyao, Yu Shengyao ; Cao Huahua, Cao Huahua ; Xie Weiming, Xie Weiming
  Publisher:Cambridge: Cambridge University Press
  Journal title:Geological magazine, 2019, Vol.156 (12), p.1965-1981

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang Xiangxin, Zhang Xiangxin ; Gao Yongfeng, Gao Yongfeng ; Lei Shihe, Lei Shihe
  Publisher:Ottawa: National Research Council of Canada
  Journal title:Canadian journal of earth sciences, 2020, Vol.57 (6), p.747-764

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cai, Keda ; Sun, Min ; Jahn, Bor-ming ; Xiao, Wenjiao ; Long, Xiaoping ; Chen, Huayong ; Xia, Xiaoping ; Chen, Ming ; Wang, Xiangsong
  Publisher:Chicago: University of Chicago Press
  Journal title:The Journal of geology, 2016, Vol.124 (4), p.481-500

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen Wei, Chen Wei ; Lu Xinbiao, Lu Xinbiao ; Cao Xiaofeng, Cao Xiaofeng ; Ai Wenjia, Ai Wenjia
  Publisher:Cambridge: Cambridge University Press
  Journal title:Geological magazine, 2020, Vol.157 (2), p.173-200

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Slezak, Paul ; Spandler, Carl
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Contributions to mineralogy and petrology, 2020, Vol.175 (3)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Skursch, Ole ; Corfu, Fernando ; Tegner, Christian ; Lesher, Charles E. ; Andreasen, Rasmus ; Hagen-Peter, Graham. A. ; Vervoort, Jeff D.
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Contributions to mineralogy and petrology, 2022, Vol.177 (2)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kontonikas-Charos, Alkiviadis ; Ehrig, Kathy ; Cook, Nigel J. ; Ciobanu, Cristiana L.
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Contributions to mineralogy and petrology, 2019, Vol.174 (7), p.1-20

  Peer Reviewed

  Online