Previous

3,487 results for

Photochemotherapy - methods

Next
Previous

3,487 results for

Photochemotherapy - methods

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Agostinis, Patrizia ; Berg, Kristian ; Cengel, Keith A ; Foster, Thomas H ; Girotti, Albert W ; Gollnick, Sandra O ; Hahn, Stephen M ; Hamblin, Michael R ; Juzeniene, Asta ; Kessel, David ; Korbelik, Mladen ; Moan, Johan ; Mroz, Pawel ; Nowis, Dominika ; Piette, Jacques ; Wilson, Brian C ; Golab, Jakub
  Publisher:Atlanta: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:CA: a cancer journal for clinicians, 2011, Vol.61 (4), p.250

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Xingshu ; Lovell, Jonathan F ; Yoon, Juyoung ; Chen, Xiaoyuan
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature reviews. Clinical oncology, 2020, Vol.17 (11), p.657-674

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Idris, Niagara Muhammad ; Gnanasammandhan, Muthu Kumara ; Zhang, Jing ; Ho, Paul C ; Mahendran, Ratha ; Zhang, Yong
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature medicine, 2012, Vol.18 (10), p.1580-1585

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nam, Jutaek ; Son, Sejin ; Ochyl, Lukasz J ; Kuai, Rui ; Schwendeman, Anna ; Moon, James J
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2018, Vol.9 (1), p.1074-13

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ge, Jiechao ; Lan, Minhuan ; Zhou, Bingjiang ; Liu, Weimin ; Guo, Liang ; Wang, Hui ; Jia, Qingyan ; Niu, Guangle ; Huang, Xing ; Zhou, Hangyue ; Meng, Xiangmin ; Wang, Pengfei ; Lee, Chun-Sing ; Zhang, Wenjun ; Han, Xiaodong
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2014, Vol.5 (1), p.4596

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Huayun ; Sadler, Peter J
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:British journal of cancer, 2020, Vol.123 (6), p.871-873

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yu, Zhengze ; Zhou, Ping ; Pan, Wei ; Li, Na ; Tang, Bo
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2018, Vol.9 (1), p.5044-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Qi, Ji ; Chen, Chao ; Zhang, Xiaoyan ; Hu, Xianglong ; Ji, Shenglu ; Kwok, Ryan T K ; Lam, Jacky W Y ; Ding, Dan ; Tang, Ben Zhong
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2018, Vol.9 (1), p.1848-12

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Yongtai ; Xia, Qing ; Wu, Tong ; He, Zehui ; Li, Yanyan ; Li, Zhe ; Hou, Xuefeng ; He, Yuanzhi ; Ruan, Shuyao ; Wang, Zhi ; Sun, Jia ; Feng, Nianping
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of nanobiotechnology, 2021, Vol.19 (1), p.245-245

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Yuanpei ; Lin, Tzu-Yin ; Luo, Yan ; Liu, Qiangqiang ; Xiao, Wenwu ; Guo, Wenchang ; Lac, Diana ; Zhang, Hongyong ; Feng, Caihong ; Wachsmann-Hogiu, Sebastian ; Walton, Jeffrey H ; Cherry, Simon R ; Rowland, Douglas J ; Kukis, David ; Pan, Chongxian ; Lam, Kit S
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2014, Vol.5 (1), p.4712-4712

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sauret, A ; Rabiau, N ; Rochette, E ; Grèze, V ; Halle, P ; Ouachée, M ; Dalle, J-H ; Seror, E ; Serraz, D ; Yakouben, K ; Adjaoud, D ; Pagnier, A ; Marie-Cardine-Bobbia, A ; Oudot, C ; Curtillet, C ; Poirée, M ; Kanold, J ; Merlin, E
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Bone marrow transplantation (Basingstoke), 2016, Vol.51 (6), p.866-868

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, Huangtianzhi ; Wang, Huanhuan ; Shi, Bingbing ; Shangguan, Liqing ; Tong, Weijun ; Yu, Guocan ; Mao, Zhengwei ; Huang, Feihe
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2019, Vol.10 (1), p.2412-10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Calixto, Giovana Maria Fioramonti ; Bernegossi, Jéssica ; de Freitas, Laura Marise ; Fontana, Carla Raquel ; Chorilli, Marlus
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Molecules (Basel, Switzerland), 2016, Vol.21 (3), p.342-342

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hou, Yun-Jing ; Yang, Xin-Xin ; Liu, Rui-Qi ; Zhao, Di ; Guo, Chen-Xu ; Zhu, An-Chao ; Wen, Mei-Na ; Liu, Zhao ; Qu, Guo-Fan ; Meng, Hong-Xue
  Publisher:New Zealand: Taylor & Francis Ltd
  Journal title:International journal of nanomedicine, 2020, Vol.15, p.6827-6838

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Jianfeng ; Rahme, Kamil ; He, Yan ; Li, Lin-Lin ; Holmes, Justin D ; O'Driscoll, Caitriona M
  Publisher:New Zealand: Dove Medical Press Limited
  Journal title:International Journal of Nanomedicine, 2017, Vol.12, p.6131-6152

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Dongdong ; Wu, Huihui ; Phua, Soo Zeng Fiona ; Yang, Guangbao ; Qi Lim, Wei ; Gu, Long ; Qian, Cheng ; Wang, Haibao ; Guo, Zhen ; Chen, Hongzhong ; Zhao, Yanli
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2020, Vol.11 (1), p.357-13

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wong, Tien Yin ; Ogura, Yuichiro ; Lee, Won Ki ; Iida, Tomohiro ; Chen, Shih-Jen ; Mitchell, Paul ; Gemmy Cheung, Chui Ming ; Zhang, Zhongqi ; Leal, Sérgio ; Ishibashi, Tatsuro
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:American journal of ophthalmology, 2019, Vol.204, p.80-89

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Broekgaarden, Mans ; Weijer, Ruud ; van Gulik, Thomas M ; Hamblin, Michael R ; Heger, Michal
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Cancer and metastasis reviews, 2015, Vol.34 (4), p.643-690

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kotagiri, Nalinikanth ; Sudlow, Gail P ; Akers, Walter J ; Achilefu, Samuel
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature nanotechnology, 2015, Vol.10 (4), p.370-379

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mitsunaga, Makoto ; Ogawa, Mikako ; Kosaka, Nobuyuki ; Rosenblum, Lauren T ; Choyke, Peter L ; Kobayashi, Hisataka
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature medicine, 2011, Vol.17 (12), p.1685-1691

  Peer Reviewed

  Online