Previous

55 results for

Polypeptide Nanogel

Next
Previous

55 results for

Polypeptide Nanogel

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Suoyuan ; Zhang, Tao ; Xu, Weiguo ; Ding, Jianxun ; Yin, Fei ; Xu, Jing ; Sun, Wei ; Wang, Hongsheng ; Sun, Mengxiong ; Cai, Zhengdong ; Hua, Yingqi
  Publisher:Australia
  Journal title:Theranostics, 2020, Vol.10 (12), p.5530-5531

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Hui ; Li, Faping ; Xu, Weiguo ; Chen, Jinjin ; Hou, Yuchuan ; Wang, Chunxi ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2018, Vol.5 (6), p.1800004-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jing, Titao ; Li, Tuanwei ; Ruan, Zheng ; Yan, Lifeng
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of materials science, 2018, Vol.53 (21), p.14933-14943

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Šálek, Petr ; Dvořáková, Jana ; Hladysh, Sviatoslav ; Oleshchuk, Diana ; Pavlova, Ewa ; Kučka, Jan ; Proks, Vladimír
  Publisher:Trakehner Str. 7-9, 60487 Frankfurt am Main, Germany: Beilstein-Institut
  Journal title:Beilstein journal of nanotechnology, 2022, Vol.13 (1), p.538-548

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:He, Liang ; Li, Di ; Wang, Zhongtang ; Xu, Weiguo ; Wang, Jixue ; Guo, Hui ; Wang, Chunxi ; Ding, Jianxun
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Polymers, 2016, Vol.8 (2), p.36

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Suoyuan ; Zhang, Tao ; Xu, Weiguo ; Ding, Jianxun ; Yin, Fei ; Xu, Jing ; Sun, Wei ; Wang, Hongsheng ; Sun, Mengxiong ; Cai, Zhengdong ; Hua, Yingqi
  Publisher:Wyoming: Ivyspring International Publisher Pty Ltd
  Journal title:Theranostics, 2020, Vol.10 (12), p.5530-5531

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2017, p.1142
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Nanotechnology Weekly, 2021, p.79
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Jie ; Yao, Ming-Hao ; Zhao, Dong-Hui ; Zhang, Xiao-Shuai ; Jin, Rui-Mei ; Zhao, Yuan-Di ; Liu, Bo
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Journal of nanoparticle research : an interdisciplinary forum for nanoscale science and technology, 2017, Vol.19 (8), p.1
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Women's health weekly, 2022, p.254
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2021, p.690
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2020, p.2799
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2019, p.1491
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2017, p.1419
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2018, p.3361
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2016, p.1016
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2019, p.1499
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2016, p.1401
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Drug Week, 2018, p.2964
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chiang, Wen-Hsuan ; Huang, Wen-Chia ; Shen, Ming-Yin ; Wang, Che-Hsu ; Huang, Yi-Fong ; Lin, Sung-Chyr ; Chern, Chorng-Shyan ; Chiu, Hsin-Cheng
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (3), p.e92268

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next