Previous

1,459 results for

Radius Fractures - complications

Next
Previous

1,459 results for

Radius Fractures - complications

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Satake, Hiroshi ; Hanaka, Naomi ; Honma, Ryusuke ; Watanabe, Tadayoshi ; Inoue, Shigeru ; Kanauchi, Yumiko ; Kato, Yoshihiro ; Nakajima, Taku ; Sato, Daisuke ; Eto, Jun ; Maruyama, Masahiro ; Naganuma, Yasushi ; Sasaki, Junya ; Toyono, Shuji ; Harada, Mikio ; Ishigaki, Daisuke ; Takahara, Masatoshi ; Takagi, Michiaki
  Publisher:United States: SLACK INCORPORATED
  Journal title:Orthopedics (Thorofare, N.J.), 2016, Vol.39 (5), p.e893-e896

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chia, Benjamin ; Kozin, Scott H ; Herman, Martin J ; Safier, Shannon ; Abzug, Joshua M
  Publisher:United States
  Journal title:Instructional course lectures, 2015, Vol.64, p.499-507
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Bravo, Dalibel ; Moses, Akini ; Ayalon, Omri ; Tahmassebi, Ramon ; Catalano, Louis W
  Journal title:Bulletin of the Hospital for Joint Diseases (2013), 2021, Vol.79 (2), p.108-114

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hassan, S ; Shafafy, R ; Mohan, A ; Magnussen, P
  Publisher:England: BMJ Publishing Group LTD
  Journal title:Annals of the Royal College of Surgeons of England, 2019, Vol.101 (3), p.203-207

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Ying-Cheng ; Hsu, Chien-Jen ; Renn, Jenn-Huei ; Lin, Kai-Cheng ; Yang, Shan-Wei ; Tarng, Yih-Wen ; Chang, Wei-Ning ; Chen, Chun-Yu
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of orthopaedic surgery and research, 2018, Vol.13 (1), p.195-195

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Xiong ; Wu, Wei-dong ; Fang, Ya-feng ; Zhang, Mei-chao ; Huang, Wen-hua
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (7), p.e103371-e103371

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Perry, Daniel C ; Gibson, Phoebe ; Roland, Damian ; Messahel, Shrouk
  Publisher:England: BMJ Publishing Group LTD
  Journal title:BMJ (Online), 2021, Vol.372, p.m4862-m4862

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Rhyou, In Hyeok ; Lee, Ji-Ho ; Kim, Kyung Chul ; Ahn, Kee Baek ; Moon, Seong Cheol ; Kim, Hyeong Jin ; Lee, Jung Hyun
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Clinical orthopaedics and related research, 2017, Vol.475 (9), p.2308-2315

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yin, Cheng-Yu ; Huang, Hui-Kuang ; Fufa, Duretti ; Wang, Jung-Pan
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC musculoskeletal disorders, 2022, Vol.23 (1), p.181-181

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Moloney, Maria ; Farnebo, Simon ; Adolfsson, Lars
  Publisher:England: Taylor & Francis
  Journal title:Acta orthopaedica, 2020, Vol.91 (1), p.104-108

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Azad, Ali ; Tuckman, David ; Posner, Martin
  Publisher:United States
  Journal title:Bulletin of the Hospital for Joint Diseases (2013), 2022, Vol.80 (2), p.160-164

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ma, Hsuan-Hsiao ; Chen, Yi-Chou ; Huang, Hui-Kuang ; Huang, Yi-Chao ; Chang, Ming-Chau ; Wang, Jung-Pan
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of orthopaedic and trauma surgery, 2022, Vol.142 (3), p.525-531

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yeh, Kuang-Ting ; Lee, Ru-Ping ; Yu, Tzai-Chiu ; Wang, Jen-Hung ; Liu, Kuan-Lin ; Peng, Cheng-Huan ; Chen, Hao-Wen ; Chen, Ing-Ho ; Hsu, Chung-Yi ; Lin, Cheng-Li ; Wu, Wen-Tien
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.469-469

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jayaram, Mayank ; Wu, Hao ; Yoon, Alfred P ; Kane, Robert L ; Wang, Lu ; Chung, Kevin C
  Publisher:United States: American Medical Association
  Journal title:JAMA network open, 2023, Vol.6 (2), p.e2255786-e2255786

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Korhonen, Linda ; Victorzon, Sarita ; Serlo, Willy ; Sinikumpu, Juha-Jaakko
  Publisher:England: Taylor & Francis
  Journal title:Acta orthopaedica, 2019, Vol.90 (4), p.383-388

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lameijer, C. M ; ten Duis, H. J ; van Dusseldorp, I ; Dijkstra, P. U ; van der Sluis, C. K
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of orthopaedic and trauma surgery, 2017, Vol.137 (11), p.1499-1513

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Allali, Jennifer ; Escalard, Clément ; Belloy, Frédérique ; Blouet, Marie
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pediatric radiology, 2020, Vol.50 (4), p.583-586

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lameijer, C. M ; ten Duis, H. J ; Vroling, D ; Hartlief, M. T ; El Moumni, M ; van der Sluis, C. K
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of orthopaedic and trauma surgery, 2018, Vol.138 (12), p.1699-1712

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Pugh, David M.W ; Wild, Lisa M ; Schemitsch, Emil H ; King, Graham J.W ; McKee, Michael D
  Publisher:Boston, MA: Copyright by The Journal of Bone and Joint Surgery, Incorporated
  Journal title:Journal of bone and joint surgery. American volume, 2004, Vol.86 (6), p.1122-1130

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Artiaco, Stefano ; Fusini, Federico ; Pennacchio, Gioacchino ; Colzani, Giulia ; Battiston, Bruno ; Bianchi, Pasquale
  Publisher:Paris: Springer Paris
  Journal title:European journal of orthopaedic surgery & traumatology, 2020, Vol.30 (7), p.1251-1255

  Peer Reviewed

  Online