Previous

19 results for

Sarcoma-Targeting Peptide

Next
Previous

19 results for

Sarcoma-Targeting Peptide

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Suoyuan ; Zhang, Tao ; Xu, Weiguo ; Ding, Jianxun ; Yin, Fei ; Xu, Jing ; Sun, Wei ; Wang, Hongsheng ; Sun, Mengxiong ; Cai, Zhengdong ; Hua, Yingqi
  Publisher:Australia
  Journal title:Theranostics, 2020, Vol.10 (12), p.5530-5531

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Suoyuan ; Zhang, Tao ; Xu, Weiguo ; Ding, Jianxun ; Yin, Fei ; Xu, Jing ; Sun, Wei ; Wang, Hongsheng ; Sun, Mengxiong ; Cai, Zhengdong ; Hua, Yingqi
  Publisher:Wyoming: Ivyspring International Publisher Pty Ltd
  Journal title:Theranostics, 2020, Vol.10 (12), p.5530-5531

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2017, p.4801
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sand, Laurens G L ; Buckle, Tessa ; van Leeuwen, Fijs W B ; Corver, Willem E ; Kruisselbrink, Alwine B ; Jochemsen, Aart G ; Hogendoorn, Pancras C W ; Szuhai, Károly
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC cancer, 2017, Vol.17 (1), p.383-383

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Bloom, Jordan E ; McNeel, Douglas G ; Olson, Brian M
  Publisher:England: Informa Healthcare
  Journal title:Expert review of vaccines, 2012, Vol.11 (12), p.1401-1404

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Life Science Weekly, 2017, p.501
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Yu ; Mai, Hengtang ; Yuan, Ying ; Chen, Hairen ; Wu, Song ; Hu, Xiang ; Yu, Aixi
  Publisher:United States: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Molecular oncology, 2021, Vol.15 (12), p.3706-3720

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guan, Mingqiang ; Wang, Jian ; Yang, Lanbo ; Zhao, Zandong ; Lu, Kun ; Zhao, Liang ; Xiao, Jun ; Li, Zhihan ; Shi, Zhanjun
  Publisher:Poznan: Termedia Publishing House
  Journal title:Contemporary oncology (Poznań, Poland), 2014, Vol.18 (3), p.165-170

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Obesity, fitness, & wellness week, 2021, p.1054
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yu, Zuochong ; Xu, Yanlong ; Du, Longhai ; Zhang, Fan ; Shao, Minghao ; Xie, Lin ; Cai, Guoping ; Lyu, Feizhou
  Publisher:India: Wolters Kluwer India Pvt. Ltd
  Journal title:Journal of cancer research and therapeutics, 2022, Vol.18 (2), p.352-361

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Life Science Weekly, 2020, p.6979
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:NewsRX LLC
  Journal title:Biotech Week, 2014, p.747
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Qiu, Renna ; Sun, Denghua ; Bai, Yuzhuo ; Li, Jiannan ; Wang, Lizhe
  Publisher:England: Taylor & Francis
  Journal title:Drug delivery, 2020, Vol.27 (1), p.1704-1717

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Haghiralsadat, F ; Amoabediny, G ; Naderinezhad, S ; Nazmi, K ; de Boer, J.P ; Zandieh-Doulabi, B ; Forouzanfar, T ; Helder, M.N
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Pharmaceutical research, 2017, Vol.34 (12), p.2891-2900

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newspaper Articles

  Publisher:Atlanta: NewsRx
  Journal title:Health & medicine week, 2014, p.747
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Xiaolong ; Huang, Xiaofeng ; Zhang, Jing ; Huang, Hongxing ; Zhao, Long ; Yu, Mei ; Zhang, Yan ; Wang, Hua
  Publisher:Greece: Spandidos Publications
  Journal title:Oncology reports, 2018, Vol.40 (5), p.2935-2943
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Dongliang ; Toji, Shingo ; Watanabe, Kazue ; Torigoe, Toshihiko ; Tsukahara, Tomohide
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (4), p.1156-1168

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Cañete, Guillermo Herrador ; Zalacain, Marta ; Labiano, Sara ; Martinez, Javier ; Smerdou, Cristian ; Alonso, Marta
  Publisher:London: BMJ Publishing Group Ltd
  Journal title:Journal for immunotherapy of cancer, 2021, Vol.9 (Suppl 2), p.A772-A772

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lewis, Michael R
  Publisher:United States: Society of Nuclear Medicine
  Journal title:The Journal of nuclear medicine (1978), 2005, Vol.46 (1), p.2-4

  Peer Reviewed

  Online