Previous

169 results for

Sasaki, Kazuaki

Next
Previous

169 results for

Sasaki, Kazuaki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2019, Vol.20 (9), p.2340

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2018, Vol.19 (10), p.3031

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Abugomaa, Amira ; Yamawaki, Hideyuki ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2020, Vol.12 (4), p.777

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Kato, Yuki ; Saito, Nagisa ; Hayashi, Kimika ; Abugomaa, Amira ; Kobayashi, Mio ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Mizutani, Tetsuya ; Lim, Chang-Kweng ; Saijo, Masayuki ; Sasaki, Kazuaki ; Usui, Tatsuya ; Omatsu, Tsutomu
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (19), p.10763

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2018, Vol.10 (6), p.164

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa, Amira ; Elbadawy, Mohamed ; Yamawaki, Hideyuki ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cells (Basel, Switzerland), 2020, Vol.9 (1), p.235

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2020, Vol.21 (12), p.4560

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ohara, Kazuaki ; Sasaki, Kanako ; Yazaki, Kazufumi
  Publisher:Oxford: Oxford University Press
  Journal title:Journal of experimental botany, 2010, Vol.61 (10), p.2683-2692

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Sakurai, Masashi ; Umata, Koji ; Elbadawy, Mohamed ; Ohama, Takashi ; Yamawaki, Hideyuki ; Hazama, Shoichi ; Takenouchi, Hiroko ; Nakajima, Masao ; Tsunedomi, Ryouichi ; Suzuki, Nobuaki ; Nagano, Hiroaki ; Sato, Koichi ; Kaneda, Masahiro ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2018, Vol.19 (4), p.1098

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa, Amira ; Elbadawy, Mohamed ; Yamanaka, Megumi ; Goto, Yuta ; Hayashi, Kimika ; Mori, Takashi ; Uchide, Tsuyoshi ; Azakami, Daigo ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Yamashita, Risako ; Kobayashi, Mio ; Yamawaki, Hideyuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.9393-9393

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Komatsu, Yoshito ; Okita, Kenji ; Yuki, Satoshi ; Furuhata, Tomohisa ; Fukushima, Hiraku ; Masuko, Hiroyuki ; Kawamoto, Yasuyuki ; Isobe, Hiroshi ; Miyagishima, Takuto ; Sasaki, Kazuaki ; Nakamura, Michio ; Ohsaki, Yoshinobu ; Nakajima, Junta ; Tateyama, Miki ; Eto, Kazunori ; Minami, Shinya ; Yokoyama, Ryoji ; Iwanaga, Ichiro ; Shibuya, Hitoshi ; Kudo, Mineo ; Oba, Koji ; Takahashi, Yasuo
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2015, Vol.106 (7), p.891-895

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mandour, Ahmed S. ; Elsayed, Roushdy F. ; Ali, Asmaa O. ; Mahmoud, Ahmed E. ; Samir, Haney ; Dessouki, Amina A. ; Matsuura, Katsuhiro ; Watanabe, Izumi ; Sasaki, Kazuaki ; Al-Rejaie, Salim ; Yoshida, Tomohiko ; Shimada, Kazumi ; Tanaka, Ryou ; Watanabe, Gen
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2021, Vol.28 (7), p.7815-7827

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ogawa, Misato ; Osada, Hironari ; Hasegawa, Ayana ; Ohno, Hikaru ; Yanuma, Nanako ; Sasaki, Kazuaki ; Shimoda, Minoru ; Shirai, Junsuke ; Kondo, Hirotaka ; Ohmori, Keitaro
  Publisher:United States: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Journal of veterinary internal medicine, 2018, Vol.32 (3), p.1019-1025

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Haru ; Elbadawy, Mohamed ; Fujisaka, Koudai ; Sato, Yomogi ; Ohmori, Takahiro ; Shinohara, Yuta ; Hatano, Yui ; Kobayashi, Daichi ; Gomyo, Ayana ; Sudo, Yuji ; Azakami, Daigo ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Morita, Shohei ; Abugomaa, Amira ; Yamawaki, Hideyuki ; Kaneda, Masahiro ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Animals (Basel), 2021, Vol.11 (10), p.2770

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suto, Takeshi ; Ishiguro, Megumi ; Hamada, Chikuma ; Kunieda, Katsuyuki ; Masuko, Hiroyuki ; Kondo, Ken ; Ishida, Hideyuki ; Nishimura, Genichi ; Sasaki, Kazuaki ; Morita, Takayuki ; Hazama, Shoichi ; Maeda, Koutarou ; Mishima, Hideyuki ; Ike, Hideyuki ; Sadahiro, Sotaro ; Sugihara, Kenichi ; Okajima, Masazumi ; Saji, Shigetoyo ; Sakamoto, Junichi ; Tomita, Naohiro
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2017, Vol.22 (3), p.494-504

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cha, Pei-Chieng ; Mushiroda, Taisei ; Zembutsu, Hitoshi ; Harada, Hiromasa ; Shinoda, Noriyuki ; Kawamoto, Shunji ; Shimoyama, Rai ; Nishidate, Toshihiko ; Furuhata, Tomohisa ; Sasaki, Kazuaki ; Hirata, Koichi ; Nakamura, Yusuke
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2009, Vol.54 (10), p.572-580

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsuchiya, Takashi ; Sadahiro, Sotaro ; Sasaki, Kazuaki ; Kondo, Ken ; Katsumata, Kenji ; Nishimura, Genichi ; Kakeji, Yoshihiro ; Baba, Hideo ; Morita, Takayuki ; Koda, Keiji ; Sato, Seiji ; Matsuoka, Junji ; Yamaguchi, Yoshiyuki ; Usuki, Hisashi ; Hamada, Chikuma ; Kodaira, Susumu ; Saji, Shigetoyo
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Cancer chemotherapy and pharmacology, 2014, Vol.73 (6), p.1253-1261

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suto, Takeshi ; Ishiguro, Megumi ; Hamada, Chikuma ; Kunieda, Katsuyuki ; Masuko, Hiroyuki ; Kondo, Ken ; Ishida, Hideyuki ; Nishimura, Genichi ; Sasaki, Kazuaki ; Morita, Takayuki ; Hazama, Shoichi ; Maeda, Koutarou ; Mishima, Hideyuki ; Ike, Hideyuki ; Sadahiro, Sotaro ; Sugihara, Kenichi ; Okajima, Masazumi ; Saji, Shigetoyo ; Sakamoto, Junichi ; Tomita, Naohiro
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2017, Vol.22 (4), p.805-806

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next