Previous

173 results for

Sasaki, Kazuaki

Next
Previous

173 results for

Sasaki, Kazuaki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Komatsu, Yoshito ; Okita, Kenji ; Yuki, Satoshi ; Furuhata, Tomohisa ; Fukushima, Hiraku ; Masuko, Hiroyuki ; Kawamoto, Yasuyuki ; Isobe, Hiroshi ; Miyagishima, Takuto ; Sasaki, Kazuaki ; Nakamura, Michio ; Ohsaki, Yoshinobu ; Nakajima, Junta ; Tateyama, Miki ; Eto, Kazunori ; Minami, Shinya ; Yokoyama, Ryoji ; Iwanaga, Ichiro ; Shibuya, Hitoshi ; Kudo, Mineo ; Oba, Koji ; Takahashi, Yasuo
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2015, Vol.106 (7), p.891-895

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mandour, Ahmed S. ; Elsayed, Roushdy F. ; Ali, Asmaa O. ; Mahmoud, Ahmed E. ; Samir, Haney ; Dessouki, Amina A. ; Matsuura, Katsuhiro ; Watanabe, Izumi ; Sasaki, Kazuaki ; Al-Rejaie, Salim ; Yoshida, Tomohiko ; Shimada, Kazumi ; Tanaka, Ryou ; Watanabe, Gen
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2021, Vol.28 (7), p.7815-7827

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ogawa, Misato ; Osada, Hironari ; Hasegawa, Ayana ; Ohno, Hikaru ; Yanuma, Nanako ; Sasaki, Kazuaki ; Shimoda, Minoru ; Shirai, Junsuke ; Kondo, Hirotaka ; Ohmori, Keitaro
  Publisher:United States: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Journal of veterinary internal medicine, 2018, Vol.32 (3), p.1019-1025

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Haru ; Elbadawy, Mohamed ; Fujisaka, Koudai ; Sato, Yomogi ; Ohmori, Takahiro ; Shinohara, Yuta ; Hatano, Yui ; Kobayashi, Daichi ; Gomyo, Ayana ; Sudo, Yuji ; Azakami, Daigo ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Morita, Shohei ; Abugomaa, Amira ; Yamawaki, Hideyuki ; Kaneda, Masahiro ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Animals (Basel), 2021, Vol.11 (10), p.2770

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suto, Takeshi ; Ishiguro, Megumi ; Hamada, Chikuma ; Kunieda, Katsuyuki ; Masuko, Hiroyuki ; Kondo, Ken ; Ishida, Hideyuki ; Nishimura, Genichi ; Sasaki, Kazuaki ; Morita, Takayuki ; Hazama, Shoichi ; Maeda, Koutarou ; Mishima, Hideyuki ; Ike, Hideyuki ; Sadahiro, Sotaro ; Sugihara, Kenichi ; Okajima, Masazumi ; Saji, Shigetoyo ; Sakamoto, Junichi ; Tomita, Naohiro
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2017, Vol.22 (3), p.494-504

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cha, Pei-Chieng ; Mushiroda, Taisei ; Zembutsu, Hitoshi ; Harada, Hiromasa ; Shinoda, Noriyuki ; Kawamoto, Shunji ; Shimoyama, Rai ; Nishidate, Toshihiko ; Furuhata, Tomohisa ; Sasaki, Kazuaki ; Hirata, Koichi ; Nakamura, Yusuke
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2009, Vol.54 (10), p.572-580

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsuchiya, Takashi ; Sadahiro, Sotaro ; Sasaki, Kazuaki ; Kondo, Ken ; Katsumata, Kenji ; Nishimura, Genichi ; Kakeji, Yoshihiro ; Baba, Hideo ; Morita, Takayuki ; Koda, Keiji ; Sato, Seiji ; Matsuoka, Junji ; Yamaguchi, Yoshiyuki ; Usuki, Hisashi ; Hamada, Chikuma ; Kodaira, Susumu ; Saji, Shigetoyo
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Cancer chemotherapy and pharmacology, 2014, Vol.73 (6), p.1253-1261

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suto, Takeshi ; Ishiguro, Megumi ; Hamada, Chikuma ; Kunieda, Katsuyuki ; Masuko, Hiroyuki ; Kondo, Ken ; Ishida, Hideyuki ; Nishimura, Genichi ; Sasaki, Kazuaki ; Morita, Takayuki ; Hazama, Shoichi ; Maeda, Koutarou ; Mishima, Hideyuki ; Ike, Hideyuki ; Sadahiro, Sotaro ; Sugihara, Kenichi ; Okajima, Masazumi ; Saji, Shigetoyo ; Sakamoto, Junichi ; Tomita, Naohiro
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2017, Vol.22 (4), p.805-806

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Hiroyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Boston: Springer US
  Journal title:Journal of materials science, 2012, Vol.47 (3), p.1399-1410

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:YUMITA, Nagahiko ; OKUYAMA, Nobuo ; SASAKI, Kazuaki ; UMEMURA, Shin-Ichiro
  Publisher:Berlin: Springer
  Journal title:Cancer chemotherapy and pharmacology, 2007, Vol.60 (6), p.891-897

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yumita, Nagahiko ; Okuyama, Nobuo ; Sasaki, Kazuaki ; Umemura, Shin‐ichiro
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Cancer science, 2004, Vol.95 (9), p.765-769

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ogawa, Misato ; Osada, Hironari ; Hasegawa, Ayana ; Ohno, Hikaru ; Yanuma, Nanako ; Sasaki, Kazuaki ; Shimoda, Minoru ; Shirai, Junsuke ; Kondo, Hirotaka ; Ohmori, Keitaro
  Publisher:Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Journal of veterinary internal medicine, 2018, Vol.32 (3), p.1019

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Furuhata, Tomohisa ; Meguro, Makoto ; Nishidate, Toshihiko ; Okita, Kenji ; Ishiyama, Gentarou ; Iwayama, Yuuji ; Hosokawa, Yuuichi ; Tsuruma, Tetsuhiko ; Kimura, Yasutoshi ; Mizuguchi, Toru ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2009, Vol.14 (6), p.529-533

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Koyama, Toshihiro ; Sasaki, Misato ; Hagiya, Hideharu ; Zamami, Yoshito ; Funahashi, Tomoko ; Ohshima, Ayako ; Tatebe, Yasuhisa ; Mikami, Naoko ; Shinomiya, Kazuaki ; Kitamura, Yoshihisa ; Sendo, Toshiaki ; Hinotsu, Shiro ; Kano, Mitsunobu R
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2019, Vol.9 (1), p.20235-8

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sasaki, Kazuaki ; Yumita, Nagahiko ; Nishigaki, Ryuichiro ; Sakata, Isao ; Nakajima, Susumu ; Umemura, Shin‐ichiro
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Japanese Journal of Cancer Research, 2001, Vol.92 (9), p.989-995

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Asako ; Matsunaga, Takahiro ; Aoki, Shigeo ; Hirayama, Toyoko ; Nakagawa, Naoaki ; Shibata, Kaori ; Yabana, Tsuyoshi ; Kawasaki, Hiroyuki ; Takasaka, Hajime ; Sasaki, Kazuaki ; Katsuramaki, Tadashi ; Mukaiya, Mitsuhiro ; Hirata, Koichi ; Imai, Kohzoh
  Publisher:Japan: Springer
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2002, Vol.37 (12), p.1062-1067

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sasaki, Kanako ; Mito, Kouji ; Ohara, Kazuaki ; Yamamoto, Hirobumi ; Yazaki, Kazufumi
  Publisher:Rockville, MD: American Society of Plant Biologists
  Journal title:Plant physiology (Bethesda), 2008, Vol.146 (3), p.1075-1084

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Endo, Yukiko Kumata ; Fujio, Atsushi ; Murakami, Keigo ; Sasaki, Kengo ; Miyazawa, Koji ; Kashiwadate, Toshiaki ; Tokodai, Kazuaki ; Miyagi, Shigehito ; Fujishima, Fumiyoshi ; Unno, Michiaki ; Kamei, Takashi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Surgical case reports, 2022, Vol.8 (1), p.85-85

  Peer Reviewed

  Online