Previous

44 results for

Shibutani, Makoto

Next
Previous

44 results for

Shibutani, Makoto

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa Amira ; Elbadawy Mohamed ; Yamanaka Megumi ; Goto Yuta ; Hayashi Kimika ; Mori, Takashi ; Uchide Tsuyoshi ; Azakami Daigo ; Fukushima Ryuji ; Yoshida Toshinori ; Shibutani Makoto ; Yamashita Risako ; Kobayashi Mio ; Yamawaki Hideyuki ; Shinohara Yuta ; Kaneda Masahiro ; Usui Tatsuya ; Sasaki Kazuaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Kato, Yuki ; Saito, Nagisa ; Hayashi, Kimika ; Abugomaa, Amira ; Kobayashi, Mio ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Mizutani, Tetsuya ; Chang-Kweng Lim ; Saijo, Masayuki ; Sasaki, Kazuaki ; Usui, Tatsuya ; Omatsu, Tsutomu
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (19), p.10763

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakamura, Kenji ; Ishii Yuji ; Takasu Shinji ; Nohmi Takehiko ; Shibutani Makoto ; Ogawa Kumiko
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2021, Vol.95 (8), p.2851-2865

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nagahara, Rei ; Onda, Nobuhiko ; Yamashita, Susumu ; Kojima, Miho ; Inohana, Mari ; Eguchi, Ayumi ; Nakamura, Misato ; Matsumoto, Shinya ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2018, Vol.109 (5), p.1638-1647

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Muguruma, Naoki ; Okamoto, Koichi ; Nakagawa, Tadahiko ; Sannomiya, Katsutaka ; Fujimoto, Shota ; Mitsui, Yasuhiro ; Kimura, Tetsuo ; Miyamoto, Hiroshi ; Higashijima, Jun ; Shimada, Mitsuo ; Horino, Yoko ; Matsumoto, Shinya ; Hanaoka, Kenjiro ; Nagano, Tetsuo ; Shibutani, Makoto ; Takayama, Tetsuji
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7, p.1-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sakai Yohei ; Yoshida Toshinori ; Shibutani Makoto ; Ohmori Keitaro
  Publisher:London: Sage Publications Ltd
  Journal title:JFMS open reports, 2018, Vol.4 (2)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Eguchi Ayumi ; Mizukami Sayaka ; Nakamura Misato ; Masuda Sousuke ; Murayama Hirotada ; Kawashima Masashi ; Inohana Mari ; Nagahara Rei ; Kobayashi Mio ; Yamashita Risako ; Suzuka, Uomoto ; Makino Emi ; Ohtsuka Ryoichi ; Takahashi, Naofumi ; Shim-Mo, Hayashi ; Maronpot, Robert R ; Shibutani Makoto ; Yoshida Toshinori
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2022, Vol.29 (1), p.779-789

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Saegusa, Yukie ; Fujimoto, Hitoshi ; Woo, Gye-hyeong ; Ohishi, Takumi ; Wang, Liyun ; Mitsumori, Kunitoshi ; Nishikawa, Akiyoshi ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2012, Vol.86 (9), p.1431

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamashita, Susumu ; Kojima, Miho ; Onda, Nobuhiko ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto
  Journal title:Cancer medicine (Malden, MA), 2022

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimamoto, Keisuke ; Dewa, Yasuaki ; Kemmochi, Sayaka ; Taniai, Eriko ; Hayashi, Hitomi ; Imaoka, Masako ; Shibutani, Makoto ; Mitsumori, Kunitoshi
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2011, Vol.85 (9), p.1159

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Furuya, Tetsuya ; Sassa, Yukiko ; Omatsu, Tsutomu ; Nagai, Makoto ; Fukushima, Ryuji ; Shibutani, Makoto ; Yamaguchi, Tomohiro ; Uematsu, Yosuke ; Shirota, Kinji ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:Wien: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of virology, 2014, Vol.159 (2), p.371

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Takeshi ; Abe, Hajime ; Kimura, Masayuki ; Onda, Nobuhiko ; Mizukami, Sayaka ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2016, Vol.90 (8), p.2009

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kemmochi, Sayaka ; Fujimoto, Hitoshi ; Woo, Gye-hyeong ; Inoue, Kaoru ; Takahashi, Miwa ; Mitsumori, Kunitoshi ; Hirose, Masao ; Nishikawa, Akiyoshi ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of cancer research and clinical oncology, 2011, Vol.137 (4), p.723

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ogawa, Bunichiro ; Wang, Liyun ; Ohishi, Takumi ; Taniai, Eriko ; Akane, Hirotoshi ; Suzuki, Kazuhiko ; Mitsumori, Kunitoshi ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2012, Vol.86 (5), p.779

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shiraki, Ayako ; Akane, Hirotoshi ; Ohishi, Takumi ; Wang, Liyun ; Morita, Reiko ; Suzuki, Kazuhiko ; Mitsumori, Kunitoshi ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2012, Vol.86 (10), p.1559

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ogawa, Bunichiro ; Ohishi, Takumi ; Wang, Liyun ; Takahashi, Miwa ; Taniai, Eriko ; Hayashi, Hitomi ; Mitsumori, Kunitoshi ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2011, Vol.85 (8), p.987

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yafune, Atsunori ; Taniai, Eriko ; Morita, Reiko ; Nakane, Fumiyuki ; Suzuki, Kazuhiko ; Mitsumori, Kunitoshi ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2013, Vol.87 (6), p.1141

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ohishi, Takumi ; Wang, Liyun ; Akane, Hirotoshi ; Shiraki, Ayako ; Itahashi, Megu ; Mitsumori, Kunitoshi ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2014, Vol.88 (2), p.443

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jin, Meilan ; Saekusa, Yukie ; Dewa, Yasuaki ; Nishimura, Jihei ; Matsumoto, Sayaka ; Shibutani, Makoto ; Hasumi, Keiji ; Mitsumori, Kunitoshi
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of toxicology, 2009, Vol.83 (2), p.173

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next