Previous

291 results for

Shimizu, Miki

Next
Previous

291 results for

Shimizu, Miki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Suwankanit, Kanokwan ; Shimizu, Miki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Biology (Basel, Switzerland), 2022, Vol.11 (12), p.1781

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Vu, Tri H ; Takechi, Masaki ; Shimizu, Miki ; Kitazawa, Taro ; Higashiyama, Hiroki ; Iwase, Akiyasu ; Kurihara, Hiroki ; Iseki, Sachiko
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.2092-2092

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wanner, Manfred ; Birkhofer, Klaus ; Fischer, Thomas ; Shimizu, Miki ; Shimano, Satoshi ; Puppe, Daniel
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Microbial ecology, 2020, Vol.79 (1), p.123-133

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zankov, Dimitar P ; Shimizu, Akio ; Tanaka-Okamoto, Miki ; Miyoshi, Jun ; Ogita, Hisakazu
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.39335-39335

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Kawai, Keisuke ; Yamashita, Makoto ; Shoji, Masayasu ; Takakura, Shu ; Hata, Tomokazu ; Nakashima, Megumi ; Tatsushima, Keita ; Tanaka, Kazunari ; Sudo, Nobuyuki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BioPsychoSocial medicine, 2020, Vol.14 (1), p.14-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Narboux-Nême, Nicolas ; Gitton, Yorick ; de Lombares, Camille ; Fontaine, Anastasia ; Alfama, Gladys ; Kitazawa, Taro ; Kawamura, Yumiko ; Heude, Eglantine ; Marshall, Lindsey ; Higashiyama, Hiroki ; Wada, Youichiro ; Kurihara, Yukiko ; Kurihara, Hiroki ; Levi, Giovanni
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.14975-15

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Kawai, Keisuke ; Yamashita, Makoto ; Shoji, Masayasu ; Takakura, Shu ; Hata, Tomokazu ; Nakashima, Megumi ; Tatsushima, Keita ; Tanaka, Kazunari ; Sudo, Nobuyuki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BioPsychoSocial medicine, 2020, Vol.14 (1), p.18-18

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsuchiya, Miyako ; Masujima, Mariko ; Kato, Tomoyasu ; Ikeda, Shun-ichi ; Shimizu, Chikako ; Kinoshita, Takayuki ; Shiino, Sho ; Suzuki, Makiko ; Mori, Miki ; Takahashi, Miyako
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Supportive care in cancer, 2019, Vol.27 (2), p.547-555

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kawai, Keisuke ; Yamashita, Sakino ; Komaki, Gen ; Shimizu, Miki ; Nakashima, Megumi ; Etou, Samami ; Takakura, Shu ; Takii, Masato ; Kubo, Chiharu ; Sudo, Nobuyuki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BioPsychoSocial medicine, 2014, Vol.8 (1), p.20-20

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yagi, Hitomi ; Shimizu, Eisuke ; Yagi, Ryuichiro ; Uchino, Miki ; Kamoi, Mizuka ; Asai, Kazuki ; Tsubota, Kazuo ; Negishi, Kazuno ; Ogawa, Yoko
  Publisher:England: Nature Publishing Group UK
  Journal title:Scientific reports, 2023, Vol.13 (1), p.3575-3575

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ogaki, Yusuke ; Fukuma, Miki ; Shimizu, Noriaki
  Publisher:San Francisco: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (6), p.e0235127-e0235127

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakata, Telma Mary ; Matsuura, Naoya ; Kaji, Hideki ; Shimizu, Miki ; Fukushima, Ryuji ; Machida, Noboru ; Tanaka, Ryou
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:The International Journal of Cardiovascular Imaging, 2016, Vol.32 (4), p.583-591

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Uemura, Akiko ; Hamabe, Lina ; Shimada, Kazumi ; Shimizu, Miki ; Tanaka, Ryou
  Publisher:Bangkok: Chulalongkorn University, Faculty of Veterinary Science
  Journal title:Wētchasān sattawaphāet, 2018, Vol.48 (1), p.29-36

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamada, Katsuya ; Ji ; Yuan, Hongjie ; Miki, Takashi ; Sato, Shinichi ; Horimoto, Naoki ; Shimizu, Tetsuo ; Seino, Susumu ; Inagaki, Nobuya
  Publisher:Washington, DC: American Society for the Advancement of Science
  Journal title:Science (American Association for the Advancement of Science), 2001, Vol.292 (5521), p.1543-1546

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Feng ; Komatsu, Akira ; Ohtake, Miki ; Eun, Heesoo ; Shimizu, Akemi ; Kato, Hiroshi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.14936

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Michimoto, Kenkichi ; Shimizu, Kanichiro ; Kameoka, Yoshihiko ; Sadaoka, Shunichi ; Miki, Jun ; Kishimoto, Koichi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Cardiovascular and interventional radiology, 2016, Vol.39 (11), p.1589-1594

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Narboux-Nême, Nicolas ; Gitton, Yorick ; de Lombares, Camille ; Fontaine, Anastasia ; Alfama, Gladys ; Kitazawa, Taro ; Kawamura, Yumiko ; Heude, Eglantine ; Marshall, Lindsey ; Higashiyama, Hiroki ; Wada, Youichiro ; Kurihara, Yukiko ; Kurihara, Hiroki ; Levi, Giovanni
  Publisher:Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Narboux-Neme, Nicolas ; Gitton, Yorick ; de Lombares, Camille ; Fontaine, Anastasia ; Alfama, Gladys ; Kitazawa, Taro ; Kawamura, Yumiko ; Heude, Eglantine ; Marshall, Lindsey ; Higashiyama, Hiroki ; Wada, Youichiro ; Kurihara, Yukiko ; Kurihara, Hiroki ; Levi, Giovanni
  Publisher:Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Narboux-Nême, Nicolas ; Gitton, Yorick ; de Lombares, Camille ; Fontaine, Anastasia ; Alfama, Gladys ; Kitazawa, Taro ; Kawamura, Yumiko ; Heude, Eglantine ; Marshall, Lindsey ; Higashiyama, Hiroki ; Wada, Youichiro ; Kurihara, Yukiko ; Kurihara, Hiroki ; Levi, Giovanni
  Publisher:Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.14975

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Narboux-Nême, Nicolas ; Gitton, Yorick ; de Lombares, Camille ; Fontaine, Anastasia ; Alfama, Gladys ; Kitazawa, Taro ; Kawamura, Yumiko ; Heude, Eglantine ; Marshall, Lindsey ; Higashiyama, Hiroki ; Wada, Youichiro ; Kurihara, Yukiko ; Kurihara, Hiroki ; Levi, Giovanni
  Publisher:Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1)

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next