Previous

291 results for

Shimizu, Miki

Next
Previous

291 results for

Shimizu, Miki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakata, Telma Mary ; Matsuura, Naoya ; Kaji, Hideki ; Shimizu, Miki ; Fukushima, Ryuji ; Machida, Noboru ; Tanaka, Ryou
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:The International Journal of Cardiovascular Imaging, 2016, Vol.32 (4), p.583-591

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Uemura, Akiko ; Hamabe, Lina ; Shimada, Kazumi ; Shimizu, Miki ; Tanaka, Ryou
  Publisher:Bangkok: Chulalongkorn University, Faculty of Veterinary Science
  Journal title:Wētchasān sattawaphāet, 2018, Vol.48 (1), p.29-36

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamada, Katsuya ; Ji ; Yuan, Hongjie ; Miki, Takashi ; Sato, Shinichi ; Horimoto, Naoki ; Shimizu, Tetsuo ; Seino, Susumu ; Inagaki, Nobuya
  Publisher:Washington, DC: American Society for the Advancement of Science
  Journal title:Science (American Association for the Advancement of Science), 2001, Vol.292 (5521), p.1543-1546

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Feng ; Komatsu, Akira ; Ohtake, Miki ; Eun, Heesoo ; Shimizu, Akemi ; Kato, Hiroshi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.14936

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Michimoto, Kenkichi ; Shimizu, Kanichiro ; Kameoka, Yoshihiko ; Sadaoka, Shunichi ; Miki, Jun ; Kishimoto, Koichi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Cardiovascular and interventional radiology, 2016, Vol.39 (11), p.1589-1594

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Narboux-Nême, Nicolas ; Gitton, Yorick ; de Lombares, Camille ; Fontaine, Anastasia ; Alfama, Gladys ; Kitazawa, Taro ; Kawamura, Yumiko ; Heude, Eglantine ; Marshall, Lindsey ; Higashiyama, Hiroki ; Wada, Youichiro ; Kurihara, Yukiko ; Kurihara, Hiroki ; Levi, Giovanni
  Publisher:Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Narboux-Nême, Nicolas ; Gitton, Yorick ; de Lombares, Camille ; Fontaine, Anastasia ; Alfama, Gladys ; Kitazawa, Taro ; Kawamura, Yumiko ; Heude, Eglantine ; Marshall, Lindsey ; Higashiyama, Hiroki ; Wada, Youichiro ; Kurihara, Yukiko ; Kurihara, Hiroki ; Levi, Giovanni
  Publisher:Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.14975

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Narboux-Nême, Nicolas ; Gitton, Yorick ; de Lombares, Camille ; Fontaine, Anastasia ; Alfama, Gladys ; Kitazawa, Taro ; Kawamura, Yumiko ; Heude, Eglantine ; Marshall, Lindsey ; Higashiyama, Hiroki ; Wada, Youichiro ; Kurihara, Yukiko ; Kurihara, Hiroki ; Levi, Giovanni
  Publisher:Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Miki ; Narboux-Neme, Nicolas ; Gitton, Yorick ; de Lombares, Camille ; Fontaine, Anastasia ; Alfama, Gladys ; Kitazawa, Taro ; Kawamura, Yumiko ; Heude, Eglantine ; Marshall, Lindsey ; Higashiyama, Hiroki ; Wada, Youichiro ; Kurihara, Yukiko ; Kurihara, Hiroki ; Levi, Giovanni
  Publisher:Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Kanichiro ; Mogami, Takuji ; Michimoto, Kenkichi ; Kameoka, Yoshihiko ; Tokashiki, Tadashi ; Kurata, Naoki ; Miki, Jun ; Kishimoto, Koichi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Cardiovascular and interventional radiology, 2016, Vol.39 (1), p.122-126

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Eto, Miki ; Hashimoto, Tadafumi ; Shimizu, Takao ; Iwatsubo, Takeshi
  Publisher:Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2019, Vol.14 (7), p.e0219465

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Taniguchi, Tomohisa ; Miki, Hirofumi ; Tsuchitani, Shigeki ; Shimizu, Ippei ; Kikuchi, Kunitomo
  Publisher:Zurich: Trans Tech Publications Ltd
  Journal title:Advances in Science and Technology, 2016, Vol.97, p.57-60

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakayama, Akiyoshi ; Nakatochi, Masahiro ; Kawamura, Yusuke ; Yamamoto, Ken ; Nakaoka, Hirofumi ; Shimizu, Seiko ; Higashino, Toshihide ; Koyama, Teruhide ; Hishida, Asahi ; Kuriki, Kiyonori ; Watanabe, Miki ; Shimizu, Toru ; Ooyama, Keiko ; Ooyama, Hiroshi ; Nagase, Mitsuo ; Hidaka, Yuji ; Matsui, Daisuke ; Tamura, Takashi ; Nishiyama, Takeshi ; Shimanoe, Chisato ; Katsuura-Kamano, Sakurako ; Takashima, Naoyuki ; Shirai, Yuya ; Kawaguchi, Makoto ; Takao, Mikiya ; Sugiyama, Ryo ; Takada, Yuzo ; Nakamura, Takahiro ; Nakashima, Hiroshi ; Tsunoda, Masashi ; Danjoh, Inaho ; Hozawa, Atsushi ; Hosomichi, Kazuyoshi ; Toyoda, Yu ; Kubota, Yu ; Takada, Tappei ; Suzuki, Hiroshi ; Stiburkova, Blanka ; Major, Tanya J. ; Merriman, Tony R. ; Kuriyama, Nagato ; Mikami, Haruo ; Takezaki, Toshiro ; Matsuo, Keitaro ; Suzuki, Sadao ; Hosoya, Tatsuo ; Kamatani, Yoichiro ; Kubo, Michiaki ; Ichida, Kimiyoshi ; Wakai, Kenji ; Inoue, Ituro ; Okada, Yukinori ; Shinomiya, Nariyoshi ; Matsuo, Hirotaka
  Publisher:England: BMJ Publishing Group LTD
  Journal title:Annals of the rheumatic diseases, 2020, Vol.79 (5), p.657-665

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Uchida, Toyoyoshi ; Nishimoto, Koshiro ; Fukumura, Yuki ; Asahina, Miki ; Goto, Hiromasa ; Kawano, Yui ; Shimizu, Fumitaka ; Tsujimura, Akira ; Seki, Tsugio ; Mukai, Kuniaki ; Kabe, Yasuaki ; Suematsu, Makoto ; Gomez-Sanchez, Celso E. ; Yao, Takashi ; Horie, Shigeo ; Watada, Hirotaka
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Endocrine pathology, 2017, Vol.28 (1), p.27-35

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Noguchi, Chiemi ; Araki, Yoshio ; Miki, Daisuke ; Shimizu, Noriaki
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (12), p.e52990

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakamura, Tomomi ; Shimizu, Yuko ; Toi, Sono ; Suzuki, Miki ; Uchiyama, Shinichiro
  Publisher:Netherlands: Elsevier B.V
  Journal title:Clinical neurology and neurosurgery, 2013, Vol.115 (8), p.1561-1563

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Rui-Bo, Jin ; Tazawa, Kurumi ; Asamura, Naoto ; Yabuno, Masahiro ; Miki, Shigehito ; China, Fumihiro ; Terai, Hirotaka ; Minoshima, Kaoru ; Shimizu, Ryosuke
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2021

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Araki, Yoshio ; Noguchi, Chiemi ; Hamafuji, Tetsuro ; Nose, Hiroshi ; Miki, Daisuke ; Shimizu, Noriaki
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC proceedings, 2011, Vol.5 Suppl 8 (S8), p.P131-P131

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:Washington, D.C: HT Digital Streams Limited
  Journal title:US Fed News Service, Including US State News, 2013
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takeguchi, T ; Miki, H ; Shimizu, T ; Kikuchi, K
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Neuroradiology, 2002, Vol.44 (6), p.536

  Peer Reviewed

  Online