Previous

357 results for

Suzuki, Hiromu

Next
Previous

357 results for

Suzuki, Hiromu

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Hiromu ; Maruyama, Reo ; Yamamoto, Eiichiro ; Kai, Masahiro
  Publisher:United States: Elsevier B.V
  Journal title:Molecular oncology, 2012, Vol.6 (6), p.567-578

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Iwai, Kenta ; Suzuki, Hiromu ; Nishiura, Takanobu
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Applied sciences, 2022, Vol.12 (4), p.1994

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kaunitz, Jonathan D.
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Digestive diseases and sciences, 2021, Vol.66 (2), p.329-330

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yorozu, Akira ; Yamamoto, Eiichiro ; Niinuma, Takeshi ; Tsuyada, Akihiro ; Maruyama, Reo ; Kitajima, Hiroshi ; Numata, Yuto ; Kai, Masahiro ; Sudo, Gota ; Kubo, Toshiyuki ; Nishidate, Toshihiko ; Okita, Kenji ; Takemasa, Ichiro ; Nakase, Hiroshi ; Sugai, Tamotsu ; Takano, Kenichi ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2020, Vol.111 (5), p.1631-1644

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kamioka, Takahiro ; Suzuki, Hiromu C ; Ugajin, Atsushi ; Yamaguchi, Yuta ; Nishimura, Masakazu ; Sasaki, Tetsuhiko ; Ono, Masato ; Kawata, Masakado
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC ecology and evolution, 2022, Vol.22 (1), p.31-31

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Yoshihito ; Eizuka, Makoto ; Uesugi, Noriyuki ; Kawasaki, Keisuke ; Yamano, Hiroo ; Suzuki, Hiromu ; Matsumoto, Takayuki ; Sugai, Tamotsu
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2020, Vol.55 (9), p.846-857

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sudo, Gota ; Aoki, Hironori ; Yamamoto, Eiichiro ; Takasawa, Akira ; Niinuma, Takeshi ; Yoshido, Ayano ; Kitajima, Hiroshi ; Yorozu, Akira ; Kubo, Toshiyuki ; Harada, Taku ; Ishiguro, Kazuya ; Kai, Masahiro ; Katanuma, Akio ; Yamano, Hiro‐o ; Osanai, Makoto ; Nakase, Hiroshi ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2021, Vol.112 (10), p.4151-4165

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takaki, Yoko ; Saito, Yoshimasa ; Takasugi, Azusa ; Toshimitsu, Kohta ; Yamada, Shoji ; Muramatsu, Toshihide ; Kimura, Masaki ; Sugiyama, Kazuo ; Suzuki, Hiromu ; Arai, Eri ; Ojima, Hidenori ; Kanai, Yae ; Saito, Hidetsugu
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2014, Vol.105 (10), p.1254-1260

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugai, Tamotsu ; Eizuka, Makoto ; Arakawa, Noriyuki ; Osakabe, Mitsumasa ; Habano, Wataru ; Fujita, Yasuko ; Yamamoto, Eiichiro ; Yamano, Hiroo ; Endoh, Masaki ; Matsumoto, Takayuki ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 2018, Vol.21 (5), p.765-775

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakanishi, Hiroyoshi ; Sawada, Takeshi ; Kaizaki, Yasuharu ; Ota, Ryosuke ; Suzuki, Hiromu ; Yamamoto, Eiichiro ; Aoki, Hironori ; Eizuka, Makoto ; Hasatani, Kenkei ; Takahashi, Naoki ; Inagaki, Satoko ; Ebi, Masahide ; Kato, Hiroyuki ; Kubota, Eiji ; Kataoka, Hiromi ; Takahashi, Satoru ; Tokino, Takashi ; Minamoto, Toshinari ; Sugai, Tamotsu ; Sasaki, Yasushi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (2), p.e0229262

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Koyama, Ryota ; Tamura, Miyuki ; Nakagaki, Takafumi ; Ohashi, Tomoko ; Idogawa, Masashi ; Suzuki, Hiromu ; Tokino, Takashi ; Sasaki, Yasushi
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (12), p.2413-2421

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ichinohe, Norihisa ; Ishii, Masayuki ; Tanimizu, Naoki ; Mizuguchi, Toru ; Yoshioka, Yusuke ; Ochiya, Takahiro ; Suzuki, Hiromu ; Mitaka, Toshihiro
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Stem cell research & therapy, 2021, Vol.12 (1), p.312-312

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sugai, Tamotsu ; Osakabe, Mitsumasa ; Niinuma, Takeshi ; Sugimoto, Ryo ; Eizuka, Makoto ; Tanaka, Yoshihito ; Yanagawa, Naoki ; Otsuka, Koki ; Sasaki, Akira ; Matsumoto, Takayuki ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in oncology, 2022, Vol.12, p.831100-831100

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Honda, Shohei ; Minato, Masashi ; Suzuki, Hiromu ; Fujiyoshi, Masato ; Miyagi, Hisayuki ; Haruta, Masayuki ; Kaneko, Yasuhiko ; Hatanaka, Kanako C. ; Hiyama, Eiso ; Kamijo, Takehiko ; Okada, Tadao ; Taketomi, Akinobu
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2016, Vol.107 (6), p.812-819

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tsukamoto, Takashi ; Kikuchi, Chihiro ; Suzuki, Hiromu ; Aizawa, Tomoyasu ; Kikukawa, Takashi ; Demura, Makoto
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.13445-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Eizuka, Makoto ; Sugai, Tamotsu ; Habano, Wataru ; Uesugi, Noriyuki ; Takahashi, Yayoi ; Kawasaki, Keisuke ; Yamamoto, Eiichiro ; Suzuki, Hiromu ; Matsumoto, Takayuki
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2017, Vol.52 (11), p.1158-1168

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugai, Tamotsu ; Eizuka, Makoto ; Takahashi, Yayoi ; Fukagawa, Tomoyuki ; Habano, Wataru ; Yamamoto, Eiichiro ; Akasaka, Risaburo ; Otuska, Kouki ; Matsumoto, Takayuki ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (3), p.427-434

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kai, Masahiro ; Niinuma, Takeshi ; Kitajima, Hiroshi ; Yamamoto, Eiichiro ; Harada, Taku ; Aoki, Hironori ; Maruyama, Reo ; Toyota, Mutsumi ; Sasaki, Yasushi ; Sugai, Tamotsu ; Tokino, Takashi ; Nakase, Hiroshi ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (12), p.e0168281-e0168281

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Ryo ; Yamamoto, Eiichiro ; Nojima, Masanori ; Maruyama, Reo ; Yamano, Hiro-o ; Yoshikawa, Kenjiro ; Kimura, Tomoaki ; Harada, Taku ; Ashida, Masami ; Niinuma, Takeshi ; Sato, Akiko ; Nosho, Katsuhiko ; Yamamoto, Hiroyuki ; Kai, Masahiro ; Sugai, Tamotsu ; Imai, Kohzoh ; Suzuki, Hiromu ; Shinomura, Yasuhisa
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2014, Vol.49 (7), p.1135-1144

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Isosaka, Mai ; Niinuma, Takeshi ; Nojima, Masanori ; Kai, Masahiro ; Yamamoto, Eiichiro ; Maruyama, Reo ; Nobuoka, Takayuki ; Nishida, Toshirou ; Kanda, Tatsuo ; Taguchi, Takahiro ; Hasegawa, Tadashi ; Tokino, Takashi ; Hirata, Koichi ; Suzuki, Hiromu ; Shinomura, Yasuhisa
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (7), p.e0133754-e0133754

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next