Previous

357 results for

Suzuki, Hiromu

Next
Previous

357 results for

Suzuki, Hiromu

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Koyama, Ryota ; Tamura, Miyuki ; Nakagaki, Takafumi ; Ohashi, Tomoko ; Idogawa, Masashi ; Suzuki, Hiromu ; Tokino, Takashi ; Sasaki, Yasushi
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (12), p.2413-2421

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ichinohe, Norihisa ; Ishii, Masayuki ; Tanimizu, Naoki ; Mizuguchi, Toru ; Yoshioka, Yusuke ; Ochiya, Takahiro ; Suzuki, Hiromu ; Mitaka, Toshihiro
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Stem cell research & therapy, 2021, Vol.12 (1), p.312-312

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sugai, Tamotsu ; Osakabe, Mitsumasa ; Niinuma, Takeshi ; Sugimoto, Ryo ; Eizuka, Makoto ; Tanaka, Yoshihito ; Yanagawa, Naoki ; Otsuka, Koki ; Sasaki, Akira ; Matsumoto, Takayuki ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in oncology, 2022, Vol.12, p.831100-831100

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Honda, Shohei ; Minato, Masashi ; Suzuki, Hiromu ; Fujiyoshi, Masato ; Miyagi, Hisayuki ; Haruta, Masayuki ; Kaneko, Yasuhiko ; Hatanaka, Kanako C. ; Hiyama, Eiso ; Kamijo, Takehiko ; Okada, Tadao ; Taketomi, Akinobu
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2016, Vol.107 (6), p.812-819

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tsukamoto, Takashi ; Kikuchi, Chihiro ; Suzuki, Hiromu ; Aizawa, Tomoyasu ; Kikukawa, Takashi ; Demura, Makoto
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.13445-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Eizuka, Makoto ; Sugai, Tamotsu ; Habano, Wataru ; Uesugi, Noriyuki ; Takahashi, Yayoi ; Kawasaki, Keisuke ; Yamamoto, Eiichiro ; Suzuki, Hiromu ; Matsumoto, Takayuki
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2017, Vol.52 (11), p.1158-1168

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugai, Tamotsu ; Eizuka, Makoto ; Takahashi, Yayoi ; Fukagawa, Tomoyuki ; Habano, Wataru ; Yamamoto, Eiichiro ; Akasaka, Risaburo ; Otuska, Kouki ; Matsumoto, Takayuki ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (3), p.427-434

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kai, Masahiro ; Niinuma, Takeshi ; Kitajima, Hiroshi ; Yamamoto, Eiichiro ; Harada, Taku ; Aoki, Hironori ; Maruyama, Reo ; Toyota, Mutsumi ; Sasaki, Yasushi ; Sugai, Tamotsu ; Tokino, Takashi ; Nakase, Hiroshi ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (12), p.e0168281-e0168281

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Ryo ; Yamamoto, Eiichiro ; Nojima, Masanori ; Maruyama, Reo ; Yamano, Hiro-o ; Yoshikawa, Kenjiro ; Kimura, Tomoaki ; Harada, Taku ; Ashida, Masami ; Niinuma, Takeshi ; Sato, Akiko ; Nosho, Katsuhiko ; Yamamoto, Hiroyuki ; Kai, Masahiro ; Sugai, Tamotsu ; Imai, Kohzoh ; Suzuki, Hiromu ; Shinomura, Yasuhisa
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2014, Vol.49 (7), p.1135-1144

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Isosaka, Mai ; Niinuma, Takeshi ; Nojima, Masanori ; Kai, Masahiro ; Yamamoto, Eiichiro ; Maruyama, Reo ; Nobuoka, Takayuki ; Nishida, Toshirou ; Kanda, Tatsuo ; Taguchi, Takahiro ; Hasegawa, Tadashi ; Tokino, Takashi ; Hirata, Koichi ; Suzuki, Hiromu ; Shinomura, Yasuhisa
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (7), p.e0133754-e0133754

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugai, Tamotsu ; Uesugi, Noriyuki ; Habano, Wataru ; Sugimoto, Ryo ; Eizuka, Makoto ; Fujita, Yasuko ; Osakabe, Mitsumasa ; Toya, Yosuke ; Suzuki, Hiromu ; Matsumoto, Takayuki
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Virchows Archiv : an international journal of pathology, 2020, Vol.477 (6), p.835-844

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yamada, Shun ; Osakabe, Mitsumasa ; Uesugi, Noriyuki ; Yanagawa, Naoki ; Matsumoto, Takayuki ; Suzuki, Hiromu ; Sugai, Tamotsu
  Publisher:United States: Wiley
  Journal title:Cancer medicine (Malden, MA), 2023, Vol.12 (4), p.4446-4454

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nishiyama, Koyo ; Maruyama, Reo ; Niinuma, Takeshi ; Kai, Masahiro ; Kitajima, Hiroshi ; Toyota, Mutsumi ; Hatanaka, Yui ; Igarashi, Tomohiro ; Kobayashi, Jun-Ichi ; Ogi, Kazuhiro ; Dehari, Hironari ; Miyazaki, Akihiro ; Yorozu, Akira ; Yamamoto, Eiichiro ; Idogawa, Masashi ; Sasaki, Yasushi ; Sugai, Tamotsu ; Tokino, Takashi ; Hiratsuka, Hiroyoshi ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:England: Springer Nature B.V
  Journal title:Cell death & disease, 2018, Vol.9 (8), p.826-12

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ishiguro, Kazuya ; Kitajima, Hiroshi ; Niinuma, Takeshi ; Maruyama, Reo ; Nishiyama, Naotaka ; Ohtani, Hitoshi ; Sudo, Gota ; Toyota, Mutsumi ; Sasaki, Hajime ; Yamamoto, Eiichiro ; Kai, Masahiro ; Nakase, Hiroshi ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:United States: Springer Nature B.V
  Journal title:Cell death discovery, 2021, Vol.7 (1), p.7-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sugai, Tamotsu ; Yoshida, Masakazu ; Eizuka, Makoto ; Uesugii, Noriyuki ; Habano, Wataru ; Otsuka, Kouki ; Sasaki, Akira ; Yamamoto, Eiichiro ; Matsumoto, Takayuki ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:Germany: BioMed Central
  Journal title:Clinical epigenetics, 2017, Vol.9 (1), p.55-55

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugai, Tamotsu ; Eizuka, Makoto ; Fujita, Yasuko ; Kawasaki, Keisuke ; Yamamoto, Eiichiro ; Ishida, Kazuyuki ; Yamano, Hiroo ; Suzuki, Hiromu ; Matsumoto, Takayuki
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Digestive diseases and sciences, 2018, Vol.63 (10), p.2626-2638

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugai, Tamotsu ; Sugimoto, Ryo ; Habano, Wataru ; Endoh, Masaki ; Eizuka, Makoto ; Tsuchida, Koudai ; Yamamoto, Eiichiro ; Kawasaki, Keisuke ; Yanai, Syunichi ; Matsumoto, Takayuki ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 2017, Vol.20 (2), p.286-296

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kumegawa, Kohei ; Maruyama, Reo ; Yamamoto, Eiichiro ; Ashida, Masami ; Kitajima, Hiroshi ; Tsuyada, Akihiro ; Niinuma, Takeshi ; Kai, Masahiro ; Yamano, Hiro-O ; Sugai, Tamotsu ; Tokino, Takashi ; Shinomura, Yasuhisa ; Imai, Kohzoh ; Suzuki, Hiromu
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.26699-26699

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ito, Yuma ; Osakabe, Mitsumasa ; Niinuma, Takeshi ; Uesugi, Noriyuki ; Sugimoto, Ryo ; Yanagawa, Naoki ; Otsuka, Koki ; Sasaki, Akira ; Matsumoto, Takayuki ; Suzuki, Hiromu ; Sugai, Tamotsu
  Publisher:Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:The journal of pathology. Clinical research, 2022, Vol.8 (4), p.313-326

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Toyota, Minoru ; Suzuki, Hiromu ; Yamashita, Toshiharu ; Hirata, Koichi ; Imai, Kohzoh ; Tokino, Takashi ; Shinomura, Yasuhisa
  Publisher:Melbourne, Australia: Blackwell Publishing
  Journal title:Cancer science, 2009, Vol.100 (5), p.787-791

  Peer Reviewed

  Online