Previous

1,316 results for

Takahashi, Satoru

Next
Previous

1,316 results for

Takahashi, Satoru

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  Publisher:Tokyo : Lampoon House Co., c1994.
  Call Numbers:NQ709.52/22

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Oyama, Daisuke ; Takahashi, Satoru
  Journal title:Econometrica, 2020, Vol.88 (2), p.693-726

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kimura, Naoki ; Yamada, Yuta ; Takayama, Ken‐ichi ; Fujimura, Tetsuya ; Takahashi, Satoru ; Kume, Haruki ; Inoue, Satoshi
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2018, Vol.109 (12), p.3840-3852

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kuno, Akihiro ; Nishimura, Ken ; Takahashi, Satoru
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC genomics, 2018, Vol.19 (1), p.9-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyanaga, Naoto ; Akaza, Hideyuki ; Hinotsu, Shiro ; Fujioka, Tomoaki ; Naito, Seiji ; Namiki, Mikio ; Takahashi, Satoru ; Hirao, Yoshihiko ; Horie, Shigeo ; Tsukamoto, Taiji ; Mori, Mitsuru ; Tsuji, Hirokazu
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Cancer science, 2012, Vol.103 (1), p.125-130

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Pitchakarn, Pornsiri ; Ogawa, Kumiko ; Suzuki, Shugo ; Takahashi, Satoru ; Asamoto, Makoto ; Chewonarin, Teera ; Limtrakul, Pornngarm ; Shirai, Tomoyuki
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Cancer science, 2010, Vol.101 (10), p.2234-2240

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Katsushima, Keisuke ; Natsume, Atsushi ; Ohka, Fumiharu ; Shinjo, Keiko ; Hatanaka, Akira ; Ichimura, Norihisa ; Sato, Shinya ; Takahashi, Satoru ; Kimura, Hiroshi ; Totoki, Yasushi ; Shibata, Tatsuhiro ; Naito, Mitsuru ; Kim, Hyun Jin ; Miyata, Kanjiro ; Kataoka, Kazunori ; Kondo, Yutaka
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2016, Vol.7 (1), p.13616-13616

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshimoto, Nobuyasu ; Nishiyama, Takeshi ; Toyama, Tatsuya ; Takahashi, Satoru ; Shiraki, Norio ; Sugiura, Hiroshi ; Endo, Yumi ; Iwasa, Mai ; Fujii, Yoshitaka ; Yamashita, Hiroko
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Cancer science, 2011, Vol.102 (11), p.2065-2072

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takahashi, Satoru ; Saito, Eisuke
  Publisher:Dordrecht: Springer
  Journal title:Higher education, 2013, Vol.66 (6), p.693-706

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nishida-Tamehiro, Kyoko ; Kimura, Akihiro ; Tsubata, Takeshi ; Takahashi, Satoru ; Suzuki, Harumi
  Publisher:San Francisco: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2022, Vol.17 (7), p.e0272090-e0272090

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takayama, Ken-Ichi ; Suzuki, Takashi ; Fujimura, Tetsuya ; Yamada, Yuta ; Takahashi, Satoru ; Homma, Yukio ; Suzuki, Yutaka ; Inoue, Satoshi
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2017, Vol.114 (39), p.10461-10466

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Endo, Yumi ; Dong, Yu ; Kondo, Naoto ; Yoshimoto, Nobuyasu ; Asano, Tomoko ; Hato, Yukari ; Nishimoto, Mayumi ; Kato, Hiroyuki ; Takahashi, Satoru ; Nakanishi, Ryoichi ; Toyama, Tatsuya
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Breast cancer (Tokyo, Japan), 2016, Vol.23 (6), p.902-907

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamashita, Hiroko ; Takahashi, Satoru ; Ito, Yukashi ; Yamashita, Toshinari ; Ando, Yoshiaki ; Toyama, Tatsuya ; Sugiura, Hiroshi ; Yoshimoto, Nobuyasu ; Kobayashi, Shunzo ; Fujii, Yoshitaka ; Iwase, Hirotaka
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Cancer science, 2009, Vol.100 (11), p.2028-2033

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Saito, Jien ; Rimbara, Emiko ; Inaguma, Shingo ; Hasegawa, Chihiro ; Kamiya, Shinji ; Mizuno, Akihiro ; Sone, Yoshiaki ; Ogawa, Tatsuhito ; Numata, Yukihide ; Takahashi, Satoru ; Asano, Miki
  Publisher:Atlanta: U.S. National Center for Infectious Diseases
  Journal title:Emerging infectious diseases, 2022, Vol.28 (7), p.1494-1498

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kawata, Nozomu ; Yamaguchi, Kenya ; Igarashi, Tomohiro ; Takahashi, Satoru
  Publisher:Egypt: Hindawi Limiteds
  Journal title:Journal of oncology, 2016, Vol.2016, p.5035127-5

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Komatsu, Sei ; Takahashi, Satoru ; Toyama, Yasuyuki ; Kodama, Kazuhisa
  Publisher:England: BMJ Publishing Group LTD
  Journal title:BMJ case reports, 2017, Vol.2017, p.bcr-2017-219449

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Maeda, Shintaro ; Yamamoto, Hayashi ; Kinch, Lisa N ; Garza, Christina M ; Takahashi, Satoru ; Otomo, Chinatsu ; Grishin, Nick V ; Forli, Stefano ; Mizushima, Noboru ; Otomo, Takanori
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature structural & molecular biology, 2020, Vol.27 (12), p.1194-1201

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Iida, Keitaro ; Naiki, Taku ; Naiki‐Ito, Aya ; Suzuki, Shugo ; Kato, Hiroyuki ; Nozaki, Satoshi ; Nagai, Takashi ; Etani, Toshiki ; Nagayasu, Yuko ; Ando, Ryosuke ; Kawai, Noriyasu ; Yasui, Takahiro ; Takahashi, Satoru
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2020, Vol.111 (4), p.1165-1179

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hato, Yukari ; Kondo, Naoto ; Yoshimoto, Nobuyasu ; Endo, Yumi ; Asano, Tomoko ; Dong, Yu ; Nishimoto, Mayumi ; Takahashi, Satoru ; Fujii, Yoshitaka ; Nakanishi, Ryoichi ; Toyama, Tatsuya
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2016, Vol.21 (3), p.539-547

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Shinichiro ; Takayama, Ken‐ichi ; Obinata, Daisuke ; Fujiwara, Kyoko ; Ashikari, Daisaku ; Takahashi, Satoru ; Inoue, Satoshi
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (11), p.3476-3485

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next