Previous

14 results for

Togashi, Tomoaki

Next
Previous

14 results for

Togashi, Tomoaki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Noritaka ; Utsuno, Yutaka ; Togashi, Tomoaki
  Publisher:Les Ulis: EDP Sciences
  Journal title:EPJ Web of Conferences, 2022, Vol.260

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Koichi ; Maruyama, Fumito ; Fujisawa, Takatomo ; Togashi, Tomoaki ; Yamamoto, Nozomi ; Seo, Mitsunori ; Sato, Syusei ; Yamada, Takuji ; Mori, Hiroshi ; Tajima, Naoyuki ; Moriyama, Takashi ; Ikeuchi, Masahiko ; Watanabe, Mai ; Wada, Hajime ; Kobayashi, Koichi ; Saito, Masakazu ; Masuda, Tatsuru ; Sasaki-sekimoto, Yuko ; Mashiguchi, Kiyoshi ; Awai, Koichiro ; Shimojima, Mie ; Masuda, Shinji ; Iwai, Masako ; Nobusawa, Takashi ; Narise, Takafumi ; Kondo, Satoshi ; Saito, Hikaru ; Sato, Ryoichi ; Murakawa, Masato ; Ihara, Yuta ; Oshima-yamada, Yui ; Ohtaka, Kinuka ; Satoh, Masanori ; Sonobe, Kohei ; Ishii, Midori ; Ohtani, Ryosuke ; Kanamori-sato, Miyu ; Honoki, Rina ; Miyazaki, Daichi ; Mochizuki, Hitoshi ; Umetsu, Jumpei ; Higashi, Kouichi ; Shibata, Daisuke ; Kamiya, Yuji ; Sato, Naoki ; Nakamura, Yasukazu ; Tabata, Satoshi ; Ida, Shigeru ; Kurokawa, Ken ; Ohta, Hiroyuki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2014, Vol.5, p.3978

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Togashi, Tomoaki ; Tsunoda, Yusuke ; Otsuka, Takaharu ; Shimizu, Noritaka
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2016

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kojima, Hisaya ; Ogura, Yoshitoshi ; Yamamoto, Nozomi ; Togashi, Tomoaki ; Mori, Hiroshi ; Watanabe, Tomohiro ; Nemoto, Fumiko ; Kurokawa, Ken ; Hayashi, Tetsuya ; Fukui, Manabu
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:The ISME Journal, 2015, Vol.9 (5), p.1166

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Togashi, Tomoaki ; Tsunoda, Yusuke ; Otsuka, Takaharu ; Shimizu, Noritaka ; Honma, Michio
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2018

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Noritaka ; Togashi, Tomoaki ; Utsuno, Yutaka
  Publisher:Oxford University Press
  Journal title:Progress of theoretical and experimental physics, 2021, Vol.2021 (3)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Kiyoshi ; Yamamoto, Yuhei ; Togashi, Tomoaki
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:Journal of physics. Conference series, 2011, Vol.321 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Togashi, Tomoaki ; Shimizu, Noritaka ; Utsuno, Yutaka ; Otsuka, Takaharu ; Honma, Michio
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2014
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kinjo, Tomoaki ; Terai, Kenta ; Horita, Shoichiro ; Nomura, Norimichi ; Sumiyama, Kenta ; Togashi, Kaori ; Iwata, So ; Matsuda, Michiyuki
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature methods, 2019, Vol.16 (10), p.1029-1036

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimizu, Noritaka ; Togashi, Tomoaki ; Utsuno, Yutaka
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2021
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Sota ; Shimizu, Noritaka ; Togashi, Tomoaki ; Otsuka, Takaharu
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2018
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Otsuka, Takaharu ; Togashi, Tomoaki ; Shimizu, Noritaka ; Utsuno, Yutaka ; Suzuki, Toshio
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2018
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Utsuno, Yutaka ; Otsuka, Takaharu ; Tsunoda, Yusuke ; Shimizu, Noritaka ; Honma, Michio ; Togashi, Tomoaki ; Mizusaki, Takahiro
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2014
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2015, Vol.106 (12), p.1772-1775

  Peer Reviewed

  Online