Previous

276 results for

Tokunaga, Katsushi

Next
Previous

276 results for

Tokunaga, Katsushi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tokunaga, Katsushi
  Publisher:England: Springer Nature B.V
  Journal title:Human genome variation, 2020, Vol.7 (1), p.6-6

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyagawa, Taku ; Tokunaga, Katsushi
  Publisher:England: Springer Nature B.V
  Journal title:Human genome variation, 2019, Vol.6 (1), p.4-4

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyadera, Hiroko ; Tokunaga, Katsushi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2015, Vol.60 (11), p.697-702

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:HITOMI, Yuki ; TOKUNAGA, Katsushi
  Publisher:Japan: The Japan Academy
  Journal title:Proceedings of the Japan Academy, Series B, 2017/11/10, Vol.93(9), pp.657-676

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tokunaga, Katsushi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Genes, 2014, Vol.5 (1), p.84-96

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kasai, Mariko ; Omae, Yosuke ; Kawai, Yosuke ; Shibata, Akiko ; Hoshino, Ai ; Mizuguchi, Masashi ; Tokunaga, Katsushi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.1332-1332

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanjo, Tomoya ; Kawai, Yosuke ; Tokunaga, Katsushi ; Ogasawara, Osamu ; Nagasaki, Masao
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2021, Vol.66 (1), p.39-52

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyadera, Hiroko ; Ohashi, Jun ; Lernmark, Åke ; Kitamura, Toshio ; Tokunaga, Katsushi
  Publisher:United States: American Society for Clinical Investigation
  Journal title:The Journal of clinical investigation, 2015, Vol.125 (1), p.275-291

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hitomi, Yuki ; Aiba, Yoshihiro ; Kawai, Yosuke ; Kojima, Kaname ; Ueno, Kazuko ; Nishida, Nao ; Kawashima, Minae ; Gervais, Olivier ; Khor, Seik-Soon ; Nagasaki, Masao ; Tokunaga, Katsushi ; Nakamura, Minoru ; Tsuiji, Makoto
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.4557-4557

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tantivitayakul, Pornpen ; Ruangchai, Wuthiwat ; Juthayothin, Tada ; Smittipat, Nat ; Disratthakit, Areeya ; Mahasirimongkol, Surakameth ; Viratyosin, Wasna ; Tokunaga, Katsushi ; Palittapongarnpim, Prasit
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.8024-8024

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gervais, Olivier ; Ueno, Kazuko ; Kawai, Yosuke ; Hitomi, Yuki ; Aiba, Yoshihiro ; Ueta, Mayumi ; Nakamura, Minoru ; Tokunaga, Katsushi ; Nagasaki, Masao
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:European journal of human genetics : EJHG, 2021, Vol.29 (8), p.1282-1291

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tokunaga, Katsushi
  Publisher:London: Springer Nature B.V
  Journal title:Human genome variation, 2014, Vol.1 (1), p.14003

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jinam, Timothy ; Kawai, Yosuke ; Kamatani, Yoichiro ; Sonoda, Shunro ; Makisumi, Kanro ; Sameshima, Hideya ; Tokunaga, Katsushi ; Saitou, Naruya
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2021, Vol.66 (7), p.681-687

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sakamoto, Yoshitaka ; Miyake, Shuhei ; Oka, Miho ; Kanai, Akinori ; Kawai, Yosuke ; Nagasawa, Satoi ; Shiraishi, Yuichi ; Tokunaga, Katsushi ; Kohno, Takashi ; Seki, Masahide ; Suzuki, Yutaka ; Suzuki, Ayako
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2022, Vol.13 (1), p.3464-3464

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tashiro, Ryosuke ; Niizuma, Kuniyasu ; Khor, Seik-Soon ; Tokunaga, Katsushi ; Fujimura, Miki ; Sakata, Hiroyuki ; Endo, Hidenori ; Inoko, Hidetoshi ; Ogasawara, Koetsu ; Tominaga, Teiji
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2019, Vol.14 (8), p.e0220858-e0220858

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mizuguchi, Takeshi ; Suzuki, Takeshi ; Abe, Chihiro ; Umemura, Ayako ; Tokunaga, Katsushi ; Kawai, Yosuke ; Nakamura, Minoru ; Nagasaki, Masao ; Kinoshita, Kengo ; Okamura, Yasunobu ; Miyatake, Satoko ; Miyake, Noriko ; Matsumoto, Naomichi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2019, Vol.64 (5), p.359-368

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Awata, Takuya ; Yamashita, Hisakuni ; Kurihara, Susumu ; Morita-Ohkubo, Tomoko ; Miyashita, Yumi ; Katayama, Shigehiro ; Mori, Keisuke ; Yoneya, Shin ; Kohda, Masakazu ; Okazaki, Yasushi ; Maruyama, Taro ; Shimada, Akira ; Yasuda, Kazuki ; Nishida, Nao ; Tokunaga, Katsushi ; Koike, Asako
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (11), p.e111715-e111715

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ashouri, Saeideh ; Wong, Jing Hao ; Nakagawa, Hidewaki ; Shimada, Mihoko ; Tokunaga, Katsushi ; Fujimoto, Akihiro
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Human genetics, 2021, Vol.140 (8), p.1201-1216

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nishida, Nao ; Sugiyama, Masaya ; Kawai, Yosuke ; Naka, Izumi ; Iwamoto, Noriko ; Suzuki, Tetsuya ; Suzuki, Michiyo ; Miyazato, Yusuke ; Suzuki, Satoshi ; Izumi, Shinyu ; Hojo, Masayuki ; Tsuchiura, Takayo ; Ishikawa, Miyuki ; Ohashi, Jun ; Ohmagari, Norio ; Tokunaga, Katsushi ; Mizokami, Masashi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.3854-3854

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Omae, Yosuke ; Goto, Yu-Ichi ; Tokunaga, Katsushi
  Publisher:England: Springer Nature B.V
  Journal title:Human genome variation, 2022, Vol.9 (1), p.38-38

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next