Previous

38 results for

Tsunedomi, Ryouichi

Next
Previous

38 results for

Tsunedomi, Ryouichi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shindo, Yoshitaro ; Hazama, Shoichi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Suzuki, Nobuaki ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2019, Vol.11 (9), p.1223

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamagata Hirotaka ; Kobayashi Ayumi ; Tsunedomi Ryouichi ; Seki Tomoe ; Kobayashi Masaaki ; Hagiwara Kosuke ; Chen, Chong ; Uchida Shusaku ; Okada Go ; Fuchikami Manabu ; Kamishikiryo Toshiharu ; Iga Jun-ichi ; Numata Shusuke ; Kinoshita Makoto ; Kato, Takahiro A ; Hashimoto Ryota ; Nagano Hiroaki ; Okamoto Yasumasa ; Ueno Shuichi ; Ohmori Tetsuro ; Nakagawa, Shin
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Inoue, Yuka ; Hazama, Shoichi ; Suzuki, Nobuaki ; Tokumitsu, Yukio ; Kanekiyo, Shinsuke ; Tomochika, Shinobu ; Tsunedomi, Ryouichi ; Tokuhisa, Yoshihiro ; Iida, Michihisa ; Sakamoto, Kazuhiko ; Takeda, Shigeru ; Ueno, Tomio ; Yoshino, Shigefumi ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (3), p.455-460

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kuwahara, Taichi ; Hazama, Shoichi ; Suzuki, Nobuaki ; Yoshida, Shin ; Tomochika, Shinobu ; Nakagami, Yuki ; Matsui, Hiroto ; Shindo, Yoshitaro ; Kanekiyo, Shinsuke ; Tokumitsu, Yukio ; Iida, Michihisa ; Tsunedomi, Ryouichi ; Takeda, Shigeru ; Yoshino, Shigefumi ; Okayama, Naoko ; Suehiro, Yutaka ; Yamasaki, Takahiro ; Fujita, Tomonobu ; Kawakami, Yutaka ; Ueno, Tomio ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:British journal of cancer, 2019, Vol.121 (8), p.659-665

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nishiyama, Mitsuo ; Tsunedomi, Ryouichi ; Yoshimura, Kiyoshi ; Hashimoto, Noriaki ; Matsukuma, Satoshi ; Ogihara, Hiroyuki ; Kanekiyo, Shinsuke ; Iida, Michihisa ; Sakamoto, Kazuhiko ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda, Shigeru ; Yamamoto, Shigeru ; Yoshino, Shigefumi ; Ueno, Tomio ; Hamamoto, Yoshihiko ; Hazama, Shoichi ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2018, Vol.109 (4), p.1101-1109

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Okayama, Naoko ; Oka, Masaaki ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (7), p.1504-1509

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nakagami, Yuki ; Hazama, Shoichi ; Suzuki, Nobuaki ; Yoshida, Shin ; Tomochika, Shinobu ; Matsui, Hiroto ; Shindo, Yoshitaro ; Tokumitsu, Yukio ; Matsukuma, Satoshi ; Watanabe, Yusaku ; Iida, Michihisa ; Tsunedomi, Ryouichi ; Takeda, Shigeru ; Fujita, Tomonobu ; Kawakami, Yutaka ; Ogihara, Hiroyuki ; Hamamoto, Yoshihiko ; Ioka, Tatsuya ; Tanabe, Tsuyoshi ; Ueno, Tomio ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2022, Vol.22 (1), p.1-1071

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tsunedomi, Ryouichi ; Yoshimura, Kiyoshi ; Kimura, Yuta ; Nishiyama, Mitsuo ; Fujiwara, Nobuyuki ; Matsukuma, Satoshi ; Kanekiyo, Shinsuke ; Matsui, Hiroto ; Shindo, Yoshitaro ; Watanabe, Yusaku ; Tokumitsu, Yukio ; Yoshida, Shin ; Iida, Michihisa ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda, Shigeru ; Ioka, Tatsuya ; Hazama, Shoichi ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2022, Vol.22 (1), p.260-260

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kitahara, Masahiro ; Hazama, Shoichi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Takenouchi, Hiroko ; Kanekiyo, Shinsuke ; Inoue, Yuka ; Nakajima, Masao ; Tomochika, Shinobu ; Tokuhisa, Yoshihiro ; Iida, Michihisa ; Sakamoto, Kazuhiko ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda, Shigeru ; Ueno, Tomio ; Yamamoto, Shigeru ; Yoshino, Shigefumi ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2016, Vol.107 (12), p.1825-1829

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hashimoto, Noriaki ; Tsunedomi, Ryouichi ; Yoshimura, Kiyoshi ; Watanabe, Yusaku ; Hazama, Shoichi ; Oka, Masaaki
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC cancer, 2014, Vol.14 (1), p.722-722

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Matsukuma, Satoshi ; Yoshimura, Kiyoshi ; Ueno, Tomio ; Oga, Atsunori ; Inoue, Moeko ; Watanabe, Yusaku ; Kuramasu, Atsuo ; Fuse, Masanori ; Tsunedomi, Ryouichi ; Nagaoka, Satoshi ; Eguchi, Hidetoshi ; Matsui, Hiroto ; Shindo, Yoshitaro ; Maeda, Noriko ; Tokuhisa, Yoshihiro ; Kawano, Reo ; Tomoko Furuya‐Kondo ; Itoh, Hiroshi ; Yoshino, Shigefumi ; Hazama, Shoichi ; Oka, Masaaki ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2016, Vol.107 (11), p.1599-1609

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakashima-Nakasuga Chiyo ; Hazama Shoichi ; Suzuki, Nobuaki ; Nakagami Yuki ; Xu, Ming ; Yoshida, Shin ; Tomochika Shinobu ; Fujiwara Nobuyuki ; Matsukuma Satoshi ; Matsui Hiroto ; Tokumitsu Yukio ; Kanekiyo Shinsuke ; Shindo Yoshitaro ; Maeda Noriko ; Tsunedomi Ryouichi ; Iida Michihisa ; Takeda Shigeru ; Yoshino Shigefumi ; Ueno Tomio ; Hamamoto Yoshihiko ; Ogihara Hiroyuki ; Hoshii Yoshinobu ; Nagano Hiroaki
  Publisher:Tokyo: Springer Nature B.V
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2020, Vol.25 (7), p.1308-1317

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hazama, Shoichi ; Nakamura, Yusuke ; Takenouchi, Hiroko ; Suzuki, Nobuaki ; Tsunedomi, Ryouichi ; Inoue, Yuka ; Tokuhisa, Yoshihiro ; Iizuka, Norio ; Yoshino, Shigefumi ; Takeda, Kazuyoshi ; Shinozaki, Hirokazu ; Kamiya, Akira ; Furukawa, Hiroyuki ; Oka, Masaaki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of translational medicine, 2014, Vol.12 (1), p.63-63

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Hironori ; Hazama, Shoichi ; Iida, Michihisa ; Tsunedomi, Ryouichi ; Takenouchi, Hiroko ; Nakajima, Masao ; Tokumitsu, Yukio ; Kanekiyo, Shinsuke ; Shindo, Yoshitaro ; Tomochika, Shinobu ; Tokuhisa, Yoshihiro ; Sakamoto, Kazuhiko ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda, Shigeru ; Yamamoto, Shigeru ; Yoshino, Shigefumi ; Ueno, Tomio ; Hamamoto, Yoshihiko ; Fujita, Yusuke ; Tanaka, Hiroaki ; Tahara, Ko ; Shimizu, Ryoichi ; Okuno, Kiyotaka ; Fujita, Koji ; Kuroda, Masahiko ; Nakamura, Yusuke ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (11), p.2229-2238

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Sakurai, Masashi ; Enjoji, Shuhei ; Kawasaki, Hideyoshi ; Umata, Koji ; Ohama, Takashi ; Fujiwara, Nobuyuki ; Yabe, Ryotaro ; Tsuji, Shunya ; Yamawaki, Hideyuki ; Hazama, Shoichi ; Takenouchi, Hiroko ; Nakajima, Masao ; Tsunedomi, Ryouichi ; Suzuki, Nobuaki ; Nagano, Hiroaki ; Sato, Koichi
  Publisher:United States: Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:Stem cells international, 2016, Vol.2016, p.7053872-10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kuwahara, Taichi ; Hazama, Shoichi ; Suzuki, Nobuaki ; Yoshida, Shin ; Tomochika, Shinobu ; Nakagami, Yuki ; Matsui, Hiroto ; Shindo, Yoshitaro ; Kanekiyo, Shinsuke ; Tokumitsu, Yukio ; Iida, Michihisa ; Tsunedomi, Ryouichi ; Takeda, Shigeru ; Yoshino, Shigefumi ; Okayama, Naoko ; Suehiro, Yutaka ; Yamasaki, Takahiro ; Fujita, Tomonobu ; Kawakami, Yutaka ; Ueno, Tomio ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:British journal of cancer, 2019, Vol.121 (11), p.983-984

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kijima, Taiki ; Hazama, Shoichi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Tanaka, Hironori ; Takenouchi, Hiroko ; Kanekiyo, Shinsuke ; Inoue, Yuka ; Nakashima, Masao ; Iida, Michihisa ; Sakamoto, Kazuhiko ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda, Shigeru ; Ueno, Tomio ; Yamamoto, Shigeru ; Yoshino, Shigefumi ; Okuno, Kiyotaka ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Greece: D.A. Spandidos
  Journal title:Oncology reports, 2017, Vol.37 (1), p.23-30

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:TSUNEDOMI, RYOUICHI ; IIZUKA, NORIO ; HARADA, SAWAKO ; OKA, MASAAKI
  Publisher:Athens: Spandidos Publications UK Ltd
  Journal title:International journal of oncology, 2013, Vol.42 (4), p.1159-1166

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hazama, Shoichi ; Nakamura, Yusuke ; Tanaka, Hiroaki ; Hirakawa, Kosei ; Tahara, Ko ; Shimizu, Ryoichi ; Ozasa, Hiroaki ; Etoh, Ryuichi ; Sugiura, Fumiaki ; Okuno, Kiyotaka ; Furuya, Takumi ; Nishimura, Taku ; Sakata, Koichiro ; Yoshimatsu, Kazuhiko ; Takenouchi, Hiroko ; Tsunedomi, Ryouichi ; Inoue, Yuka ; Kanekiyo, Shinsuke ; Shindo, Yoshitaro ; Suzuki, Nobuaki ; Yoshino, Shigefumi ; Shinozaki, Hirokazu ; Kamiya, Akira ; Furukawa, Hiroyuki ; Yamanaka, Takeharu ; Fujita, Tomonobu ; Kawakami, Yutaka ; Oka, Masaaki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of translational medicine, 2014, Vol.12 (1), p.108-108

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next