Previous

7,526 results for

Uric Acid - metabolism

Next
Previous

7,526 results for

Uric Acid - metabolism

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Nanhai ; Zhou, Jingxuan ; Zhao, Lei ; Wang, Ou ; Zhang, Liebing ; Zhou, Feng
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in nutrition (Lausanne), 2022, Vol.9, p.946556-946556

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chang, Belinda S. W.
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2014, Vol.111 (10), p.3657-3658

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tang, Shanshan ; Zhang, Rong ; Jiang, Feng ; Wang, Jie ; Chen, Miao ; Peng, Danfeng ; Yan, Jing ; Wang, Shiyun ; Bao, Yuqian ; Hu, Cheng ; Jia, Weiping
  Publisher:Australia: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Clinical and experimental pharmacology & physiology, 2015, Vol.42 (9), p.896-901

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Canwang ; Yan, Wanli ; Wang, Huan ; Zhu, Jingkang ; Chen, Hui
  Publisher:England: Future Medicine Ltd
  Journal title:Pharmacogenomics, 2019, Vol.20 (14), p.1021-1031

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Tianyuan ; Gao, Huimin ; Zhang, Yueyi ; Wang, Shan ; Lu, Meixi ; Dai, Xuan ; Liu, Yage ; Shi, Hanfen ; Xu, Tianshu ; Yin, Jiyuan ; Gao, Sihua ; Wang, Lili ; Zhang, Dongwei
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 2022, Vol.15 (11), p.1442

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Desideri, Giovambattista ; Bocale, Raffaella ; D’Amore, Anna Maria ; Carnassale, Giulia ; Necozione, Stefano ; Barini, Angela ; Barini, Antonella ; Lombardi, Celestino Pio
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:Internal and emergency medicine, 2020, Vol.15 (1), p.67-71

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Yansheng ; Wang, Yixing ; Ou, Jiaoying ; Wan, Qiang ; Shi, Liqiang ; Li, Yingqiao ; He, Fei ; Wang, Huiling ; He, Liqun ; Gao, Jiandong
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:Evidence-based complementary and alternative medicine, 2018, Vol.2018, p.6821387-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gul, Ambreen ; Zager, Philip
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Current diabetes reports, 2018, Vol.18 (4), p.18-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:JOHNSON, Richard J ; NAKAGAWA, Takahiko ; SANCHEZ-LOZADA, L. Gabriela ; SHAFIU, Mohamed ; SUNDARAM, Shikha ; MYPHUONG LE ; ISHIMOTO, Takuji ; SAUTIN, Yuri Y ; LANASPA, Miguel A
  Publisher:Alexandria, VA: American Diabetes Association
  Journal title:Diabetes (New York, N.Y.), 2013, Vol.62 (10), p.3307-3315

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wahlqvist, Mark L
  Publisher:Australia: HEC Press
  Journal title:Asia Pacific journal of clinical nutrition, 2013, Vol.22 (2), p.171-176

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ullah, Mohammad Fahad
  Publisher:Al-Ain: United Arab Emirates University
  Journal title:Emirates journal of food and agriculture, 2022, Vol.34 (11), p.915-922

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Vankova, Deyana ; Kiselova-Kaneva, Yoana ; Ivanova, Diana
  Journal title:Folia medica (Plovdiv), 2022, Vol.64 (5), p.762-769

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fathallah-Shaykh, Sahar A. ; Cramer, Monica T.
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pediatric nephrology (Berlin, West), 2014, Vol.29 (6), p.999-1008

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Jian-Liang ; Yu, Hui ; Hou, Ying-Wei ; Wang, Ke ; Bi, Wen-Shan ; Zhang, Liang ; Wang, Qian ; Li, Pan ; Yu, Man-Li ; Zhao, Xian-Xian
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human hypertension, 2018, Vol.32 (4), p.301-310

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Choi, Yea-Jin ; Shin, Hyun-Soo ; Choi, Hack Sun ; Park, Joo-Won ; Jo, Inho ; Oh, Eok-Soo ; Lee, Kang-Yo ; Lee, Byung-Hoon ; Johnson, Richard J ; Kang, Duk-Hee
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Laboratory investigation, 2014, Vol.94 (10), p.1114-1125

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:New Delhi: Pedia Content Solutions Pvt. Ltd
  Journal title:Global IP News. Pharmaceutical Patent News, 2022
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Stiburkova, Blanka ; Sebesta, Ivan
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pediatric nephrology (Berlin, West), 2018, Vol.33 (12), p.2277-2279

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Braga, Tarcio Teodoro ; Forni, Maria Fernanda ; Correa-Costa, Matheus ; Ramos, Rodrigo Nalio ; Barbuto, Jose Alexandre ; Branco, Paola ; Castoldi, Angela ; Hiyane, Meire Ioshie ; Davanso, Mariana Rodrigues ; Latz, Eicke ; Franklin, Bernardo S ; Kowaltowski, Alicia J ; Camara, Niels Olsen Saraiva
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.39884-39884

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Rock, Kenneth L ; Kataoka, Hiroshi ; Lai, Jiann-Jyh
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature reviews. Rheumatology, 2013, Vol.9 (1), p.13-23

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mayor, Annick ; Martinon, Fabio ; Tschopp, Jürg ; Tardivel, Aubry ; Pétrilli, Virginie
  Publisher:London: Nature Publishing
  Journal title:Nature, 2006, Vol.440 (7081), p.237-241

  Peer Reviewed

  Online