Previous

75 results for

Usui, Tatsuya

Next
Previous

75 results for

Usui, Tatsuya

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2019, Vol.20 (9)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2020, Vol.21 (12), p.4560

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Ryo ; Kiyoyasu Kazumori ; Usui, Tatsuya ; Shinohara, Masahiko
  Publisher:Richmond: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Journal of diabetes investigation, 2023, Vol.14 (1), p.81-91

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Abugomaa, Amira ; Yamawaki, Hideyuki ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2020, Vol.12 (4), p.777

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2018, Vol.10 (6), p.164

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa Amira ; Elbadawy Mohamed ; Yamanaka Megumi ; Goto Yuta ; Hayashi Kimika ; Mori, Takashi ; Uchide Tsuyoshi ; Azakami Daigo ; Fukushima Ryuji ; Yoshida Toshinori ; Shibutani Makoto ; Yamashita Risako ; Kobayashi Mio ; Yamawaki Hideyuki ; Shinohara Yuta ; Kaneda Masahiro ; Usui Tatsuya ; Sasaki Kazuaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa, Amira ; Elbadawy, Mohamed ; Yamawaki, Hideyuki ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Cells (Basel, Switzerland), 2020, Vol.9 (1), p.235

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yabe, Ryotaro ; Miura, Akane ; Usui, Tatsuya ; Mudrak, Ingrid ; Ogris, Egon ; Ohama, Takashi ; Sato, Koichi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (12), p.e0145226-e0145226

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujiwara, Nobuyuki ; Shibutani, Shusaku ; Sakai, Yusuke ; Watanabe, Toshio ; Kitabayashi, Issay ; Oshima, Hiroko ; Oshima, Masanobu ; Hoshida, Hisashi ; Akada, Rinji ; Usui, Tatsuya ; Ohama, Takashi ; Sato, Koichi
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2020, Vol.111 (12), p.4371-4380

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Sakurai, Masashi ; Nishikawa, Shimpei ; Umata, Koji ; Nemoto, Yuki ; Haraguchi, Tomoya ; Itamoto, Kazuhito ; Mizuno, Takuya ; Noguchi, Shunsuke ; Mori, Takashi ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Yamawaki, Hideyuki ; Ohama, Takashi ; Sato, Koichi
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (12), p.2383-2392

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Kato, Yuki ; Saito, Nagisa ; Hayashi, Kimika ; Abugomaa, Amira ; Kobayashi, Mio ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Mizutani, Tetsuya ; Chang-Kweng Lim ; Saijo, Masayuki ; Sasaki, Kazuaki ; Usui, Tatsuya ; Omatsu, Tsutomu
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (19), p.10763

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kake, Satoru ; Tsuji, Shunya ; Enjoji, Shuhei ; Hanasaki, Sayaka ; Hayase, Hiroshi ; Yabe, Ryotaro ; Tanaka, Yuiko ; Nakagawa, Takayuki ; Hao-Ping, Liu ; Chang, Shih-Chieh ; Usui, Tatsuya ; Ohama, Takashi ; Sato, Koichi
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7, p.1-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Sakurai, Masashi ; Enjoji, Shuhei ; Kawasaki, Hideyoshi ; Umata, Koji ; Ohama, Takashi ; Fujiwara, Nobuyuki ; Yabe, Ryotaro ; Tsuji, Shunya ; Yamawaki, Hideyuki ; Hazama, Shoichi ; Takenouchi, Hiroko ; Nakajima, Masao ; Tsunedomi, Ryouichi ; Suzuki, Nobuaki ; Nagano, Hiroaki ; Sato, Koichi
  Publisher:United States: Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:Stem cells international, 2016, Vol.2016, p.7053872-10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Haru ; Elbadawy, Mohamed ; Fujisaka, Koudai ; Sato, Yomogi ; Ohmori, Takahiro ; Shinohara, Yuta ; Hatano, Yui ; Kobayashi, Daichi ; Gomyo, Ayana ; Sudo, Yuji ; Azakami, Daigo ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Morita, Shohei ; Abugomaa, Amira ; Yamawaki, Hideyuki ; Kaneda, Masahiro ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Animals (Basel), 2021, Vol.11 (10), p.2770

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yabe, Ryotaro ; Tsuji, Shunya ; Mochida, Satoru ; Ikehara, Tsuyoshi ; Usui, Tatsuya ; Ohama, Takashi ; Sato, Koichi
  Publisher:England: John Wiley and Sons Inc
  Journal title:FEBS open bio, 2018, Vol.8 (9), p.1486-1496

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nakajima, Hiroyuki ; Yoshioka, Jiro ; Totsuka, Nobuyuki ; Miyazawa, Izumi ; Usui, Tatsuya ; Urasawa, Nobuyuki ; Kobayashi, Takahiro ; Mochidome, Tomoaki
  Publisher:New Zealand: Dove Medical Press Limited
  Journal title:Clinical interventions in aging, 2016, Vol.11, p.1141-1147

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Sakurai, Masashi ; Kawasaki, Hideyoshi ; Ohama, Takashi ; Yamawaki, Hideyuki ; Sato, Koichi
  Publisher:Oxford: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Physiological reports, 2017, Vol.5 (12)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Okada, Muneyoshi ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:London: Springer Nature B.V
  Journal title:Apoptosis (London), 2014, Vol.19 (2), p.387

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kake, Satoru ; Usui, Tatsuya ; Ohama, Takashi ; Yamawaki, Hideyuki ; Sato, Koichi
  Publisher:Greece: D.A. Spandidos
  Journal title:Oncology reports, 2017, Vol.37 (2), p.1100-1106

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next