Previous

573 results for

Vibrio vulnificus - genetics

Next
Previous

573 results for

Vibrio vulnificus - genetics

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yi, Kyu Yang ; Rhee, Joon Haeng ; Kim, Soo Young ; Kim, Jae Jong ; Lee, Sang Yup ; Kim, Hyun Uk ; Kim, Tae Yong ; Jeong, Haeyoung ; Choy, Hyon E
  Publisher:Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd
  Journal title:Molecular systems biology, 2011, Vol.7 (1), p.460-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lee, Keun-Woo ; Jie, Haneul ; Kim, Soyee ; Baek, Min-Gyung ; Yi, Hana ; Kim, Kun-Soo
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2022, Vol.106 (9-10), p.3721-3734

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kwak, Jayme S ; Jeong, Hee-Gon ; Satchell, Karla J.F
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2011, Vol.108 (4), p.1645-1650

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Park, Yong-Soon ; Kim, Seon-Kyu ; Kim, Seon-Young ; Kim, Kyung Mo ; Ryu, Choong-Min
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2019, Vol.14 (12), p.e0225976-e0225976

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Morrison, Shatavia S ; Williams, Tiffany ; Cain, Aurora ; Froelich, Brett ; Taylor, Casey ; Baker-Austin, Craig ; Verner-Jeffreys, David ; Hartnell, Rachel ; Oliver, James D ; Gibas, Cynthia J
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (5), p.e37553-e37553

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Williams, Tiffany C ; Blackman, Elliot R ; Morrison, Shatavia S ; Gibas, Cynthia J ; Oliver, James D
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (12), p.e114376-e114376

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shaw, Kristi S ; Rosenberg Goldstein, Rachel E ; He, Xin ; Jacobs, John M ; Crump, Byron C ; Sapkota, Amy R
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (2), p.e89616

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Phillips, Kelsey E ; Satchell, Karla J F
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS pathogens, 2017, Vol.13 (1), p.e1006053-e1006053

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lee, Keun-Woo ; Wen, Yancheng ; Park, Na-Young ; Kim, Kun-Soo
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.831-831

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tu, Pin-Yang ; Huang, Shin-Jie ; Rajanbabu, Venugopal ; Wu, Jen-Leih ; Chen, Jyh-Yih
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC genomics, 2021, Vol.22 (1), p.200-200

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Miyamoto, Katsushiro ; Kawano, Hiroaki ; Okai, Naoko ; Hiromoto, Takeshi ; Miyano, Nao ; Tomoo, Koji ; Tsuchiya, Takahiro ; Komano, Jun ; Tanabe, Tomotaka ; Funahashi, Tatsuya ; Tsujibo, Hiroshi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Marine drugs, 2021, Vol.19 (12), p.710

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nicosia, Aldo ; Salamone, Monica ; Tagliavia, Marcello
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2022, Vol.23 (23), p.15278

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guerrero, Abraham ; Licea-Navarro, Alexei Fedorovish ; González-Sánchez, Ricardo ; Lizárraga-Partida, Marcial Leonardo
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2019, Vol.14 (7), p.e0220385

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sun, Ke-Na ; Huang, Fei ; Wang, Ming-Yi ; Wu, Jing ; Hu, Cheng-Jin ; Liu, Xiao-Fei
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Inflammation, 2022, Vol.45 (4), p.1496-1506

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kumagai, Yuya ; Kishimura, Hideki ; Lang, Weeranuch ; Tagami, Takayoshi ; Okuyama, Masayuki ; Kimura, Atsuo
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Marine drugs, 2022, Vol.20 (4), p.250

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Williams, Tiffany C ; Froelich, Brett A ; Phippen, Britney ; Fowler, Patricia ; Noble, Rachel T ; Oliver, James D
  Publisher:England: Oxford University Press
  Journal title:FEMS microbiology ecology, 2017, Vol.93 (6), p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Stagno, J R ; Liu, Y ; Bhandari, Y R ; Conrad, C E ; Panja, S ; Swain, M ; Fan, L ; Nelson, G ; Li, C ; Wendel, D R ; White, T A ; Coe, J D ; Wiedorn, M O ; Knoska, J ; Oberthuer, D ; Tuckey, R A ; Yu, P ; Dyba, M ; Tarasov, S G ; Weierstall, U ; Grant, T D ; Schwieters, C D ; Zhang, J ; Ferré-D'Amaré, A R ; Fromme, P ; Draper, D E ; Liang, M ; Hunter, M S ; Boutet, S ; Tan, K ; Zuo, X ; Ji, X ; Barty, A ; Zatsepin, N A ; Chapman, H N ; Spence, J C H ; Woodson, S A ; Wang, Y-X
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature (London), 2017, Vol.541 (7636), p.242-246

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Duong-Nu, Tra-My ; Jeong, Kwangjoon ; Hong, Seol Hee ; Puth, Sao ; Kim, Soo Young ; Tan, Wenzhi ; Lee, Kwang Ho ; Lee, Shee Eun ; Rhee, Joon Haeng
  Publisher:United States
  Journal title:PLoS pathogens, 2019, Vol.15 (8), p.e1007767

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Pettis, Gregg S ; Mukerji, Aheli S
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2020, Vol.21 (9), p.3259

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lo, Horng-Ren ; Lin, Jen-Hsing ; Chen, Yi-Hsuan ; Chen, Chun-Liang ; Shao, Chung-Ping ; Lai, Yi-Chi ; Hor, Lien-I
  Publisher:Oxford: Oxford University Press
  Journal title:The Journal of infectious diseases, 2011, Vol.203 (12), p.1866-1874

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next