Previous

226 results for

Vitreoscilla

Next
Previous

226 results for

Vitreoscilla

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Graf, Simone ; Brzezinski, Peter ; Christoph, von Ballmoos
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2019, Vol.9 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Miao ; Li, Siqi ; Xie, Yongzhen ; Jia, Shiru ; Hou, Ying ; Zou, Yang ; Zhong, Cheng
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2018, Vol.102 (3), p.1155-1165

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Stark, Benjamin C ; Pagilla, Krishna R ; Dikshit, Kanak L
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2015, Vol.99 (4), p.1627-1636

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Gueniche, Audrey ; Liboutet, Muriel ; Cheilian, Stephanie ; Fagot, Dominique ; Juchaux, Franck ; Breton, Lionel
  Publisher:Switzerland: Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in cellular and infection microbiology, 2021, Vol.11, p.747663-747663

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Yiliang ; Zhang, Weixi ; Zhu, Wenxu ; Zhang, Bingyu ; Huang, Qinjun ; Su, Xiaohua
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Journal of forestry research, 2021, Vol.32 (2), p.831-839

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hilal Taymaz-Nikerel ; Lara, Alvaro R
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Microorganisms (Basel), 2022, Vol.10 (1), p.43

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ndongo Sokhna ; Maaloum Mossaab ; Richez Magali ; Saile Rachid ; Fournier Pierre-Edouard ; Lagier, Jean Christophe ; Raoult Didier ; Saber, Khelaifia
  Publisher:New York: Springer Nature B.V
  Journal title:Current microbiology, 2021, Vol.78 (8), p.3313-3320

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Zhiying ; Tan, Hexin ; Lv, Zongyou ; Ji, Qian ; Huang, Yuxiang ; Liu, Jingjing ; Chen, Donghong ; Diao, Yong ; Si, Jinping ; Zhang, Lei
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8, p.1-12

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Huidan ; Feng, Yingang ; Cui, Qiu ; Song, Xiaojin
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC biotechnology, 2017, Vol.17 (1), p.68-68

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Du, Hewei ; Shen, Xiaomeng ; Huang, Yiqin ; Huang, Min ; Zhang, Zuxin
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC plant biology, 2016, Vol.16 (30), p.35-35

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Shaohua ; Liu, Fei ; Hou, Zhongwen ; Zong, Gongli ; Zhu, Xiqiang ; Ling, Peixue
  Publisher:Oxford: Springer Nature B.V
  Journal title:World journal of microbiology & biotechnology, 2014, Vol.30 (4), p.1369

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mora-Lugo, Rodrigo ; Madrigal, Marvin ; Yelemane, Vikas ; Fernandez-Lahore, Marcelo
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2015, Vol.99 (22), p.9699-9708

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mu, Tingzhen ; Yang, Maohua ; Zhao, Jixiang ; Sharshar, Moustafa Mohammed ; Tian, Jiangnan ; Xing, Jianmin
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Biotechnology letters, 2017, Vol.39 (3), p.447

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yadav, Kavita ; Kumar, Chanchal ; Archana, G ; Kumar, G. Naresh
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2014, Vol.98 (19), p.8327-8336

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yu, Fei ; Zhao, Xinrui ; Wang, Ziwei ; Liu, Luyao ; Yi, Lingfeng ; Zhou, Jingwen ; Li, Jianghua ; Chen, Jian ; Du, Guocheng
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Microorganisms (Basel), 2021, Vol.9 (7), p.1455

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Luyao ; Tan, Yuzhi ; Sun, Shengwei ; Zhou, Liangjie ; Wu, Guojun ; Shao, Yuting ; Wang, Mengxi ; Xin, Zhihong
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Biology (Basel, Switzerland), 2022, Vol.11 (8), p.1129

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kei-Anne Baritugo ; Hee Taek Kim ; Mi Na Rhie ; Seo, Young Jo ; Khang, Tae Uk ; Kang, Kyoung Hee ; Song, Bong Keun ; Lee, Binna ; Song, Jae Jun ; Choi, Jong Hyun ; Dae-Hee, Lee ; Jeong Chan Joo ; Park, Si Jae
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Catalysts, 2018, Vol.8 (11), p.561

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:KAHRAMAN, Hüseyin
  Journal title:Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2022
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Yiliang ; Zhang, Weixi ; Zhu, Wenxu ; Zhang, Bingyu ; Huang, Qinjun ; Su, Xiaohua
  Publisher:Springer
  Journal title:Journal of forestry research, 2021, Vol.32 (2), p.831

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Yiliang ; Zhang, Weixi ; Zhu, Wenxu ; Zhang, Bingyu ; Huang, Qinjun ; Su, Xiaohua
  Publisher:Springer
  Journal title:Journal of forestry research, 2021, Vol.32 (2), p.831

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next