Previous

401 results for

Wang, Kaixuan

Next
Previous

401 results for

Wang, Kaixuan

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Kaixuan ; Yang, Jian
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:Mathematical problems in engineering, 2022, Vol.2022, p.1-13

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Kaixuan ; Liu, Pengcheng ; Wang, Bojun ; Wang, Chao ; Liu, Peng ; Zhao, Jiu ; Chen, Junwei ; Zhang, Jipeng
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Applied sciences, 2022, Vol.12 (22), p.11867

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ma, Bin ; Wang, Kaixuan ; Hu, Yueli
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2023, Vol.13 (1), p.249-249

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gao, Tiejun ; Zhang, Jiabin ; Wang, Kaixuan
  Publisher:London: Springer London
  Journal title:International journal of advanced manufacturing technology, 2022, Vol.119 (7-8), p.5069-5078

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Kaixuan ; Ji, Wenxiang ; Yu, Yongfeng ; Li, Ziming ; Niu, Xiaomin ; Xia, Weiliang ; Lu, Shun
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Oncogene, 2018, Vol.37 (39), p.5340-5354

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Feifei ; Zhan, Hongming ; Ji, Lintao ; Yang, Tao ; Meng, Qingyong ; Li, Yajun ; Li, Bowen ; Zang, Yuansheng ; Chen, Junsheng ; Huang, Yinhu ; Wang, Kaixuan ; Lin, Lifeng ; Shao, Xibin
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.3340-3340

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hong, Youjuan ; Cai, Jingxue ; Lan, Ruiming ; Wang, Kaixuan ; Lian, Rong ; Chen, Lijun
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2022, Vol.17 (6), p.e0268681-e0268681

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Kaixuan ; Wang, Lingfeng ; Chen, Ling ; Peng, Chiwei ; Luo, Beijiao ; Mo, Jingxin ; Chen, Wei
  Publisher:England: Taylor & Francis
  Journal title:Drug delivery, 2021, Vol.28 (1), p.580-593

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Mengdi ; Tan, Kaixuan ; Li, Yongmei ; Xie, Yanshi ; Xiao, Wenzhou ; Xu, Yang ; Tian, Yunting
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2022, Vol.15 (1), p.122

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Tao ; Feng, Yong ; Liu, Xianghong ; Wang, Kaixuan ; Li, Shaoqiang ; Zhao, Feng
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Materials, 2022, Vol.15 (12), p.4068

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Kaixuan ; Wu, Jing ; Wang, Jiangping ; Jiang, Kewen
  Publisher:United States: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Brain and behavior, 2021, Vol.11 (8), p.e2247-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lv, Shuaishuai ; Zhu, Yangyang ; Wang, Xingxing ; Zhu, Yu ; Wang, Kaixuan ; Ni, Hongjun ; Gu, Ruobo
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Materials, 2022, Vol.15 (3), p.908

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Shixian ; Dou, Lei ; Wang, Kaixuan ; Shi, Zhao ; Wang, Ruixue ; Zhu, Xiaohong ; Song, Zehua ; Li, Shunping
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in oncology, 2022, Vol.12, p.899966-899966

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ni, Hongjun ; Wang, Kaixuan ; Lv, Shuaishuai ; Wang, Xingxing ; Zhuo, Lu ; Zhang, Jiaqiao
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Energies (Basel), 2020, Vol.13 (9), p.2231

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Kaixuan ; Zhao, Yue ; Cui, Luqing ; Cao, Zhengzheng ; Zhang, Fan ; Wang, Xiangru ; Peng, Zhong ; Feng, Jiawei ; Hu, Tianyu ; Dai, Menghong
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Antibiotics (Basel), 2021, Vol.10 (10), p.1222

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shao, Sujie ; Wu, Lei ; Zhang, Qinghang ; Zhang, Neng ; Wang, Kaixuan
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:EURASIP journal on wireless communications and networking, 2020, Vol.2020 (1), p.1-23

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Jiangping ; Liu, Jinling ; Gao, Yi ; Wang, Kaixuan ; Jiang, Kewen
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC pediatrics, 2018, Vol.18 (1), p.338-338

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Cui, Luqing ; Wang, Xiangru ; Zhao, Yue ; Peng, Zhong ; Gao, Pan ; Cao, Zhengzheng ; Feng, Jiawei ; Zhang, Fan ; Guo, Kaixuan ; Wu, Min ; Chen, Huanchun ; Dai, Menghong
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Microorganisms (Basel), 2021, Vol.9 (11), p.2239

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Mingxin ; Liu, Guohao ; Wang, Kaixuan ; Wang, Lingfeng ; Fu, Xiang ; Lim, Lee Yong ; Chen, Wei ; Mo, Jingxin
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:Journal of nanobiotechnology, 2020, Vol.18 (1), p.61-61

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zheng, Chuanzhen ; Wang, Kaixuan ; Zhang, Mi ; Tao, Qingqin ; Li, Xiaorong ; Zhang, Xiaomin
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC ophthalmology, 2022, Vol.22 (1), p.1-446

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next