Previous

796 results for

Wang, Yinan

Next
Previous

796 results for

Wang, Yinan

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Heads, Sam W ; Miller, Andrew N ; Crane, J Leland ; Thomas, M Jared ; Ruffatto, Danielle M ; Methven, Andrew S ; Raudabaugh, Daniel B ; Wang, Yinan
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2017, Vol.12 (6), p.e0178327-e0178327

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sun, Xiaoguang ; Fan, Xuehua ; Zhang, Tianle ; Wang, Yinan ; Wang, Yuntao ; Lyu, Daren ; Zheng, Mei
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Remote sensing (Basel, Switzerland), 2022, Vol.14 (23), p.5967

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Xinyi ; Yue, Di ; Wang, Yinan ; Zhou, Yuexin ; Liu, Ying ; Qiu, Yeting ; Tian, Feng ; Yu, Ying ; Zhou, Zhuo ; Wei, Wensheng
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:Genome Biology, 2019, Vol.20 (1), p.279-279

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Yinan ; Su, Yanan ; Yang, Yunqiao ; Jin, Huan ; Wu, Moli ; Wang, Qian ; Sun, Pengyuan ; Zhang, Jianbin ; Yang, Xiaobo ; Shu, Xiaohong
  Publisher:England: Taylor & Francis
  Journal title:Drug delivery, 2022, Vol.29 (1), p.3071-3086

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lu, Qianbo ; Wang, Yinan ; Wang, Xiaoxu ; Yao, Yuan ; Wang, Xuewen ; Huang, Wei
  Publisher:Chengdu: Editorial Office of Opto-Electronic Advances
  Journal title:Opto-Electronic Advances, 2021, Vol.4 (3), p.200045-200045

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Yinan ; Yang, Chuan He ; Schultz, Andrew P. ; Sims, Michelle M. ; Miller, Duane D. ; Pfeffer, Lawrence M.
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Journal of cellular and molecular medicine, 2021, Vol.25 (6), p.2956-2966

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, Wenhao ; Nan, Yinan ; Wang, Shaoqing ; Liu, Wei
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:BioMed research international, 2019, Vol.2019, p.2478453-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Yinan ; Wang, Xiaoyang ; Li, Qiulin ; Xu, Ben ; Liu, Wei
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of materials science, 2019, Vol.54 (15), p.10728-10736

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Yinan ; Yu, Qingrong ; Xue, Lijun ; Yu, Qingyue ; Zhu, Xinbao
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Catalysts, 2022, Vol.12 (8), p.832

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Chuanhe ; Wang, Yinan ; Sims, Michelle M. ; He, Yali ; Miller, Duane D. ; Pfeffer, Lawrence M.
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 2021, Vol.14 (9), p.904

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lu, Daren ; Pan, Weilin ; Wang, Yinan
  Publisher:Heidelberg: Science Press
  Journal title:Advances in atmospheric sciences, 2018, Vol.35 (3), p.264-267

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Yitong ; Wang, Yinan
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Fishes, 2022, Vol.7 (6), p.351

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Han, Pengfei ; Lin, Xiaohui ; Zhang, Wen ; Wang, Guocheng ; Wang, Yinan
  Publisher:Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2019, Vol.14 (7), p.e0215261

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Xikui ; Wang, Yinan ; Li, Dongliang
  Publisher:London: International Water Association
  Journal title:Water science and technology, 2013, Vol.67 (4), p.715-721

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Xie, Xiaopeng ; Wang, Yinan
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Coatings (Basel), 2019, Vol.9 (11), p.721

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shang, Qi ; Yu, Xi ; Ouyang, Na ; Xu, Pan ; Chen, Xiaojie ; Wang, Yinan ; Li, Chenyang ; Wang, Xiaojuan ; Lu, Xifeng ; Xu, Chenshu ; Wu, Haiqiang
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:BioMed research international, 2022, Vol.2022, p.4154697-15

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Feng, Yinan ; Wang, Jieyong
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in environmental science, 2022, Vol.10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Xiaobo ; Wang, Yinan ; Xi, Ronggang ; Wang, Yuanyuan ; Yang, Xiaobo
  Publisher:England
  Journal title:Drug development and industrial pharmacy, 2018, Vol.44 (8), p.1357-1370

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Hongbai ; Zhang, Chaobin ; Li, Yinan ; Jia, Yuan ; Yuan, Su ; Wang, Jianhui ; Yan, Fuxia
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in cardiovascular medicine, 2022, Vol.9, p.938790-938790

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zuo, P ; Wang, Y ; Liu, J ; Hu, S ; Zhao, G ; Huang, L ; Lin, D
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2019, Vol.14 (1), p.e0210489-e0210489

  Peer Reviewed

  Online