Previous

106 results for

Yamasaki, Tatsuya

Next
Previous

106 results for

Yamasaki, Tatsuya

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamasaki, Tatsuya ; Yamada, Shoichi
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2007

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Endo, Chihiro ; Johnson, Todd A ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Tsunemi, Yuichiro ; Kamatani, Naoyuki ; Kawashima, Makoto
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8974-22

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Iguchi, Taro ; Tamada, Satoshi ; Kato, Minoru ; Yasuda, Sayaka ; Yamasaki, Takeshi ; Nakatani, Tatsuya
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2019, Vol.19 (1), p.339-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Khor, Seik-Soon ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Kamatani, Naoyuki ; Tokunaga, Katsushi ; Johnson, Todd A
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.1069-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamasaki, Tatsuya ; Foglizzo, Thierry
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2008

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Taguchi-Shiobara, Fumio ; Ota, Tatsuya ; Ebana, Kaworu ; Ookawa, Taiichiro ; Yamasaki, Masanori ; Tanabata, Takanari ; Yamanouchi, Utako ; Wu, Jianzhong ; Ono, Nozomi ; Nonoue, Yasunori ; Nagata, Kazufumi ; Fukuoka, Shuichi ; Hirabayashi, Hideyuki ; Yamamoto, Toshio ; Yano, Masahiro
  Publisher:United States: Genetics Society of America
  Journal title:Genetics (Austin), 2015, Vol.201 (2), p.795-808

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Tatsuya ; Izumi, Ryo ; Miki, Kazushi ; Yamasaki, Takahiro ; Sugawara, Yasuhiro ; Li, Yan Jun
  Publisher:Trakehner Str. 7-9, 60487 Frankfurt am Main, Germany: Beilstein-Institut
  Journal title:Beilstein journal of nanotechnology, 2020, Vol.11 (1), p.1750-1756

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kurata, Atsushi ; Kiyohara, Shogo ; Imai, Tomoya ; Yamasaki-Yashiki, Shino ; Zaima, Nobuhiro ; Moriyama, Tatsuya ; Kishimoto, Noriaki ; Uegaki, Koichi
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.13330-13330

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Katsumata, Kenji ; Tomioka, Hidenori ; Sumi, Tetsuo ; Yamasaki, Tatsuyuki ; Takagi, Makoto ; Kato, Fumiharu ; Suzuki, Yoshiaki ; Aoki, Tatsuya ; Koyanagi, Yasuhisa
  Publisher:Japan: Springer
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2003, Vol.8 (2), p.110-112

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okubo, Susumu ; Ohta, Hitoshi ; Ijima, Tatsuya ; Yamasaki, Tatsuya ; Zhang, Weimin ; Hara, Shigeo ; Ikeda, Shinichi ; Oshima, Hiroyuki ; Takahashi, Miwako ; Tomiyasu, Keisuke ; Watanabe, Tadataka
  Publisher:Munich: De Gruyter
  Journal title:Zeitschrift für physikalische Chemie (Neue Folge), 2017, Vol.231 (4), p.827-837

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Jumpei Asakawa ; Taro Iguchi ; Satoshi Tamada ; Sayaka Yasuda ; Noriko Ninomiya ; Minoru Kato ; Takeshi Yamasaki ; Tetusji Ohmachi ; Tatsuya Nakatani
  Publisher:BMC
  Journal title:Basic and clinical andrology, 2018, Vol.28 (1), p.1-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Umemura, Hiroshi ; Kaji, Tatsuya ; Tachibana, Kota ; Morizane, Shin ; Yamasaki, Osamu
  Publisher:London, England: SAGE Publications
  Journal title:The International journal of biological markers, 2019, Vol.34 (4), p.414-420

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okubo, Susumu ; Ohta, Hitoshi ; Ijima, Tatsuya ; Yamasaki, Tatsuya ; Zhang, Weimin ; Hara, Shigeo ; Ikeda, Shinichi ; Oshima, Hiroyuki ; Takahashi, Miwako ; Tomiyasu, Keisuke ; Watanabe, Tadataka
  Journal title:Zeitschrift für physikalische Chemie (Neue Folge), 2017, Vol.231 (4), p.827-837

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamasaki, Tatsuya ; Yamada, Shoichi
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:Journal of physics. Conference series, 2006, Vol.31 (1), p.149-150

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Katayama, Takahiro ; Kobayashi, Hayato ; Okamura, Toshiyuki ; Yamasaki-Katayama, Yuko ; Kibayashi, Tatsuya ; Kimura, Hiroshi ; Ohsawa, Keiko ; Kohsaka, Shinichi ; Minami, Masabumi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (7), p.e40813-e40813

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:Washington, D.C: HT Digital Streams Limited
  Journal title:US Fed News Service, Including US State News, 2016
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takeyama, Yuji ; Kato, Minoru ; Nishihara, Chikako ; Yamasaki, Takeshi ; Iguchi, Taro ; Tamada, Satoshi ; Kuratsukuri, Katsuyuki ; Nakatani, Tatsuya
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2018, Vol.23 (5), p.944-950

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ohta, Hitoshi ; Yamasaki, Tatsuya ; Okubo, Susumu ; Sakurai, Takahiro ; Fujisawa, Masashi ; Kikuchi, Hikomitsu
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:Journal of physics. Conference series, 2011, Vol.320 (1), p.012026

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Watanabe, Masaru ; Yamasaki, Tatsuya ; Suzuki, Hideyuki ; Yamada, Shoichi
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:Journal of physics. Conference series, 2006, Vol.31 (1), p.155-156

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamasaki, T ; Yamada, S
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2005

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next