Previous

460 results for

Yang, Yihong

Next
Previous

460 results for

Yang, Yihong

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Revisiting gender inequality : perspectives from the Pe...
  • Books

  Publisher:Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2016.
  Call Numbers:G 2016/188

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liang, Xia ; Zou, Qihong ; He, Yong ; Yang, Yihong
  Publisher:Washington, DC: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2013, Vol.110 (5), p.1929-1934

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gu, Hong ; Hu, Yuzheng ; Chen, Xi ; He, Yong ; Yang, Yihong
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:NeuroImage (Orlando, Fla.), 2019, Vol.185, p.388-397

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Dengbao ; Wan, Yihong
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Seminars in immunopathology, 2019, Vol.41 (5), p.551-563

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Xingchao ; Fan, Yang ; Zhao, Fu ; Wang, Zhenmin ; Ge, Jianqiao ; Zhang, Kai ; Gao, Zhixian ; Gao, Jia-Hong ; Yang, Yihong ; Fan, Jin ; Zou, Qihong ; Liu, Pinan
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (5), p.e96126-e96126

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Danny J J ; Jann, Kay ; Fan, Chang ; Qiao, Yang ; Zang, Yu-Feng ; Lu, Hanbing ; Yang, Yihong
  Publisher:Switzerland: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in neuroscience, 2018, Vol.12, p.352-352

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lu, Hanbing ; Jaime, Saul ; Yang, Yihong
  Publisher:Lausanne: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in neuroscience, 2019, Vol.13, p.1136-1136

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhai, Tianye ; Gu, Hong ; Yang, Yihong
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in neuroscience, 2021, Vol.15, p.768602-768602

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zou, Qihong ; Wu, Changwei W. ; Stein, Elliot A. ; Zang, Yufeng ; Yang, Yihong
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:NeuroImage (Orlando, Fla.), 2009, Vol.48 (3), p.515-524

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Geng, Xiujuan ; Christensen, Gary E. ; Gu, Hong ; Ross, Thomas J. ; Yang, Yihong
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:NeuroImage (Orlando, Fla.), 2009, Vol.47 (4), p.1341-1351

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lu, Hanbing ; Zou, Qihong ; Gu, Hong ; Raichle, Marcus E ; Stein, Elliot A ; Yang, Yihong
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2012, Vol.109 (10), p.3979-3984

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, Hao ; Chen, Lianwan ; Yang, Yihong ; Zhu, Zhiwen ; Zhang, Xianliang ; Li, Wei ; Miao, Long ; Zhang, Yan ; Ou, Guangshuo
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Cell research, 2017, Vol.27 (3), p.448-451

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tang, Yi-Yuan ; Lu, Qilin ; Fan, Ming ; Yang, Yihong ; Posner, Michael I.
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2012, Vol.109 (26), p.10570-10574

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tang, Yi-Yuan ; Lu, Qilin ; Geng, Xiujuan ; Stein, Elliot A. ; Yang, Yihong ; Posner, Michael I.
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2010, Vol.107 (35), p.15649-15652

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Rao, Hengyi ; Wang, Danny Jiongjiong ; Yang, Yihong ; He, Yong
  Publisher:United States: Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:BioMed research international, 2015, Vol.2015, p.509141-2

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Danny J J ; Jann, Kay ; Fan, Chang ; Qiao, Yang ; Zang, Yu-Feng ; Lu, Hanbing ; Yang, Yihong
  Publisher:Switzerland: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in neuroscience, 2018, Vol.12, p.539-539

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shin, Wanyong ; Geng, Xiujuan ; Gu, Hong ; Zhan, Wang ; Zou, Qihong ; Yang, Yihong
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:NeuroImage (Orlando, Fla.), 2010, Vol.52 (4), p.1347-1354

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shen, Ying ; Zhang, Feng ; Li, Fuping ; Jiang, Xiaohui ; Yang, Yihong ; Li, Xiaoliang ; Li, Weiyu ; Wang, Xiang ; Cheng, Juan ; Liu, Mohan ; Zhang, Xueguang ; Yuan, Guiping ; Pei, Xue ; Cai, Kailai ; Hu, Fengyun ; Sun, Jianfeng ; Yan, Lanzhen ; Tang, Li ; Jiang, Chuan ; Tu, Wenling ; Xu, Jinyan ; Wu, Haojuan ; Kong, Weiqi ; Li, Shuying ; Wang, Ke ; Sheng, Kai ; Zhao, Xudong ; Yue, Huanxun ; Yang, Xiaoyu ; Xu, Wenming
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2019, Vol.10 (1), p.433-433

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Feng ; Uh, Jinsoo ; Brier, Matthew R ; Hart, John ; Yezhuvath, Uma S ; Gu, Hong ; Yang, Yihong ; Lu, Hanzhang
  Publisher:London, England: SAGE Publications
  Journal title:Journal of cerebral blood flow and metabolism, 2011, Vol.31 (1), p.58-67

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Hong ; Long, Xiang-Yu ; Yang, Yihong ; Yan, Hao ; Zhu, Chao-Zhe ; Zhou, Xiang-Ping ; Zang, Yu-Feng ; Gong, Qi-Yong
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:NeuroImage (Orlando, Fla.), 2007, Vol.36 (1), p.144-152

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next