Previous

121 results for

Yoshida, Toshinori

Next
Previous

121 results for

Yoshida, Toshinori

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Omori, Yoshihiro ; Chaya, Taro ; Yoshida, Satoyo ; Irie, Shoichi ; Tsujii, Toshinori ; Furukawa, Takahisa
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (6), p.e0128422-e0128422

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa, Amira ; Elbadawy, Mohamed ; Yamanaka, Megumi ; Goto, Yuta ; Hayashi, Kimika ; Mori, Takashi ; Uchide, Tsuyoshi ; Azakami, Daigo ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Yamashita, Risako ; Kobayashi, Mio ; Yamawaki, Hideyuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.9393-9393

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Kato, Yuki ; Saito, Nagisa ; Hayashi, Kimika ; Abugomaa, Amira ; Kobayashi, Mio ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Mizutani, Tetsuya ; Lim, Chang-Kweng ; Saijo, Masayuki ; Sasaki, Kazuaki ; Usui, Tatsuya ; Omatsu, Tsutomu
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (19), p.10763

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nagahara, Rei ; Onda, Nobuhiko ; Yamashita, Susumu ; Kojima, Miho ; Inohana, Mari ; Eguchi, Ayumi ; Nakamura, Misato ; Matsumoto, Shinya ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2018, Vol.109 (5), p.1638-1647

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sakai, Yohei ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Ohmori, Keitaro
  Publisher:Sage UK: London, England: SAGE Publications
  Journal title:JFMS open reports, 2020, Vol.4 (2), p.2055116918786601

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chukwueke, Ugonma ; Bowman, Joel ; Cosgrove, Gregory ; Petrache, Irina ; Shapiro, Steven D ; Thimmulappa, Rajesh K ; Mao, Tianzhi ; Zhen, Lijie ; Richter, Amy ; Tuder, Rubin M ; Mett, Igor ; Sussan, Thomas ; Zhang, Li ; Brown, Emile ; Bhunia, Anil K ; Notkin, Natalie ; Yoshida, Toshinori ; Mouded, Majd ; Gelfand, Anna ; Perez, Mario ; Ashush, Hagit ; Gandjeva, Aneta ; Biswal, Shyam ; Feinstein, Elena ; Rangasamy, Tirumalai
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature medicine, 2010, Vol.16 (7), p.767-773

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Masakazu ; Kawazu, Yusuke ; Yoshida, Toshinori ; Konishi, Tomoko ; Takenouchi, Norihiro ; Miwa, Masanao
  Publisher:England: Oxford University Press
  Journal title:Journal of radiation research, 2019, Vol.60 (5), p.710-713

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Toshinori
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Digestive diseases and sciences, 2018, Vol.63 (12), p.3305-3306

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Eguchi, Ayumi ; Mizukami, Sayaka ; Nakamura, Misato ; Masuda, Sousuke ; Murayama, Hirotada ; Kawashima, Masashi ; Inohana, Mari ; Nagahara, Rei ; Kobayashi, Mio ; Yamashita, Risako ; Uomoto, Suzuka ; Makino, Emi ; Ohtsuka, Ryoichi ; Takahashi, Naofumi ; Hayashi, Shim-Mo ; Maronpot, Robert R. ; Shibutani, Makoto ; Yoshida, Toshinori
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2022, Vol.29 (1), p.779-789

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hernández-Saavedra, Daniel ; Sanders, Linda ; Perez, Mario J ; Kosmider, Beata ; Smith, Lynelle P ; Mitchell, John D ; Yoshida, Toshinori ; Tuder, Rubin M
  Publisher:United States: American Thoracic Society
  Journal title:American journal of respiratory cell and molecular biology, 2017, Vol.56 (1), p.62-73

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Mio ; Yamashita, Risako ; Ichikawa, Ryo ; Shibutani, Makoto ; Yoshida, Toshinori
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Digestive diseases and sciences, 2022, Vol.67 (10), p.4770-4779

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamashita, Susumu ; Kojima, Miho ; Onda, Nobuhiko ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto
  Journal title:Cancer medicine (Malden, MA), 2022

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Takeshi ; Abe, Hajime ; Kimura, Masayuki ; Onda, Nobuhiko ; Mizukami, Sayaka ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of toxicology, 2016, Vol.90 (8), p.2009-2024

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yamada, Toshihiro ; Niino, Masahiro ; Yoshida, Satoru ; Hosaka, Tetsuro ; Okuda, Toshinori
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Land (Basel), 2014, Vol.3 (3), p.639-657

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kurihara, Junichi ; Takahashi, Yukihiro ; Sakamoto, Yuji ; Kuwahara, Toshinori ; Yoshida, Kazuya
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2018, Vol.18 (2), p.619

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Omori, Toshinori ; Tazawa, Hiroshi ; Yamakawa, Yasuaki ; Osaki, Shuhei ; Hasei, Joe ; Sugiu, Kazuhisa ; Komatsubara, Tadashi ; Fujiwara, Tomohiro ; Yoshida, Aki ; Kunisada, Toshiyuki ; Urata, Yasuo ; Kagawa, Shunsuke ; Ozaki, Toshifumi ; Fujiwara, Toshiyoshi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2021, Vol.16 (4), p.e0250643-e0250643

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Osaki, Shuhei ; Tazawa, Hiroshi ; Hasei, Joe ; Yamakawa, Yasuaki ; Omori, Toshinori ; Sugiu, Kazuhisa ; Komatsubara, Tadashi ; Fujiwara, Tomohiro ; Sasaki, Tsuyoshi ; Kunisada, Toshiyuki ; Yoshida, Aki ; Urata, Yasuo ; Kagawa, Shunsuke ; Ozaki, Toshifumi ; Fujiwara, Toshiyoshi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.28953-28953

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tero, Ryugo ; Fukumoto, Kohei ; Motegi, Toshinori ; Yoshida, Miyu ; Niwano, Michio ; Hirano-Iwata, Ayumi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.17905-10

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next