Previous

401 results for

Zhang, Boyang

Next
Previous

401 results for

Zhang, Boyang

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Jianying ; Yuan, Daojun ; Wang, Pengcheng ; Wang, Qiongqiong ; Sun, Mengling ; Liu, Zhenping ; Si, Huan ; Xu, Zhongping ; Ma, Yizan ; Zhang, Boyang ; Pei, Liuling ; Tu, Lili ; Zhu, Longfu ; Chen, Ling-Ling ; Lindsey, Keith ; Zhang, Xianlong ; Jin, Shuangxia ; Wang, Maojun
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Genome Biology, 2021, Vol.22 (1), p.119-119

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Boyang ; Feng, Cheng ; Chen, Lin ; Li, Baoqi ; Zhang, Xianlong ; Yang, Xiyan
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2022, Vol.23 (23), p.14894

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Hu ; Zhang, Boyang ; Mei, Xuesong ; Song, Qichun
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2021, Vol.21 (22), p.7489

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, Liye ; Zhang, Boyang ; Dai, Yaqi ; Li, Hongyu ; Xu, Wentao
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Toxins, 2017, Vol.9 (4), p.113

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Hongyang ; Lin, Zhibin ; Liu, Chengwei ; Zhang, Boyang ; Wang, Chen ; Liu, Jiangang ; Liang, Huajie
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2022, Vol.14 (15), p.9589

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Hu ; Liang, Zhixin ; Zhang, Boyang ; Wang, Haitao
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2023, Vol.23 (4), p.2361

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Boyang ; Fan, Jiajun ; Zhang, Xuyao ; Shen, Weitao ; Cao, Zhonglian ; Yang, Ping ; Xu, Zhongyuan ; Ju, Dianwen
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2016, Vol.100 (21), p.9145-9161

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Xiaozhou ; Zhang, Boyang ; Zhang, Zheying ; Stefanidis, Kostas
  Publisher:MDPI AG
  Journal title:Information (Basel), 2020, Vol.11 (3), p.152

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Boyang ; Zhou, Zongtan ; Jiang, Jing
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Brain sciences, 2020, Vol.10 (8), p.524

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Boyang ; Wang, Xiaoling ; Li, Songmin ; Liu, Yuyang ; An, Yucheng ; Zheng, Xiaotong
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Water (Basel), 2019, Vol.11 (10), p.2053

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Boyang ; Zhang, Lihua ; Zhang, Jianrui ; Su, Yaqiong
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Electrochem, 2022, Vol.3 (3), p.520

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Gaosong ; Peng, Chong ; Zhang, Boyang ; Xu, Zhaoyu ; Li, Qiangqiang ; Liu, Kun ; Lu, Pengwei
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Metals (Basel ), 2022, Vol.12 (5), p.823

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Boyang ; Zhang, Wenyu
  Publisher:United States: AIMS Press
  Journal title:Mathematical biosciences and engineering : MBE, 2022, Vol.19 (1), p.331-350

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Boyang ; Zhang, Wenyu
  Publisher:AIMS Press
  Journal title:Mathematical biosciences and engineering : MBE, 2022, Vol.19 (7), p.6841-6859

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lin, Haixiao ; Zhang, Duan ; Wu, Xiaogang ; Zhang, Boyang ; Feng, Xin
  Publisher:London, England: SAGE Publications
  Journal title:Energy exploration & exploitation, 2023, Vol.41 (2), p.391-405

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Boyang ; Lin, Zhibin
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:Advances in civil engineering, 2018, Vol.2018, p.1-11
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Xueyuan ; Milne, Antony ; Zhang, Boyang ; Fan, Heng
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.19365-19365

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Hao ; Zhang, Liyuan ; Zhang, Boyang ; Zhang, Qingdong
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Materials, 2019, Vol.12 (3), p.509

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Qingdong ; Li, Shuo ; Li, Rui ; Zhang, Boyang
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Metals (Basel ), 2019, Vol.9 (3), p.343

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Boyang ; Montgomery, Miles ; Chamberlain, M Dean ; Ogawa, Shinichiro ; Korolj, Anastasia ; Pahnke, Aric ; Wells, Laura A ; Massé, Stéphane ; Kim, Jihye ; Reis, Lewis ; Momen, Abdul ; Nunes, Sara S ; Wheeler, Aaron R ; Nanthakumar, Kumaraswamy ; Keller, Gordon ; Sefton, Michael V ; Radisic, Milica
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature materials, 2016, Vol.15 (6), p.669-678

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next