Previous

754 results for

Zhang, Michael Q

Next
Previous

754 results for

Zhang, Michael Q

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Pictures
  • Photographs

  Date:1993-1998
  Call Numbers:PXA 1064

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Zhihua ; Zhang, Michael Q
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC bioinformatics, 2011, Vol.12 (1), p.155-155

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jia, Chen ; Xie, Peng ; Chen, Min ; Zhang, Michael Q
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.16037-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Michael Q
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC bioinformatics, 2007, Vol.8 Suppl 6 (S6), p.S3-S3

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Michael Q
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature reviews. Genetics, 2002, Vol.3 (9), p.698-709

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Weilong ; Zhang, Michael Q ; Wu, Hong
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.32207-32207

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Weilong ; Zhang, Michael Q ; Wu, Hong
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.39440-39440

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Yi ; Ehrhardt, Kristina ; Zhang, Michael Q ; Bleris, Leonidas
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2014, Vol.4 (1), p.4857-4857

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Michael Q ; Ioshikhes, Ilya P
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature genetics, 2000, Vol.26 (1), p.61-63

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Jia ; Zhang, Michael Q ; Qian, Hong
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2017

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Zhihua ; Ma, Xiaotu ; Zhang, Michael Q
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (6), p.e38112-e38112

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Yang ; Chen, Lei ; Gu, Jin ; Zhang, Hanshuo ; Yuan, Jiapei ; Lian, Qiuyu ; Lv, Guishuai ; Wang, Siqi ; Wu, Yang ; Yang, Yu-Cheng T ; Wang, Dongfang ; Liu, Yang ; Tang, Jing ; Luo, Guijuan ; Li, Yang ; Hu, Long ; Sun, Xinbao ; Wang, Dong ; Guo, Mingzhou ; Xi, Qiaoran ; Xi, Jianzhong ; Wang, Hongyang ; Zhang, Michael Q ; Lu, Zhi John
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2017, Vol.8 (1), p.14421-14421

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Yong ; Wang, Yunfei ; Liu, Xin ; Xu, Jian ; Zhang, Michael Q.
  Publisher:San Francisco: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (7), p.e0236666-e0236666

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Zhirui ; Qian, Minping ; Zhang, Michael Q
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC systems biology, 2011, Vol.5 Suppl 2 (Suppl 2), p.S8-S8

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Shao ; Wu, Xuebing ; Jiang, Rui ; Zhang, Michael Q
  Publisher:Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd
  Journal title:Molecular systems biology, 2008, Vol.4 (1), p.189-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Smith, Andrew D ; Xuan, Zhenyu ; Zhang, Michael Q
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC bioinformatics, 2008, Vol.9 (1), p.128-128

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Weilong ; Fiziev, Petko ; Yan, Weihong ; Cokus, Shawn ; Sun, Xueguang ; Zhang, Michael Q ; Chen, Pao-Yang ; Pellegrini, Matteo
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC genomics, 2013, Vol.14 (1), p.774-774

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Dingming ; Wang, Dongfang ; Zhang, Michael Q ; Gu, Jin
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC genomics, 2015, Vol.16 (1), p.1022-1022

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Michael Q.
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2002, Vol.99 (20), p.12509-12511

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Xing, Haipeng ; Wu, Yingru ; Zhang, Michael Q ; Chen, Yong
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC bioinformatics, 2021, Vol.22 (1), p.183-183

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next