Previous

1,594 results for

Zhang, Jiajia

Next
Previous

1,594 results for

Zhang, Jiajia

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Fei, Yaya ; Zhang, Jiajia ; Gu, Yudan
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:Evidence-based complementary and alternative medicine, 2022, Vol.2022, p.1-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Feng, Yanzhi ; Zhao, Yang ; Qiao, Jie ; Zhang, Jiajia ; Yang, Chaowei ; Zhou, Haijiang ; Wang, Baoping
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of plant growth regulation, 2022, Vol.41 (2), p.889-905

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Lan ; Zhou, Yanru ; Zhang, Jiajia
  Publisher:Turkey: Galenos Yayinevi Tic. Ltd
  Journal title:Balkan medical journal, 2021, Vol.38 (6), p.394-396

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Jiajia ; Qiao, Yuanhua ; Zhang, Yan
  Publisher:United States: AIMS Press
  Journal title:Mathematical biosciences and engineering : MBE, 2022, Vol.19 (5), p.4911-4932

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Yuexia ; Qin, Guoyou ; Zhu, Zhongyi ; Zhang, Jiajia
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2022

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ding, Li ; Zhang, Xiaomin ; Zhang, Jiajia
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:International journal of analytical chemistry, 2021, Vol.2021, p.1-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Shangwei ; Liu, Jiajia
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Mobile networks and applications, 2021, Vol.26 (2), p.923-939

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Yifan ; Wang, Xuan ; Cui, Lei ; Zhang, Jiajia ; Huang, Chengkai ; Luo, Xuan ; Qi, Shuhan
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Multimedia tools and applications, 2021, Vol.80 (11), p.17257-17274

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zeng, Zhen ; Zhang, Jiajia
  Publisher:Oxford: Hindawi
  Journal title:Wireless communications and mobile computing, 2021, Vol.2021, p.1-12

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gandy, K. Alexa Orr ; Zhang, Jiajia ; Nagarkatti, Prakash ; Nagarkatti, Mitzi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of neuroimmune pharmacology, 2019, Vol.14 (3), p.462-477

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kang, Suhyun ; Lu, Wenbin ; Zhang, Jiajia
  Publisher:China (Republic : 1949- ): Institute of Statistical Science, Academia Sinica and International Chinese Statistical Association
  Journal title:Statistica Sinica, 2018, Vol.28 (3), p.1539-1560

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Ying ; Chen, Shujie ; Zhang, Jiajia ; Zhang, Yanan ; Ernstsen, Linda ; Lavie, Carl J. ; Hooker, Steven P. ; Chen, Yuhui ; Sui, Xuemei
  Publisher:England: Elsevier Inc
  Journal title:Mayo Clinic proceedings, 2018, Vol.93 (7), p.848-856

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Xi ; Xiao, Wei ; Zhang, Jiajia
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2022, Vol.14 (13), p.8087

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Fuhe ; Ni, Wenjuan ; Zhang, Jiajia ; Wang, Guokang ; Li, Fanzhu ; Ren, Wenxia
  Publisher:Germany: Cell Physiol Biochem Press GmbH & Co KG
  Journal title:Cellular physiology and biochemistry, 2017, Vol.44 (1), p.401-411

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Buyuan ; Zhang, Yafeng ; Zhang, Jiajia
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:Journal of physics. Conference series, 2020, Vol.1629 (1), p.12059

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Jiajia ; Sun, Jin
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2021, Vol.13 (9), p.5259

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Balaji, Aanika ; Zhang, Jiajia ; Naidoo, Jarushka
  Publisher:Cambridge: Cambridge University Press
  Journal title:Journal of clinical and translational science, 2020, Vol.4 (s1), p.73-73

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Quan ; Zhang, Jiajia ; Huang, Anguo ; Wei, Pengyu
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Applied sciences, 2021, Vol.11 (1), p.446

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Jiajia ; Hanson, Timothy ; Zhou, Haiming
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Lifetime data analysis, 2019, Vol.25 (2), p.361-379

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Han ; Fan, Xin ; Qin, Shanshan ; Zhang, Jiajia ; Yin, Yuzhen ; Yang, Mengdie ; Yu, Fei
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:The International Journal of Cardiovascular Imaging, 2020, Vol.36 (4), p.757-765

  Peer Reviewed

  Online