Previous

221 results for

Zou, Jianjun

Next
Previous

221 results for

Zou, Jianjun

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Asante, Dorothy O. ; Walker, Anita N. ; Seidu, Theodora A. ; Kpogo, Senam A. ; Zou, Jianjun
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:BioMed research international, 2022, Vol.2022, p.9690964-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Qiu, Runze ; Zhang, Jingjing ; Ge, Chun ; Zhong, Yue ; Liu, Suo ; Li, Qingquan ; Zou, Jianjun ; Fan, Hongwei ; Li, Yingbin
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:Evidence-based complementary and alternative medicine, 2022, Vol.2022, p.1-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Pan, Xiding ; Xu, Mengyi ; Fei, Yuxiang ; Lin, Shiteng ; Lin, Yapeng ; Zou, Jianjun ; Yang, Jie
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC neurology, 2022, Vol.22 (1), p.502-502

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Jiong ; Jiang, Zefei ; Liu, Zhenzhen ; Yang, Benlong ; Yang, Hongjian ; Tang, Jinhai ; Wang, Kun ; Liu, Yunjiang ; Wang, Haibo ; Fu, Peifen ; Zhang, Shuqun ; Liu, Qiang ; Wang, Shusen ; Huang, Jian ; Wang, Chuan ; Wang, Shu ; Wang, Yongsheng ; Zhen, Linlin ; Zhu, Xiaoyu ; Wu, Fei ; Lin, Xiang ; Zou, Jianjun
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC medicine, 2022, Vol.20 (1), p.498-10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Binghe ; Zhang, Qingyuan ; Zhang, Pin ; Hu, Xichun ; Li, Wei ; Tong, Zhongsheng ; Sun, Tao ; Teng, Yuee ; Wu, Xinhong ; Ouyang, Quchang ; Yan, Xi ; Cheng, Jing ; Liu, Qiang ; Feng, Jifeng ; Wang, Xiaojia ; Yin, Yongmei ; Shi, Yanxia ; Pan, Yueyin ; Wang, Yongsheng ; Xie, Weimin ; Yan, Min ; Liu, Yunjiang ; Yan, Ping ; Wu, Fei ; Zhu, Xiaoyu ; Zou, Jianjun
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature medicine, 2021, Vol.27 (11), p.1904-1909

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Chao ; Yao, Zhaoying ; Wang, Jianing ; Zhang, Wen ; Yang, Yan ; Zhang, Yan ; Qu, Xinliang ; Zhu, Yubing ; Zou, Jianjun ; Peng, Sishi ; Zhao, Yan ; Zhao, Shuli ; He, Bangshun ; Mi, Qiongyu ; Liu, Xiuting ; Zhang, Xu ; Du, Qianming
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Cell death and differentiation, 2020, Vol.27 (7), p.2293-2293

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sun, Chao ; Li, Xiang ; Zhao, Zheng ; Chen, Xiangliang ; Huang, Chaoping ; Li, Xuemei ; Shan, Yajie ; Zou, Yang ; Liu, Yukai ; Ibrahim, Mako ; Nyame, Linda ; Song, Baili ; Wang, Fusang ; Zheng, Xiaohan ; Hu, Jue ; Zhao, Zhihong ; Zhou, Junshan ; Zou, Jianjun
  Publisher:Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in neurology, 2019, Vol.10, p.1100-1100

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lu, Wei ; Tong, YuLan ; Zhang, Cheng ; Xiang, Lan ; Xiang, Liang ; Chen, Chen ; Guo, LeHeng ; Shan, YaJie ; Li, XueMei ; Zhao, Zheng ; Pan, XiDing ; Zhao, ZhiHong ; Zou, JianJun
  Publisher:Switzerland: Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in neuroscience, 2023, Vol.16, p.1037895-1037895

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lin, Xinping ; Lin, Shiteng ; Cui, XiaoLi ; Zou, Daizun ; Jiang, FuPing ; Zhou, JunShan ; Chen, NiHong ; Zhao, Zhihong ; Zhang, Juan ; Zou, Jianjun
  Publisher:Switzerland: Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in neurology, 2021, Vol.12, p.761092-761092

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lin, Xinping ; Zheng, Xiaohan ; Zhang, Juan ; Cui, Xiaoli ; Zou, Daizu ; Zhao, Zheng ; Pan, Xiding ; Jie, Qiong ; Wu, Yuezhang ; Qiu, Runze ; Zhou, Junshan ; Chen, Nihong ; Tang, Li ; Ge, Chun ; Zou, Jianjun
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in neurology, 2022, Vol.13, p.909403-909403

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiang, Liang ; Zhou, Leilei ; Yong, Wei ; Cui, Jinluan ; Geng, Wen ; Chen, Huiyou ; Zou, Jianjun ; Chen, Yang ; Yin, Xindao ; Chen, Yu‐Chen
  Publisher:Switzerland: John Wiley and Sons Inc
  Journal title:Brain pathology (Zurich, Switzerland), 2021, Vol.33 (2), p.e13023-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tang, Honghu ; Cui, Beibei ; Chen, Yiyu ; Chen, Lin ; Wang, Zhihong ; Zhang, Ning ; Yang, Yanlan ; Wang, Xiaodong ; Xie, Xiangliang ; Sun, Lingyun ; Dang, Wantai ; Wang, Xianyang ; Li, Runzi ; Zou, Jianjun ; Zhao, Yi ; Liu, Yi
  Publisher:London, England: SAGE Publications
  Journal title:Therapeutic advances in musculoskeletal disease, 2022, Vol.14, p.1759720X211067304-1759720X211067304

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wan, Meng ; Zhu, Yubing ; Zou, Jianjun
  Publisher:Greece: Spandidos Publications UK Ltd
  Journal title:Experimental and therapeutic medicine, 2020, Vol.19 (2), p.1213-1218
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Jiaqin ; Feng, Dong ; Lu, Yuanyuan ; Zhang, Yanjun ; Jiang, Hanxiang ; Yuan, Man ; Xu, Yifan ; Zou, Jianjun ; Zhu, Yubing ; Zhang, Jingjing ; Ge, Chun ; Wang, Ying
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2023, Vol.15 (5), p.1607

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ge, Chun ; Zhang, Sujie ; Mu, Huiwen ; Zheng, Shaojun ; Tan, Zhaoyi ; Huang, Xintong ; Xu, Chen ; Zou, Jianjun ; Zhu, Yubing ; Feng, Dong ; Aa, Jiye
  Publisher:Switzerland: Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in cell and developmental biology, 2022, Vol.9, p.774957-774957

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, TingTing ; Xiong, WeiGen ; Zhao, ZhiHong ; Shan, YaJie ; Li, XueMei ; Guo, LeHeng ; Xiang, Lan ; Chu, Dong ; Fan, HongWei ; Li, YingBin ; Zou, JianJun
  Publisher:Switzerland: Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in neurology, 2022, Vol.13, p.797709-797709

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Mingtong ; Zhu, Xiaoxue ; Wu, Junyan ; Zhang, Yuling ; Zhao, Dong ; Wang, Xuhong ; Ding, Yanhua ; Cao, Yu ; Li, Chengqian ; Hu, Wei ; Sheng, Jianlong ; Luo, Zhu ; Zheng, Zeqi ; Hu, Jinfang ; Liu, Jianying ; Zhou, Xiaoyang ; Shen, Aizong ; Ding, Xiaomei ; Zhang, Yongdong ; Zhao, Yonggang ; Li, Yijing ; Zhong, Sheng ; An, Shimin ; Zou, Jianjun ; Yan, Li
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC medicine, 2022, Vol.20 (1), p.13-13

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lin, ShiTeng ; Lin, XinPing ; Zhang, Juan ; Wan, Meng ; Chen, Chen ; Jie, Qiong ; Wu, YueZhang ; Qiu, RunZe ; Cui, XiaoLi ; Jiang, ChunLian ; Zou, JianJun ; Zhao, ZhiHong
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in neurology, 2022, Vol.13, p.968037-968037

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Pin ; Xu, Binghe ; Gui, Lin ; Wang, Wenna ; Xiu, Meng ; Zhang, Xiao ; Sun, Guilan ; Zhu, Xiaoyu ; Zou, Jianjun
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Biomarker research, 2021, Vol.9 (1), p.24-9

  Peer Reviewed

  Online